DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 57     <-- 57 -->        PDF

marija je samostalna gospodarska jedinica,, koja na svome terenu provodi
sve radove u vezi obnove, obrane, njege, iskorišćavanja i uprave šuma.
Poslove njege i iskorišćavanja provodi pomoću sezonskih i stalnih radnika.
Jedino privlačenje i izvoz drveta obavljaju specijalna šumsko-transportna
poduzeća, koja su neposredno podređena upravi državnih šuma vojvodstva
ili privatni vozari (seljaci).


Nadšumarije se dijele na 6—10 revira (lesnictwo) površine 600—
2000 ha (u prosjeku 850 ha). Reviri imaju 3—7 lugarija. Lugarije postoje
samo u centralnim vojvodstvima.


U cijeloj Poljskoj ima oko 1000 nađšumarija i 8500 revira.


Na čelu nadšumarije nalazi se nadšumar, koji je u pravilu inženjer.
Uz nadšumara je zamjenik koji je također inženjer te 5—7 kancelarijskih
službenika. Revirom upravlja revirnik, koji je u pravilu šumarski tehničar.
Lugar izvodi uz pomoć radnika sve radove (obnovu šuma, izradu, izvoz).


Ovdje je iznesena organizaciona struktura uprave državnih šuma pod
upravom Ministarstva šumarstva i drvne industrije. Državne šume pod
upravom drugih ministarstava imaju sličnu organizaciju. Nadzor nad privatnim
šumama vrše narodni odbori i nadšumarije.


Za uređivanje šuma postoji specijalni Biro za uređivanje i projektiranje
u šumarstvu podređen neposredno Ministarstvu. Biro izrađuje, po
nalogu Uprave državnih šuma, uređajne elaborate, te projektira ceste,
melioracije, građevine i t. d. za potrebe šumskog gospodarstva. Uz to je
Ministarstvu podređena Zajednica šumske mašinske industrije, koja vrši
proizvodnju i remont strojeva transportnih* uređaja i alata za potrebe šumskog
gospodarstva.


6. Izobrazba kadrova
Za školovanje šumarskih inženjera postoje dva šumarska fakulteta:
1. Šumarski odjel na Visokoj školi za poljoprivredno gospodarstvo u
Varšavi, koji je osnovan 1916. godine i
2. Šumarski odjel na Višoj poljoprivrednoj školi u Poznanju osnovan
1918. godine.
Obadva odjela primaju u prvu godinu po 100 studenata godišnje, a
na svakoj apsolvira godišnje 30—70 apsolvenata.
Studij na šumarskim odjelima traje 5 godina i apsolventi po izradi
diplomskog rada i položenom konačnom ispitu dobivaju diplomu inženjera
magistra. Apsolventi su dužni u praksi provesti najmanje jednogodišnji
staž, te tek iza toga mogu zauzeti neko rukovodeće mjesto.


Na studij se primaju kandidati sa položenim prijemnim ispitom. Obično
se za studij šumarstva prijavljuje 2—3 puta više kandidata, nego što
se prima. Za vrijeme studija preko 50% studenata prima stipendije i smješteno
je u studentskim domovima.


Izobrazbu srednjih kadrova obavlja se na 8 šumarskih tehnikuma, na
kojima godišnje završava oko 300 mlađih šumarskih tehničara. Do danas
u Poljskoj nema lugarskih škola. Njihova se izobrazba vrši na kratkoročnim
kursevima u specijalnim Šumarskim školskim centrima, u kojima se
također vrši i izobrazba šumskih radnika.


7. Naučne ustanove
Najviša naučna ustanova šumarstva i drvne industrije je Komitet šumarskih
nauka poljske akademije nauka, čiji zadatak je koordinacija i po