DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Uprava bi Nacionalnog parka Mljletska jezera trebala biti sastavljena
od visokokvalificiranih i stručnih tehničkih kadrova iz područja šumarstva,
poljoprivrede, turizma i građevinarstva i morala bi bezuslovno imati
svoje stalno sjedišite na području nacionalnog parka. Tako široki sastav
uprave ovog Nacionalnog parka je potreban, jer bi ta uprava, osim funkcije
zaštite u užem smislu i izvršavanja posebnih zadataka na rekonstrukciji
povrijeđenih dijelova prirode i konzervatorskih zahvata na obnovi
kulturno-historijskih spomenika, vršila i sve ostale poslove šumarske
i poljoprivredne operative na čitavom otoku Mljetu.


Ova bi se uprava — s obzirom na istaknutu veliku vrijednost, koju za
čitavu našu zajednicu predstavlja područje budućeg Nacionalnog parka
Mljetska jezera u naučnom, historijsko-kulturnom, turističkom i privrednom
pogledu i s obzirom na ulogu koja joj je namijenjena u ekonomskom
preobražaju čitavog područja otoka Mljeta — u početku izdržavala dotacijom
iz budžeta, sve dok ne bi bila u mogućnosti da se izdržava vlastitim
prihodima, odnosno doprinosima svih privrednih djelatnosti kojima ona
služi.


Dosadanje iskustvo pokazuje, da se u organizaciji i provođenju stvarne
zaštite i u tehničkom uređenju i privrednoj eksploataciji gotovo svih
ovih naših prirodnih područja koja su samo formalno i bez temeljitih priprema
bila proglašena nacionalnim parkovima, pojavljuju velike poteškoće.
Da se to ne bi ponovilo i u slučaju područja Mljetskih jezera,1 unaprijed
se pristupilo pripremi organizaciono-pravnih mjera i pravovremenoj izradi
studija o tehničkim i ekonomskim instrumentima za upravljanje, uređenje,
izgradnju i iskorištavanje ovog zaštićenog područja.


U tom smislu i za tu svrhu izrađena je prethodna studija o Generalnoj
uređajnoj osnovi za područje budućeg Nacionalnog parka Mljetska jezera.
S izradom ove studije data je mogućnost, da se pospješi donošenje Zakona


o proglašavanju područja Mljetskih jezera četvrtim Nacionalnim parkom
na području NR Hrvatske.
BRINGING THE MLJET LAKES UNDER THE MOST HIGHLY
ORGANIZED FORM OF PROTECTION


Summary


The author informs the reader about the Zagreb Institute of Conservation
having made to the competent authorities a proposal for the western part of
the island cf Mljet and the area round the Mljet Lakes to be proclaimed a
National Park.


As the justification of this proposal serves a study of the elaboration of a
general working plan of this region made by the Institute of Conservation in
collaboration with the Economic Institute of Croatia. At the same time this
study is to serve as an orientation programme for the elaboration of the plan
for the economic development of this region, in the first place in the field of
tourism and in conformity with the established principles of protection.


The article embraces part of the material from this study, in which are
pointed out some of the more important natural and scientific characteristics
from the domain of forestry of this region as well as the more important
problems of discrepancies between forest protection and utilization.


In conclusion the author mentions the type and organizational conception
of such a proposed fourth National Park of Croatia.
(Primljeno za štampu 22. III. 1959.).