DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 51     <-- 51 -->        PDF

poznati rezervat tise. U zapadnom dijelu zemlje nalaze se veći kompleksi
»Lužički borici«, te Žepinjska, Vkžanjska, Bukova i Golemiovska prašuma.
Sjeverno od Noteca nalaze se Notecka i Rounicka prašuma, a na Mazurskim
jezerima Borecka prašuma. U planinama (Sudeti i Zapadni Karpati)
prevladavaju šume smrče i smrče i bukve, koje čine veće komplekse. Na
istočnom dijelu Karpata nalaze se brojni kompleksi mješovitih šuma.


2. Gospodarenje šumama
U ekonomskom smislu Poljska je industrijsko-poljoprivredna zemlja,
koja izgradnjom socijalizma treba da postane poljoprivredno-industrijska
zemlja. Stupanj gospodarskog iskorišćenja ukupne površine zemlje vidi se
iz toga, što 65,4% površine zemlje otpada na poljoprivredno zemljište
(oranice i voćnjaci 52.0%, livade i pašnjaci 13.4%), 24.0% na šume, a
10.6% na vode i neplodne površine.


Po vlasništvu, šume su državne i privatne. Glavnina državnih šuma
(6,013.900 ha ili 81.3% svih šuma) je pod upravom Ministarstva šumarstva
i drvne industrije, a neznatnim dijelom (140.000 ha ili 1.9%) upravljaju
druga ministarstva. Površina privatnih šuma iznosi 1,253.500 ha ili 16.8%.
Dekretom o nacionalizaciji iz 1945. god. u privatnom vlasništvu su ostale
šume do 20 ha površine.


Glavni cilj gospodarenja u šumama je ostvarenje potrajnosti produkcije
i iskorišćavanja radi dobivanja drvnih i sporednih proizvoda šuma u
cilju namirenja potreba narodnog gospodarstva te ostvarenja općih funkcija
šume (kulturne potrebe, naučne potrebe i t. d.). Sve šume podijeljene
su u dvije grupe:


U I. grupi nalaze se zaštitne šume (poljozaštitne, vodozaštitne, rezervati,
narodni parkovi, šume za rekreaciju, zeleni pojasi). Na zaštitne šume


(I. grupa) otpada 757.000 ha ili 10.1%, među kojima se nalazi 58.000 ha
rezervata.
U šumama I. grupe dozvoljeno je iskorišćavanje samo u razmjerima, da
se njime pomaže uspostavi stanja zbog kojeg su šume proglašene zaštitnima.
Gospodarske šume, čiji je glavni cilj produkcija drva, svrstane su
u II. grupu. Njihova površina iznosi 6,710.000 ha (89.9% svih šuma).


U šumama II. grupe provodi se normalno gospodarenje na principima
organizacije socijalističkog šumskog gospodarstva.


Organizacija i provođenje šumskog gospodarstva temelji se na podstavkama
perspektivnog plana razvoja šumske privrede sa ciljem, da se
postigne najviša moguća proizvodnost i puno korjštenje dostignuća nauke
i tehnike.


Gospodarenje u državnim šumama vrši se na temelju uređajnih planova,
koji su izrađeni po nadšumarijama, koje sa prosječnom površinom
od oko 7 hiljada ha tvore prirodno—gospodarske cjeline u granicama općih
administrativnih jedinica. Za sve državne šume postoje gospodarski elaborati.
U privatnim šumama provodi se samo brzo inventarizacija. Ovdje se
uglavnom radi o sitnim seljačkim šumama prosječne površine 1.3 ha.


Razmjer dobrih razrada po površini i drvnoj masi donosimo u tablici
br. 4 Prosječna drvna masa u šumama.