DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ticanje naučnih istraživanja. Godine 1957. osnovana je pri Poljskoj Akademiji
Nauka Zavod za šumarska istraživanja u Krakovu. On se danas
nalazi u početnoj fazi razvoja i bavi se zasada proučavanjem prirasta
sastojina.


Osim toga istraživanjima se bave ove naučne institucije:


1. Institut za šumska istraživanja u Varšavi, osnovan 1931. On ima
oko 170 stručnjaka i cijeli niz zavoda, laboratorija, terenskih stanica i
pokusnih objekata. Uglavnom se bavi biološkim problemima.
2. Institut za tehnologiju drva u Poznanju, osnovan 1953. god. Zapošljava
oko 150 stručnjaka, a bavi se uglavnom problemima proučavanja
drveta i drvnom industrijom.
Oba instituta su podređena Ministarstvu šumarstva i drvne industrije..


Naučna istraživanja vrše također Katedre i Zavodi na šumarskim
odjelima u Varšavi i Poznanju, koji se uglavnom bave dugoročnim i
teoretskim naučnim problemima.


8. Stručna štampa
U Poljskoj izlaze danas ovi stručni časopisi:


1. »Sylwan « — mjesečni organ Komiteta šumarskih nauka PAN
i Poljskog društva za šume. On je naučni časopis, koji je prošle godine
proslavio svoju 150-godišnjicu. Uglavnom tretira biološke probleme šumarstva.
3. »P r z e m y s 1 Drzew>ny« (Drvna industrija) — je mjesečnik
kojeg također izdaje Udruženje inženjera i tehničara, a namijenjen je
stručnjacima koji rade u drvnoj industriji.
Osim gore navedena tri časopisa povremeno izlaze:


1. »F o 1 i a Forestalia P o 1 o n i c a«, kojeg izdaje KNLPAN
(Komitet šum. nauka poljske akademije nauka), a donosi naučne radove.
2. »P race Instytutu Badawczego Lesnictwa« (Radovi
instituta za šumarsko istraživanje).
3. »Prace Instytutu Technologii Drewna« (Radovi
instituta za tehnologiju drva).
4. »Zeszyty Naukowe. SGGW w Warsza w^ e, s e r i a
Lesnictwo« . (Naučni izvještaji visoke škole za poljopr. gospodarstvo
u Varšavi, serija Šumarstvo).
5. »Zeszyty Naukowe WSR w Poznaniu, seria Lesnictwo
« (Naučni izvještaj Visoke poljoprivredne škole u Poznanju, serija
Šumarstvo).
Izdavanjem knjiga i priručnika sa područja šumarstva bavi se Državni
izdavački zavod za poljoprivredu i šumarstvo. (Panstwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Lešne — PWR i L) i Naučni izdavački zavod (Panstwowe Wydawnictwa
Naukove PWN), koji izdaje skripta i naučne radove.


(Primljeno za štampu 11. III. 1959.)