DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 70     <-- 70 -->        PDF

VARIJACIJE GODIŠNJIH UŠTEDA U ODNOSU NA TRAJNOST
IMPREGNIRANIH PRAGOVA


o
a
G
T)
n
´S
CO
CO
tH
H
god.
Ugrađeno
CO
3
.Q
Oft
CO -Jj
JH CD
5? co-O
« L b a
p. .5 ^ .M
o
Din
° m
ft fi3« ^ CO
3 ti
5b
Potreba godišnje
izmjene
OJ .^H
O
a^i!
o
o
a
e
ooo
3
o
ja
o a
S o
M
o o o
.&
>L
o >
L -a -2 Np

T3
1
Uštedastepenu3
o
i-t
o a
e
oo
CD
prema
trajnosti
C/3
C0
s
ft
g
o
o o
C8
g>
O
CO gGL
G
TS
1
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
i
2
3
4
5
17
25
30
35
40
2,365.000
2,365.000
2,365.000
2,365.000
2,365.000
21,500.000
21,500.000
21,500.000
21,500.000
21 500.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
6
4
3,32,9
2,5
142
94
78
66
49
1.290
860
709,5
602
537,5
7.095
4.730
3.902,3
3.311
2.956,3
48
64
76
93
430
580,5
6´88
752,5
2.365
3.192,8
3.784
4.138,8


tici Instituta za drvno-industrijska istraživanja u Zagrebu (odnosno njegove
pokusne stanice za impregnaciju u Slavonskom Brodu) rasporediti
po slijedećim fazama:


a) Eliminiranje zagušenosti. — Ovdje prije svega predstoji
pregled stovarišta drvne građe sa svrhom, da se izrade prijedlozi za
pravilno uskladištavanje drveta. Međutim, kako bukovi pragovi vrlo često
stradaju od zagušenosti prilikom samog procesa prirodnog sušenja na
skladištima, potrebno je ovaj proces ubrzati umjetnim putem.


b) Impregnacija zagušenih pragova. — Ovdje dolazi
u obzir studija o mogućnosti impregnirani a bukovih pragova, koji se nalaze
u početnom stadiju zagušenosti.


c) Upotreba konzervansa. — Ovdje predstoji probna impregnacija
s raznim mješavinama domaćih i importiranih ulja te s čistim
komponentama u svrhu da se ustanovi stepen toksičnosti i penetracije.


Svi su ovi radovi u toku pod rukovodstvom Instituta za drvno-industrijska
istraživanja u Zagrebu. U borbi protiv zagušenja rad obuhvata
pronalaženje zaštitnih sredstava . Vršena su ispitivanja na terenu
s nekoliko vrsta preparata putem premazivanja čela. Dobiveni su izvjesni
rezultati, ali se pokusi nastavljaju dalje. Poteškoća je i u tome, što se pokusi
moraju vršiti u sezoni, koja odgovara sječi šuma. Bolji su rezultati
dobiveni kod dosušivanj a pragova. Pokusi su najprije vršeni tako,
da´ su izrađeni bukovi pragovi potopljeni u hladno antracensko ulje, koje
se onda polagano zagrijava nešto iznad 100° C, kod čega ono gubi izvjestan
dio vlage. Pokazalo se, da se nakon toga mogu pragovi impregnirati
katranskim uljem. Ispitivanja su kasnije nastavljena na nešto drugačiji
način u malom cilindru za eksperimentalnu impregnaciju. Drvo je opet
dosušeno pomoću postepenog zagrijavanja ulja a nakon toga je izveden
poseban postupak impregnacije. Taj je isto dao povoljne rezultate. Nadalje
kod radova za upotrebu konzervansa važnu ulogu ima
utvrđivanje metoda i sredstava za ispitivanje. U tu je svrhu sakupljeno i