DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ODNOS DEBLJINSKOG PRIRASTA GORSKOG BRIJESTA I BUKVE


U G. J. RAVNA GORA


Ing. Stanko Tomaševski, Ravna Gora


U G. J. Ravn a Gor a gorski brijest je s gorskim javorom, jarebikom
i mukinjom rasturen po cijeloj površini i pojavljuje se redovito na
svim ekspozicijama.


Jače je zastupljen u višem visinskom pojasu (varijanti) šume bukve
s jelom, t. j . u onoj u kojoj bukva prevladava nad jelom. Uz gorski brijest
i već navedene vrste ovdje se pojavljuje i bijeli jasen te javor mlječ.


Opisujući nekadašnju slavonsku šumu K o z a r a c pjesnički spominje
učešće brijesta u njoj ovim riječima: Mjestimice se podigao i crni brijest,
uspravan kao prst, sa sitnim obješenim hvojama i ljušturastom korom,
uvijek nekako mrk i zlovoljan, pravi pesimista (Vajda: Glasnik za šumske
pokuse br. 10).


Vjerojatno je to tako i bilo u nekadašnjim slavonskim šumama. Međutim
mi smo mišljenja da kod nas u šumi bukve s jelom gorski brijest s javorom
i ostalim vrstama unosi izvjesno osvježenje u relativnu jednoličnost
ovih šuma.


Gorski brijest (Ulmus montana With) dolazi pojedinačno rijeđe u grupama
ili skupinama među bukova stabla, te je vjerojatno i nastao naplodnjom
među bokov podmladak. Iako u mladosti raste brže od bukve, kasnije
je uvijek od nje u opasnosti, pa ga bukva često nadraste i zaguši. U smjesi
s bukvom i ostalim vrstama »bukove varijante« šume bukve s jelom, brijestova
stabla postizavaju čista i ravna debla i relativno zavidne visine.


Kako smo već naveli u G. J. Ravna Gora gorski brijest dolazi na svim
ekspozicijama, i čak je jače zastupljen na hladnim (NE i E) ekspozicijama.
Otporan je na vjetar, pa se vrlo rijetko može naći brijestova izvala, zahvaljujući
prvenstveno snažnoj žili srčanici kao i vrlo jakim bočnim sekundarnim
žilama.


U ovim krajevima dobro je poznata razlika u kvaliteti drveta gorskog
brijesta, uzrokovana djelovanjem vjetra. Na pr. drvo gorskog brijesta iz
šumskog predjela Medin e Drage , koji je izložen vjetru, vrlo dobro
je uporabljivo za kolarsku preradu jer je žilavo. Međutim brestovina iz
šumskog predjela Jarbolov a Jama , koji je zaštićen od vjetra, nije
uporabljiva za kolari ju. Ta brestovina je međutim veoma cijenjena u proizvodnji
pokućtva odnosno stolariji jer je fina i lako obradiva.


Gorski brijest nije jako osjetljiv na nepovoljne utjecaje vanjskih
faktora. Dolazi na staništa sa relativno dubljim tlom kao na pr. na zaravancima
ili u blagim uvalama s dubljim i bogatijim tlom, a izbjegava kamenite,
eksponirane položaje i grebene, koje u ovoj G. J. zauzima jedino
bukva. Počinje vrlo rano rađati sjemenom i rodi skoro svake godine.


Istraživanja o broju, strukturi i prirastu stabala gorskog brijesta proveli
smo u odjelima 69 i 98 G. J. Ravna Gora. Pobliži opis istraživanih
odjela je slijedeći: