DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 79     <-- 79 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Alfier ing. D. i Kevo ing. R.: MLJET.
Studija o izradi generalne uređajne osnove
za zatićeno područje mljetskih jezera, Zagreb
1958. Rukopis, 159 str., sa 20 povećanih
fotografija i nekoliko nacrta zapadnog
dijela Mljeta.


Studija je izrađena povodom akcije Konzervatorskog
zavoda NR Hrvatske, Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti,
Ekonomskog instituta Hrvatske, te turističkih
i drugih ustanova oko proglašenja
zapadnog dijela Mljeta nacionalnim parkom.
Neposredni povod za studiju bilo je
savjetovanje o zaštiti i privrednom unapređenju
spomenutog dijela Mljeta, koje je
održano 7. IV. 1958. g. u Dubrovniku.


Svrha je studije da posluži kao obrazloženje
prijedloga Zakona o proglašenju zapadnog
dijela Mljeta nacionalnim parkom,
a ujedno i kao osnova za izradu plana privrednog
unapređenja Mljeta. U studiji su
razmotrena razna pitanja i doneseni prijedlozi,
kako da se uklone teškoće i sporovi
između načela zaštite i privrednog
iskorišćivanja mljetskih jezera i njihova
okoliša.


U prvom dijelu studije obrađene su regionalne
i lokalne karakteristike područja.
Tu se raspravlja o geografskom položaju,
reljefu i geološkoj građi zapadnog Mljeta.
Iznesene su klimatske osobine, kao i oceanografske
prilike mljetskih jezera. Raspravlja
se o oblicima vegetacije i florističkom
sastavu šuma zapadnog dijela Mljeta.
Izneseni su i važniji momenti iz historije
razvoj3 i sadanjeg stanja mljetskih naselja.
Prikazana je opća ekonomska razvijenost,
uz poseban osvrt na poljoprivredu, šumarstvo,
ribarstvo i turizam.


U drugom dijelu studije prikazano je stanje
i niz problema iz oblasti zaštite užeg
i šireg područja. Iznesene su prirodne osobine
mljetskih jezera i istaknuta skladna
kombinacija tamošnjih raznolikih prirod


nih fenomena. Opisani su jedinstveni kompleksi
mediteranskih šuma i njihov značaj
za nauku. Prikazani su dotadašnji pokušaji
zaštite i aktuelna potreba stavljanja
mljetskih jezera i njihova okoliša pod višu
formu zaštite. Raspravlja se o poteškoćama
koje stoje između zaštite i privrednog iskorišćivanja
zapadnog dijela Mljeta. Govori
se o tipu budućeg nacionalnog parka,
kakav bi najbolje odgovarao za mljetska
jezera i njihov okoliš.


U trećem dijelu stud.ije opisani su glavni
elementi i direktive za izradu generalnog
uređajnog plana budućeg nacionalnog parka.
Raspravlja se o kriterijima za utvrđivanje
granica užeg zaštitnog područja. Govori
se o utvrđivanju namjene pojedinih
predjela unutar užeg i šireg zaštitnog područja.
Raspravlja se i o programu stvaranja
osnovnih preduvjeta za zaštitu i privredno
iskorišćivanje pojedinih područja.
Interesantna su razmatranja i prijedlozi o
mreži puteva i staza, o vodoopskrbnom sistemu,
kao i o pitanju elektrifikacije.


Studiju su autori zajedno s većim brojem
suradnika izradili vrlo solidno, te može služiti
uzorom za elaborate slične vrste. Nadamo
se da će razlozi izneseni u studiji
naići na razumijevanje, te da će zapadni
dio Mljeta doći konačno pod zaštitu u obliku
nacionalnog park3, što on po svojim ljepotama,
jedinstvenim na svijetu, u punoj
mjeri zaslužuje.


Nas zanima pitanje Mljeta i sa gledišta
mogućnosti proučavanja naše južnomediteranske
šumske vegetacije, kao i sukcesijskih
odnosa u razvoju te vegetacije. To je
bio jedan od razloga, zbog čega se Šumarski
odjel Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u
Zagrebu interesirao za problem mljetskih
šuma i njihovu budućnost. Naš Fakultet i
dalje s velikim interesom prati razvoj
mljetskih šuma i živo pomaže nastojanje
oko njihove zaštite. Dr. M. Anić


STRANA STRUČNA LITERATURA


Ing. C. Susaeta i Ing. B. Onensanz:
TEHNIKA POSUML JAVAN JA MEDITERANSKOG
PODRUČJA I NJEN RAZVOJ.


Referat se odnosi na prilike i iskustva uŠpaniji, pa se već na početku naglašava da
je zapravo tek od 1939. kada je stvoren Državni
fond za šumarstvo u sastavu državne
administracije, počeo rad širih razmjera.
Rad te službe je detaljnije reguliran zako


nom i uredbama od 1941. g. pa su ranije
postojeće slične ustanove time likvidirane.


Radovi širega opsega na terenu počinju
zapravo 1942. g. i to na desetke hiljada hektara
svake godine. Međutim od 1955. g. opseg
ovih radova prelazi godišnji prosjek od


100.000 ha.
Zahvaljujući autonomnom karakteru Državnog
fonda za šumarstvo, omogućeno mu