DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Razmjer dobrih razreda po površini i masi


Tablica br. 4


Dobni razred . Površina °/o Drvna masa %
Čistine, proplanci i nepošumljene sječine 4,0 —


I. dobni razred
30,2 —
II. « «
21,3 15,5
III. « «
17,3 26,9
IV. « «
13,2 28,8
V. « «
7,9 22,3
VI.
i viši dobni razredi 6,1 6,5
Svega: 100,0 100,0
iznosi oko 200 m3/ha, a ukupna drvna masa u državnim šumama je oko
600 miliona m3 (tablica 5).


V


Totalna drvna masa (stanje 1. I. 1956. g.)


Tablica br. 5
Organ upravljanja šumama Drvna masa u m3 Svega
Četinjače Listače 000 m3 %>


1


Šume Min. šuma i D. I. 445,4 88,0 533,4 88,9


2. Sume ostalih ministarstava 13,0 1,6 14,7 2,4
3. Privatne šume
43,8 5,2 49,0 8,2
4. Pojedi: načna stabla*
— 3,2 3,2 0,5
Svega:
u 000 m3 502,3 98,0 600,2 100,0
u «/o 83,7 16,3 100,0 —


* To je drveće na osamici ili u grupama izvan šuma kao drvoredi uz putove i si.
Prosječni prirast po 1 ha u državnim šumama je oko 2 m3, a u privatnim
šumama oko 0.50—0.70 m3. Ukupni godišnji prirast šuma iznosi oko
13 miliona m3 totalne drvne mase, a etat je oko 9,5 miliona m3 glavnog
prihoda i 3.4 m3 međuprihoda (prorede i čišćenje).


Glavnu masu šuma čine jednodobne šume četinjača sa kojima se gospodari
čistim sječama. Jedino u šumama listača i raznodobnim mješovitim
šumama te djelomično u planinskim predjelima provodi se preborno gospodarenje.
Čistim sječama gospodari se na 83%, a prebornim samo na
17% šuma.


Pošumljavanje se vrši umjetno na 96.6% površina, a prirodno samo
na 3.4% površine.


Godine 1956./57. pošumljenio je ukupno 150.900 ha od čega je otpadalo
na državne šume pod upravom Ministarstva šumarstva i drvne industrije
80%.


3. Iskorišćivanje šuma
Do godine 1949. godišnji obujam sječa nije bio veći od prirasta i iznosio
je oko 12 mil. m3. U vezj sa obnovom zemlje pristupilo se tada povećanim
sječama tako da se je 1956. obujam sječe popeo na 20.3 mil. m3
drveta. Danas je obujam sječa nešto manji, kako se to vidi u tablici br. 6.


306