DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 18     <-- 18 -->        PDF

će više moći promatrati isključivo sa uskog šumsko-privrednog gledišta.
Dopustiti smolarenje na ovom području, značilo bi dovesti u ozbiljno pitanje
egzistenciju ovog jedinstvenog i dragocjenog vegetacijskog objekta
na našem Jadranu i stalno bi narušavalo i smanjivalo estetsku i privlačnu
vrijednost ovog prirodnog objekta.


Takvu koncepciju o režimu smolarenja na ovom dijelu Mljeta zastupali
su i prvi pioniri tog intenzivnog načina iskorištavanja borovih šžuma
još onda, kad nije bila potpuno sazrela misao o potrebi proglašavanja
područja Mljetskih jezera Nacionalnim parkom kao danas. Ovakav strogi
režim smolarenja bit će lakše provediv s obzirom na to, što će proglašavanje
zapadnog područja otoka Mljeta Nacionalnim parkom otvoriti
šire perspektive ekonomskog prosperiteta tog kraja. Putem intenzivnijeg
razvitka turizma i lokalnih privrednih i uslužnih djelatnosti, koje su u
vezi s prometom turista, kao i putem preorijentacije poljoprivredne i šumarske
proizvodnje j.ia suvremenije i rentabilnije forme iskorištenja postojećih
prirodnih uvjeta mljetsko lokalno stanovništvo i organi šumarstva
će doći do mnogo vrijednije i veće kompenzacije za gubitak prihoda
iz smolarenja, koji su i tako već postali nesigurni i problematični zbog velikih
konjukturnih oscilacija u cijenama ovog proizvoda na svjetskom
tržištu.


Do suprotnosti između principa zaštite i ineteresa lokalnog stanovništva
dolazilo je u nekoliko slučajeva i zbog zabrane izgradnje novih stambenih
zgrada i gospodarskih objekata na užem obalnom pojasu Velikog i Malog
jezera. U ovom pitanju konzervatorska služba nije mogla činiti nikakve
ustupke. Ona ih ne bi smjela činiti sve dok ne bude izrađen detaljni plan
urbanističke izgradnje neposredne okoline jezera u okviru generalnog
uređajnog plana za čitavo područje Nacionalnog parka. Jedino na taj način
može biti osiguran prirodni izgled ovog područja u cjelini i onih njegovih
najosjetljivijih i najljepših dijelova, koji zapravo i sačinjavaju glavne elemente
zbog kojih se područje Mljetskih jezera ima staviti pod najvišu organiziranu
zakonsku formu zaštite.


Takvo rješenje glavnih kolizionih problema zaštite i interesa lokalnog
stanovništva omogućuje da se dosadašnje neodređene forme upravljanja
Mljetskim jezerima kao.»zaštićenom prirodnom rijetkošću« prijeđe na
izbor odgovarajućeg boljeg tipa i više organizacione fonme zaštite, u smislu
našeg pozitivnog zakonodavstva i po uzoru suvremene konzervatorske
prakse u svijetu.


Izbor tipa i organizaciona koncepcija budućeg Nacionalnog parka
Mljetska Jezera


Od proglašavanja prvog zaštićenog prirodnog područja 1872. godine u
SAD do danas su gotovo sve zemlje, uvidjevši potrebu čuvanja određenih područja
naročite ljepote u prirodnom stanju, pristupile zaštiti onih prirodnih
objekata, koji imaju naročitu naučnu i estetsku vrijednost. Poslije Belgije, koja
je 1911. godine donijela poseban zakon o zaštiti prirode, sve su napredne zemlje
uzakonile poseban sistem mjera za zaštitu svojih prirodnih rijetkosti i prirodnih
bogatstava. Te su mjere tim strože, što su opasnosti za integritet prirode
u pojedinim zemljama veće. Konkretne mjere zaštite prirode u suvremenim