DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 75     <-- 75 -->        PDF

noći upala kroz zaštitnu barijeru na tretiranu površinu. Kako je na suprotnoj
strani od ovog mesta, takođe konac bio prekinut, bilo je vidljivo
da je divljač ovom prilikom samo prešla preko tretirane površine bez zadržavanja.
Pregledom u 17 h istog dana nisu nađeni tragovi upada divljači.


Trećeg dana u 7 h utvrdili smo da je u toku noći došlo do ponovnog
upada divljači na tretiranu površinu i do jakog oštećivanja kultura. Na
celoj površini nađeno je samo 6 neoštećenih stabala, dok su sva ostala bila
delimično ili potpuno uništena brstom i lomljenjem, nakon čega je dalje
osmatranje bilo nepotrebno.


Zaključak


I pored postavljanja oko pošumljene površine zaštitne barijere, divljač
je bez obzira na prisustvo neprijatnog mirisa sredstva, koje se osjećalo
na 5 m od tretirane površine, upadala i kretala se po tretiranoj površini,
pri čemu je (drugi ogled), napala i potpuno oštetila kulture topole.


Prema tome, pri ovim ispitivanjima u našim uslovima, »anthropin«
nije dao očekivane rezultate u zaštiti mladih kultura topole i vrbe od
visoke divljači, iako bi prema literaturi njegovo zaštitno delovanje trebalo
da traje oko 90 dana.


2. Hemisko sredstvo »HTi«
Hemisko sredstvo HTi je takođe patentirani proizvod spomenute
firme. Prema literaturi, njegovo zaštitno delovanje je u tome, što ima vrlo
neprijatan ukus i kada se sa njim premazu stabla, a naročito terminalni
izbojci, odbija divljač, koja tretirano lišće i nežne delove stabla nerado
jede, odnosno nagriza. Jedno tretiranje zaštitno deluje oko 200 dana
(Hildebranđt, 2).


Ogled sa ovim sredstvom postavljen je 30. IV. 1957. godine na terenu
lovno-šumske uprave Apatin, u reviru Srebrnica.


Metodika rada


Za tretiranje su upotrebljene kulture E. A. topola, podignute istog proljeća. Od
ukupno 950 stabala, premazano je sredstvom 700, dok je ostalih 250 ostavljeno za
kontrolu. Rasported tretiranih i kontrolnih stabala na oglednoj površini je izvršen
tako, da je posle svaka dva reda tretiranih, dolazio red netretiranih (kontrolnih) stabala.
Kontrolna stabla su vidno obeležena crvenim prstenom.


Radnici su četkama natopljenim sredstvom (ali ne jako, da ne bi curilo), prema
zivali stabla do kraja terminalnog vrha, počevši neposredno od zemlje.


Rezultati ispitivanja


Osmatranje je obavljeno svaki dan dva puta; u 7 i 18 h, sa ciljem da
se utvrdi, da li divljač dolazi na tretiranu površinu, da li oštećuje stabla
(odgrizanjem terminalnog vrha, brstom lišća, lomom i t. d.).


Već drugog maja divljač je počela sa oštećivani em kontrolnih stabala.
Na celoj površini izbrojano je 17 stabala, koja je divljač u toku noći oštetila
i to: brstom lišća i odgrizanjem terminalnog vrha kod nižih stabala i
lomom sa brstom i odgrizanjem terminalnog vrha kod viših stabala.