DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 59     <-- 59 -->        PDF

RAZVOJ I ULOGA ŽELJEZNIČKOG PRAGA


Ing. Stjepan Frančišković — Ing. Matija Gjaić (Zagreb)


Ovaj prikaz obuhvata sažetu sintezu najvažnijih radova, objavljenih kao studije
o rješavanju problema željezničkog praga u novijoj njemačkoj, francuskoj i
engleskoj literaturi. U vremenu, kad se u najvećem dijelu evropskih zemalja pitanje
zamjene željezničkog drv/enog praga postavlja kao jedan od najvažnijih zadataka
suvremenog saobraćaja, potrebno je donijeti informativni prikaz za našu stručnu
javnost, koja često nije u mogućnosti, da prati inostrana dostignuća. Naše smo zaključke
u ovom referatu naročito podvukli u uvjerenju, da će moći poslužiti kao
orijentacija u daljnjoj proizvodnji ovog sortimenta.


Danas, kad u prorrJet sve više ulaze automobili i avioni te kad se za saobraćajne
svrhe počima koristiti i nuklearna energija, važnost željeznica kao da dobiva
sporedno značenje. Ali to je samo prividno. Željeznica jest i ostaje najsigurniji i najekonomičniji
način pr´evoza velikih tereta. Novi su uspjesi tehnike na »ovu vrstu
prometa djelovali samo u toliko, što već i ovdje umjesto parnih i električnih lokomotiva
dolazi do konstrukcije pokretača na nuklearnu energiju (USA, poduzeće »Baldwin
Lima Hamilton Corp«).


Prag čini jedan od najvažnijih elemenata u vrlo složenom lancu organizacije
željezničkog saobraćaja. Današnja je svjetska željeznička mreža
(oko 1,250.000 km) položena na okruglo 3 milijarde pragova. Od ovih
otpada na pragove iz drva ništa manje nego blizu 95%. Godišnja potreba
izmjene traži oko 150 milijuna komada, a to znači oko 5% cjelokupne
ugrađene količine (ne računajući ovamo razne industrijske i uskotračne
pruge). Naša država ima ugrađenih oko 21,5 milijuna pragova, kod čega
godišnja potreba izmjene iznosi prosječno za razdoblje 1954—1964 god.
oko 1,6 milijuna komad.a. Ovako ogromnu potrebu jedva mogu podmirivati
naše šume, a za većinu je država evropskog Zapada već davno postao
prag skupi importni artikal.


Promotrimo u nekoliko pogleda historijski razvoj.


Prve zametke današnjih željeznica čine koturač e u kamenolomima srednjeg
vijeka a kasnije iza njih i kratke pruge u engleskim rudnicima (razdoblje XVI.—


XIX. stoljeća). To su bile kratke saobraćajne linije na drvenim šiniama četverokutnog
presjeka. Tračnice su bile položene na kamen tučenac ili pak pričvršćene na
drvene pragove. Naravno, da su se takove sinje brzo trošile pa razmjerno vrlo rano
dolazi do pričvršćivanja plosnatog željeza na njihovoj gornjoj plohi. Vagonete su po
tračnicama vukli konji.
Unatoč brojnih nedostataka za veći promet ipak i ove pruge ne ostaju ograničene
na tadanje industrijske centre. Početkom XIX. stoljeća izgrađena je prva dulja
pruga s konjskom zapregom i 1824. god. puštena u promet na relaciji Budjejovice
(Čehoslovačka) — Linz (Austrija). To Je ujedno prva željeznička pruga na evropskom
kontinentu.


U ovo vrijeme pada i konstrukcija parne lokomotive, koju u Engleskoj izgrađuje
Georg Stephenson . Taj pronalazak pospješuje razvoj željezničke tehnike najprije
u Engleskoj, a zatim u drugim zemljama Zapadne Evrope. U vremenu je od 1818,—
1825. god. izgrađena najvažnija pruga u historiji tehnike na potezu Stockton — Darlington
u Britaniji., Kod njje su primjenjene tračnice iz lijevanog željeza i s po tri
nožice pričvršćene na podložne kamene blokove. Nešto se kasnije pojavljuju slične
pruge u Francuskoj (Lyon — Saint Etienne, 1829. god.) i Njemačkoj (Nurnberg —
Fiirth, 1835. god.). U naše krajeve prodire nova tehnika mnogo kasnije. Tek je 1849.
god. izgrađena pruga Beč — Ljubljana i dalje u Trst 1857. godine. U Hrvatskoj je
izgrađena prva pruga 1864. god. (Zidani Most — Sisak), u Bosni 1879. god. (Banja
Luka — Dobrljin) a u Srbiji 1884. god. (Beograd — Niš).