DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Naša kasnija istraživanja (Vasić, 5) pokazala su da visoka divljač nerado
napada kulture vrbe, naročito u doba bujne vegetacije, kada ima u
izobilju druge hrane (izuzev starija i jača stabla pri češanju rogova), stoga
smo ponovili ogled ovim sredstvom, ovoga puta u cilju zaštite mladih kultura
topole, koju visoka divljač najčešće napada i najjače oštećuje.


Drug i ogle d sa ovim sredstvom postavljen je početkom januara
1958. godine u reviru Stari dvorac — Tikveš. Ogledna površina, veličine
300 x 100, prethodno je pošumljena biljkama E. A. topola 1/2 i istog dana
nakon pošumljavanja postavljena je zaštitna barijera sa »anthropinom«.


Postupak Je sličan kao kod prvog ogleda, ali sa izvesnim dopunama. Uzet je
dvostruko veći broj sunđera nego kod prvog ogleda. Udaljenost između redova, kao
i rastojanje između štapova u jednom liedu bilo je 10 metara. Štapovi su pobodeni
u cik-cak liniji, pa je praktično rastojanje između štapova oba reda bilo 5 metara.


Upotrebljena je i dvostruko veća količina sredstva, jer je svaki sunder umesto
sa 2, natopljen sa po 4 ccm sredstva. I ovde su, posle natapanja sunđera, svi štapovi
međusobno povezani s tankim koncem, radi sigurnijeg utvrđivanja upada divljači
kroz zaštitnu barijeru, a pregled obavljan 2 puta dnevno.


Rezultati ogleda


Prilikom prvog pregleda, sledećeg dana u 7 h izjutra, nađen je prekinut
konac na jednom mestu tretirane površine. Istovremeno mogli su še
na vlažnoj zemlji videtj brojni tragovi jelenske divljači, koja je tokom


SI. 2. Topolova sadnica oguljena SI. 3. Zakrivljenost topolovih
po jelenskoj divljači i prstenova- biljki kao rezultat dejstva rogova
na na dužini od 1 m. jelenske divljači.