DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 63     <-- 63 -->        PDF

uređene instalacije za konzerviranje. To međutim ne znači da su se u
ovim instalacijama impregnirali svi pragovi određeni za ugradnju. U samoj
Njemačkoj iznosi učešće impregniranih pragova 1880. god. tek 68,5%
a 1913. god. 97,5%. U Americi (USA) prevladavaju neimpregnirani pragovi
sve do 1900. godine i tek tada nastupa temeljita preorijentacija.
Tako je na prugama prve klase u USA još 1936. godine ugrađeno 10,5
mjl. neimpregniranih a 36,8 mil. impregniranih komada (1945. god. ima
na istim prugama još uvijek 2,6 mil. neimpregniranih, a 41.3 mil. impregniranih
komada). Godine 1954. od svih ugrađenih pragova na prugama
prve klase otpada u USA svega 12% na neimpregnirane a 88% na impregnirane
komade.


Glavni razlozi sporog napredovanja svakako leže u neuspjesima primjene
solnih konzervansa i skupoći nabave katranskog ulja osobito prije
Wassermannovog pronalaska. Ipak bitna smetnja leži u nepoznavanju
uzročnika parazitarnih oboljenja i mjera za njihovo suzbijanje, uslijed
čega sve mjere konzerviranja imaju značaj čiste empirije. U doba, kad
se izgrađuju prve instalacije za impregniranje, i´...marska je nauka u povojima.
Općenito se tada smatralo, da je truljenje drva prirodni simptom
starenj a a to u daljnjoj konzekvenciji znači, da su gljivične infekcije
posljedica a ne uzrok propadanja drvne supstancije. Cak je i poznati nestor
šumarstva T. Harti g (1805—1880.) naučavao još 1833. godine,
da se glavni uzrok gljivične, zaraze ima tražiti u nedostatku fiziološke
aktivnosti. Ta je zabluda vladala u našoj struci sve do 1862. godine, kad
ju je oborio slavni L. Pasteur . Nakon tog preokreta sin T. Hartiga
poznati R. Harti g (1839—1901.) koristeći radove botaničara M.
Willkomma a pogotovo radove osnivača savremene mikologije A d e
Bary a (1831—1888) prvi naučava na šumarskim fakultetima u Eberswaldeu
i Miinchenu (1878. god.), da bolesti drva uzrokuju mikroorganizmi
vanjskog porijekla. Na temelju se rezultatia njegovih istraživanja
Hartig danas smatra osnivačem šumarske patologije. On je uz ostalo
uspio uz suradnju O. Brefeld a izraditi etiologiju glavnih vrsta razornih
gljivica. Na munchenskom ga je univerzitetu naslijedio 1902. god. K.
von Tub e uf, koji zajedno sa svojim đacima a na podlozi Brefeldovih
nalaza uspijeva 1902—1903. godine dobiti čiste kulture kućne gljive (Merulius
lacrimans) i zaraziti drvo sporama. I tako ova trojica učenjaka: R.
Hartig, O. Brefeld i K. v. Tubeuf postaju ne samo osnivači znanstvene
drvne patologije već i čitavoj Njemačkoj osiguravaju prvo mjesto u svijetu
u studiji bolesti drvlja i primjeni preventivnih sredstava. Na osnovi
pak eksperimenata R. F a 1 k s a izrađene su standardizirane metode istraživanja
o efikasnosti pojedinih zaštitnih sredstava, pa je tek tada i industrijsko
istraživanje donosilo evidentnih koristi. U tom je području naročito
zaslužan rad spomenutog našeg zemljaka V. Malenković a
(1872—1952.), koji 1901. godine čini revolucionarni preokret u kemijskoj
zaštiti drveta objavom patenta o upotrebi kremene kiseline i fluorovih
spojeva.


Ovo nekoliko redaka letimičnog pregleda razvitka drvne patologije
pruža dokaz, da su pronalasci antiseptika i metoda konzerviranja dobili
svoju pravu vrijednost onda, kad se je razvila i nauka o drvnoj patologiji.


Sve dotle, dok je ova nauka u svojim počecima, industrijska impregnacija
nema potpunih uspjeha. Značajna je u tom pogledu 1902. godina, kada