DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ako uzmemo, da ćemo iz svakog češera dobiti 20 sjemenki, onda j,e to


, 80.000 sjemenki. Od toga broja sjemenki može se uzgojiti oko 40.000
biljaka.


Ako pri tom imamo na umu i to, da je moguće svako ariševo stablo
vegetativnim načinom, bezbroj puta, razmnožiti, onda je jasno, da je proizvodnja
sjemena umjetnim oprašivanjem moguća u velikim količinama.


Kao konačni cilj oplemenjivanja šumskog drveća je proizvodnja sjemena,
odnosno biljaka, koje će imati željena t. j . bolja svojstva od postojećih,
od kojih bi jedno, i često najvažnije svojstvo bilo, veliki prirast. —
Nakon detaljnog izučavanja cvatnje, umjetnog oprašivanja i paralelnog
ispitivanja ostalih nasljednih svojstava, može se preći na masovnu produkciju
najkvalitetnijeg sjemena, osnivanjem sjemenskih plantaža i to,
kako čistog evropskog ariša, tako i križanaca između evropskog ariša, t. zv.
L-arix eurolepis Henry.


ZAKLJUČAK


Postavljen je problem ispitati metodu umjetnog oprašivanja ariša kod nas
i ustanoviti visinski prirast raznih kombinacija križanja ariša radi oplemenjivanja
istog. Postignuti su slijedeći rezultati:


1. Primijenjena metoda umjetnog oprašivanja dala je pozitivne rezultate,
t. j . dobiveno je sjeme i biljke.
2. Križanci između evropskog i japanskog ariša pokazuju najbolji rast
i pojavu heterozisa već u prvoj godini.
3. Kombinacije križanja s matičnim stablom broj 29 dale su dobre rezultate.
Potrebno je uzeti u obzir sve kombinacije s brojem 29 i na osnovu toga
će se moći, sa sigurnošću, zaključiti, da to stablo, kao jedan od roditelja, daje
potomstvo, koje ima vrlo dobar visinski prirast.
4. Nakon detaljnog proučavanja cvatnje i umjetnog oprašivanja, kao i
paralelnog ispitivanja ostalih nasljednih svojstava, treba osnovati sjemenske
plantaže ariša za produkciju najkvalitetnijeg sjemena.
BREEDING OF LARCH


Summary


This paper deals with the method of artificial pollination of Larch and
the establishment of height growth rate of various combinations of crossing
the Larch in order to improve its properties.


Described is tne working method in the artificial pollination of Larch.
Through this pollination was obtained the seed of this tree species. The crosses
between European and Japanese larch display the hybrid vigor already in the
first year. Combination of crossing with parent tree No. 29 yielded good results.
It is necessary to take into consideration all combinations with tree No.