DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 20     <-- 20 -->        PDF

U svim nacionalnim parkovima, bez obzira na njihov tip, općenito i načelno
se zabranjuje: privredni lov, ribolov, iskorištavanje biljki, kao i poduzimanje
onih tehničkih i gospodarskih zahvata, kojim bi se mogao izmijeniti
prirodni karakter predjela, osim ako su ti zahvati nužno potrebni radi poboljšavanja
pristupačnosti, povećanja atraktivnosti, zadovoljavanja interesa nauke
ili u cilju djelomično privrednog i šireg turističkog iskorištavanja.


U praksi postoje najčešće kombinirane forme nacionalnih parkova s ublaženim
režimom zaštite, koji su organizirani na principu kompromisnog rješenja
konzervatorskih načela i zadovoljavanja naročitih privrednih, turističkih
i odgojnih potreba, te potreba naučne prakse.


Takva kombinirana forma nacionalnog parka najbolje bi odgovarala
sadašnjem zaštićenom području Mljetskih jezera iz ovih razloga:


1. Područje Mljetskih jezera po svojim naročitim prirodnim i ostalim
karakteristikama u punoj mjeri ispunjava sve one uvjete, koji su po međunarodnim
kriterijima i prema našem pozitivnom zakonodavstvu potrebni,
da se određeno područje ili prirodni predio može proglasiti nacionalnim
parkom.
2. Dosadašnja forma zaštite područja Mljetskih jezera u vidu proglašavanja
zaštićenom prirodnom rijetkosću predstavlja samo privremenu
preventivnu formu zaštite, a zbog svoje dugotrajnosti i neodređenosti, kao
i zbog pomanjkanja posebnih organa koji bi praktično vršili službu zaštite
na terenu pokazala se kao neefikasna.
3. Dosada su u načelu riješena sva ona koliziona pitanja između principa
zaštite naročitih prirodnih i ostalih karakteristika Mljetskih jezera i
interesa lokalnog stanovništva i privrede tako, da više ne postoji nikakva
ozbiljna zapreka, da se pristupi i formalnom proglašavanju ovog područja
Nacionalnim parkom.
4. Ekonomska situacija mljetske komune, koja se ubraja u red naših
privredno nerazvijenih užih područja, potreba djelomičnog odstupanja od
strogih principa zaštite radi zadovoljavanja životnih i privrednih interesa
lokalnog stanovništva , potreba otvaranja i osposobljavanja područja
Mljetskih jezera za intenzivniji turistički promet a naročito inozemni u
općem interesu naše zajednice upućuju na to, da se na zaštićeno područje
Mljetskih jezera primijeni forma nacionalnog parka kombiniranog tipa s
ublaženim režimom zaštite u cjelini i slobodnijim režimom turističkog iskorištavanja
na užem i ostalog privrednog iskorištavanja na širem području.
Ti isti razlozi upućuju na to, da se i za upravu nad područjem budućeg
Nacionalnog parka Mljetska jezera pronađe odgovarajuća organizaciona
forma.


U ovom slučaju bi trebalo napustiti propisanu tipsku organizaciju
uprave, kakva postoji za ostale nacionalne parkove, i prilagoditi je u pogledu
sastava, funkcije, nadležnosti i načina financiranja specifičnim potrebama
zaštite, težim uvjetima gospodarenja i naročitim funkcijama na
privrednom unapređivanju ovog izoliranog i izrazitog krškog ekonomski
nerazvijenog i neiskorištenog područja.