DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 72     <-- 72 -->        PDF

OGLEDI HEMISKE ZAŠTITE KULTURA TOPOLE I VRBE OD
ŠTETNOG DELOVANJA VISOKE DIVLJACI
Vasić Ing. Milomir


U toku intenzivnog podizanja mekih lišćara, u prvom redu topolovih
nasada, što je zadnjih godina karakteristično naročito za bazene Podunavlje
i Potisje, uzgajivači su se susreli i sa problemom zaštite ovih kultura
od visoke divljači, jer su štete od divljači znatne svuda tamo gde se
te kulture podižu, a prisutna je visoka divljač (Vasić, 5).


Pored zaštite šumskih kultura ograđivanjem, koje je za sada najefikasnije
i sigurno, u savremenoj zaštiti spominju se i različita hemiska
sredstva, koja svojim neprijatnim mirisom ili ukusom, odbijajuće deluju
na visoku divljač, a koja se naročito proizvode i propagiraju u Nemačkoj
i Austriji.


Neki od tih preparata uvezeni su kod nas. Postavljeni su i prvi ogledi
(Andrašić, 4), u cilju zaštite poljoprivrednih kultura od divljih svinja,
jelenske i srneće divljači. Rezultati tih ispitivanja nisu dosta jasni, pa smo
mi u toku 1957.—58. godine vršili oglede sa 3 takva sredstva u cilju ispitivanja
njihove efikasnosti u zaštiti šumskih kultura od visoke divljači.


Ispitivanje je vršeno na području Lovno-šumskog gospodarstva »Košutnjak« —
Bilje, gde je brojna il visoka divljiač. Pri ovim ispitivanjima pružio mi, je stručnu i
materijalnu pomoć Živojinovi ć dr. Svetislav i Krsti ć dr. Mihailo, profesori Šumarskog
fakulteta iz Beograda, kao i rukovodioc Uprave uzgajališta divljači »Jelen«
i Lovno-šumskog gospodarstva »Košutnjak«, pa im se ovim putem najlepše zahvaljujem.


1. Hemisko sredstvo »anthropin«
Hemisko sredstvo »anthropin« je patentirani proizvod firme Raab
Karcher, Essen, Nemačka. Upotrebljava se za zaštitu kultura, a način delovanja
se sastoji u postepenom isparavanju u okolinu neprijatnog mirisa,


SI. 1. Sadnica P. robusta 3/4,
prelomljena usled dejstva
´^™™™as rogova jelenske divljači.