DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Procjena na panju se ne vrši i u Poljskoj se ne obračunava šumska
taksa.


Nadšumarija prodaje drvo po određenim cijenama i sa tim utrškom
pokriva sve izdatke, a višak ide u državnu blagajnu.


Kao što smo već rekli 83% svih sječa su čiste sječe. One se provode
u prugama širine 30—60 m i dužine 100—500 m tako, da prosječna površina
sječine iznosi 2—5 ha sa totalnom masom od 400—1000 m3. Sječa i
izrada je oko 21% mehanizirana. Mehanizacija je uglavnom provedena
jednorukim lančanim pilama težine 11—13 kg (Be-Bo, Partner, Clinton),
koji se djelomično koriste i za kresanje grana. Izrada drveta na sortimente
u pravilu se vrši kod panja. Pilanski trupci, rudničko drvo i znatni dio
celuloznog drveta izrađuje se na sječini u cijelim dužinama i u toj formi
se izvozi iz šume do mjesta predaje. Koranje drveta (rudničkog i celuloznog)
uglavnom se vrši ručno. Godine 1956. pristupilo se mehanizaciji koranja
upotrebom stroja PPK sa noževima te frezama za koranje marke
ERVE ((francuski proizvod) i Cambio. Koranje strojevima se uglavnom
obavlja na skladištima drva i tvornicama celuloze.


Privlačenje se obavlja konjima i traktorima. Uglavnom se upotrebljavaju
traktori točkaši domaće produkcije tipa Ursus ili gusjeničari Fiat-55 L
te traktori Zetor Super. U brdskim predjelima za transport kratkih sortimenata
koriste se u manjoj mjeri žična točila ili gravitacione žičane
željeznice.


Izvoz ´dugog drveta uglavnom se obavlja traktorima Ursus sa prikolicama
ili kamionima, a izvoz kratkog drveta traktorom URSUS i kamionima
Tatra 11 i ZIS-151. Znatne količine drveta još uvijek se izvoze konjima.
U većim šumskim kompleksima u upotrebi su uskotračne šumske
željeznice. Splavari se samo neznatna količina drveta, a žičare se malo
koriste kod izvoza a i to pretežno gravitacijske. Stanje mehanizacije šumsko-
eksploatacionih radova prikazano je u tablici 8.


Mehanizacija izvoza drveta u gosp. godini 1957./58.
Tabela br. 8
Sredstvo transporta
Specifikacija vlastita tuđa Ukupno
000 m3 ´% 000 m3 % 000 m3

1.
Privlačenje 11415,7 100,0
a) konjima 3037,3 26,6 5292,9 49,4 8336,2 73,0
b) traktorima 1870,5 16,4 1076,6 9,4 2947,1 73,0
c) žičarama 138,4 1,2 138,4 1,2
2.
Izvoz 14533,5 100,0
a) konji 265.2 1,8 5208,9 35,8 5474,1 37,7
b) traktori i kamioni 6,288,5 43,3 1705,6 11,7 7994,1 55,0
c) šumske željeznice 694,6 4,8 694,6 4.8
d) splavarenje i plavljenje 370,7 2,5 370,7 2,5


Intenzivnost gospodarenja u punoj mjeri ovisi od gustoće saobraćajne
mreže. Ukupna dužina svih saobraćajnih sredstava u šumama iznosi oko


128.000 km, tj. oko 2,1 km/100 ha. U stvarnosti znatni dio ovih komunikacija
se može koristiti samo zimi ili kod suhog ljeta, jer se radi o zemljanim
putevima bez tvrdog kolnika. Samo oko 15.000 km puteva je sposobno
za kamionski promet, tj. oko 2.3 km/1000 ha. To su putevi sa izgrađenim
gornjim slojem.