DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 8     <-- 8 -->        PDF

grupirali smo izmjerena stabla, razlučena, po vrstama drveća i etažama
(G = gornja etaža; D = donja etaža).


Zbog štednje na prostoru donosimo ovdje samo podatke jedne pokusne
plohe u tabeli 4, gdje su navedeni brojevi stabala po opsežnim stepeaima
za vrijeme prve i druge inventure, kao i starost sastojine.


Da bi uklonili svaku eventualnu pogrešku, koja bi nastala zbog nedovoljne
evidencije posječenih stabala, mi smo na svakoj pokusnoj plohi numerirali
sva stabla.
2. Uređajne tablice (tarife)
Budući da smo mjerili opsege stabala, morali smo posegnuti za takvim
jednoulaznim tablicama, koje iskazuju drvne mase na temelju opsega. Švicarske
i francuske tablice te vrste nismo mogli upotrebiti zbog toga, što
smo usvojili za ovu svrhu mnogo uže opsežne stepene (50 milimetara) nego
što ih primjenjuju u spomenutim zemljama. Stoga smo bili prisiljeni konstruirati
specijalne tarife, koje donosimo u tabeli 5.


Te su tarife konstruirane na temelju Schaefferovih jednadžbi (2) i (3).
M
V = (O—-TI-0,05) {O — n- 0,10) . . . (2)
rc-0,14
M
V = O (O — n 0.05) (3)
n 0,18
U tim formulama (M) znači drvnu masu stabla prsnog promjera od 45
cm, odnosno opsega 140 cm u prsnoj visini stabla; O = opseg stabla.
Prva formula definira Alganove, a druga Schaefferove tarife na bazi
opsega stabla u prsnoj visini.
Na pojedine vrste drveća primjenili smo ove tarife:


1. za hrast lužnjak Alganovu tarifu N° 17
2. za poljski jasen i nizinski brijest Schaefferovu tarifu N° 13
´ 3. za crnu johu i obični grab . . . Alganovu tarifu N° 15
Izbor navedenih tarifa izvršen je na temelju srednje sastojinske visine.
Za hrast lužnjak smo uzeli Alganove tarife ili takozvane »tarifs rapids
«, jer se one podudaraju s tarifama, koje je Emrović izradio za hrast
u Lipovljanima. Za johu i grab uzeli smo također Alganove tarife iz sličnih
razloga. Za poljski jasen i nizinski brijest usvojili smo Schaefferove tarife
»tarifs lents«, jer se ove podudaraju s jednoulaznim tablicama drvnih
masa, koje je za poljski jasen u Lipovljanima izradio Plavšić.


Na bazi naprijed spomenutih tarifa utvrdili smo drvnu masu na panju
kako je to prikazano u tabeli´6.


3. Korekcioni faktor
Prilikom prorjeđivanja navedenih pokusnih ploha u proljeće 1956. godine
iskoristili smo posječena stabla za obračun korekcionog faktora (f).
Kvocijent između realnih m3 i uređajnih m3 definira korekcioni faktor
za svaku vrstu drveća. Prosječno korekcioni faktori iznose za:


hrast lužnjak poljski jasen nizinski brijest grab johu


1,015 1,024 1,025 1,025 1,150