DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 13     <-- 13 -->        PDF

PROBLEM I POTREBA STAVLJANJA PODRUČJA MLJETSKIH
JEZERA POD NAJVIŠU ORGANIZIRANU FORMU
ZAŠTITE PRIRODE*


Ing. Ratko Kevo


Na temelju zaključaka brojnih savjetovanja i rasprava o pitanju zaštite
i privrednog unapređenja zapadnog dijela otoka Mljeta, Konzervatorski zavod
NR Hrvatske u Zagrebu podnio je prijedlog Sekretarijatu za šumarstvo Izvršnog
Vijeća Sabora da u smislu čl. 7 Zakona o šumama pokrene postupak o proglašenju
područja Mljetskih jezera nacionalnim parkom.


Konzervatorski zavod i Ekonomski institut Hrvatske, uz sudjelovanje
većeg broja stručnih lica za obradu pojedinih privrednih pitanja, izradili su
opsežnu studiju za Generalnu uređajnu osnovu zapadnog područja otoka Mljeta
koja će služiti kao obrazloženje prijedloga za Zakon o proglašavanju tog
područja nacionalnim parkom a ujedno će poslužiti kao podloga i direktivni
program za izradu plana privrednog unapređenja i zaštite otoka Mljeta, koji
spada u red naših najljepših, ali ujedno i privredno najnerazvijenijih otočkih
područja.


Jedan dio ove studije posvećen je razmatranju i rješavanju onih kolizionih
pitanja, koja su se u praksi već pojavila, i traženju takvih rješenja, koja
treba da uklone sve sporove između načela zaštite i privrednog iskorištavanja
područja Mljetskih jezera, kao budućeg Nacionalnog parka. Zahvaljujući
činjenici da ovo područje nije a niti može biti od većeg interesa za šumsku
eksploataciju, to ni budući režim nacionalnog parka ne će bitno izmijeniti dosadašnju
ulogu i zadatke šumarskih organa osim poduzimanja pojačanih mjera
na aktivnoj zaštiti ovog područja te koordiniranog usmjeravanja turističkog
razvitka u pravcu racionalnog iskorištavanja prirodnih i kulturnih vrjednota
ovog područja.


Radi upoznavanja čitalaca sa nekim prirodnim karakteristikama te važnijim
kolizionim problemima zaštite i privrednog iskorištavanja ovog područja
kao i sa predloženom organizacionom koncepcijom budućeg nacionalnog parka
Mljetska jezera, objavljujemo izvadke iz onog dijela studije u kojima je iznesena
ova materija. Nadamo se da će ovaj izvadak biti od posebnog interesa za
one šumarske stručnjake koji se bave zaštitom šuma i koji u svojoj praksi
imaju užeg dodira sa zaštitom prirode, prirodnih ljepota i rijetkosti.


Karasteristike područja Mljetskih jezera kao prirodnog objekta


Pojam prirodnog objekta je po suvremenim shvaćanjima vrlo širok i
kao takav je reguliran u modernim zakonodavstvima gotovo svih zemalja.
To je zato, jer se u toku vremena i u suvremenim uvjetima života znatno
povećao broj motiva i postulata zaštite rijetkih prirodnih elemenata i naročitih
prvobitnih karakteristika žive i nežive prirode.


Prvi pokret za zaštitu prirode se pojavio dosta kasno i to iz čisto idealističkih
pobuda, kao spontana reakcija pjesnika i esteta protiv narušlavanja
prirode sa strane neplanske urbanizacije i stihijske industrijalizacije. Taj
se pokret neko vrijeme vodio gotovo isključivo u znaku borbe za očuvanje
prvobitnog vanjskog izgleda pojedinih užih predjela i zahtjeva za donošenje
propisa o zaštiti pejsažnih ljepota.