DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Odjel 69 je mješovita sastojina bukve s jelom stablimične smjese. Sklop
je prekinut. Teren je srednje strm. Veći blokovi temeljnog kamenja vapnenaca
i dolomita izbijaju na površinu. Tlo je plitko, ilovasto i humozno pokriveno
listincem. Na svijetlijim položajima je zakorovljeno. Nadmorska visina 960 do
1070 m. Ekspozicija NE. Bonitet za bukvu III. za jelu III.


Odjel 98 je mješovita sastojina bukve s jelom stablimične smjese. Sklop
je mjestimično jače prekinut. Teren je srednje strm s vrtačama. Temeljno
kamenje vapnenci i dolomiti izbijaju mjestimično na površinu u obliku blokova.
Tlo je plitko do srednje duboko, ilovasto, humozno, pokriveno listincem, na
svijetlijim položajima zakorovljeno. Nadmorska visina 880 do 1030 m. Ekspozicija
NE. Bonitet za jelu II./III. za bukvu III.


Grafikon br. 1


Navedeni odjeli pripadaju biljnosocijološki u zajednicu hrvatske šume
bukve s jelom (Fagetum croaticum abietetosum Horv.).
Broj i raspored stabala gorskog brijesta prikazan je u grafikonu br. 1.


Kako je iz grafikona vidljivo frekvencijska krivulja broja stabala
gorskog brijesta pokazuju strukturu visoke jednodobne šume (binomska
krivulja), dok nam u istim odjelima frekvencijska krivulja broja jelovih i
bukovih stabala pokazuje Liocourtovu strukturu.


Prirast gorskog brijesta istraživali smo po metodi dr. Klepc a bušenjem
brijestovih stabala Presslerovim svrdlom i uzimanjem izvrtaka dužine
2,5 cm bez kore. Prilikom bušenja brijestovih stabala nismo mogli u
potpunosti zadovoljiti princip slučajnosti, ali smo nastojali da dobijemo
uzorke sa što većeg broja brijestovih stabala i sa svih položaja.


U odjelu 69 izbušili smo 93 brijestova stabla, a u 98 odjelu 101 brijestovo
stablo.


Broj godova na izvrtku duljine 2,5 cm (individualno vrijeme prijelaza)
mogli smo u većini slučajeva očitati odmah na terenu, te smo ga i unašali
u manual. Međutim na manjem broju izvrtaka nismo to mogli bez bojadisanja.


Istovremeno, a u svrhu usporedbe uzimali smo u istom odjelu Presslerovim
svrdlom izvrtke i sa bukovih stabala, po istom principu s tom razlikom
da smo ovdje većinu izvrtaka morali naknadno očitavati nakon bojadisanja.


Prilikom uzimanja izvrtaka sa bukovih stabala nastojali smo da bude
potpuno zadovoljen princip slučajnosti.