DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 50     <-- 50 -->        PDF

čom, crnom johom i brezom, šuma »visoki grond« sa grabom, lipom, hrastom,
javorom j vezom te sa pojedinačnim smrčama, »niski grond« u kojem
uz grab dolazi javor, hrast, sitnolisna lipa, crna joha, smrča i jasen.


Dio bjalovješke prašume u površini 4766 ha izdvojen je kao rezervat.


U okolici Varšave nalaze se ostaci stare Kampinoske ili Kozienicke
prašume. U Svientokžiskim gorama nalaze se ostaci t. zv. Jelove prašume
sa jelom i bukvom i sa prirodnim ostacima ariševih šuma (L. p o 1 o n i c a)
na Helmovoj gori. Između Visle i Sana nalazi se Sandamierska prašuma.
Nekoć su tu bile mješovite šume, a danas dominira bor sa primjesom
smrče i breze. Jedino na uzvisinama dolaze sastojine bukve i jele, a u
dolinama mješovite šume.


rr*.


SI. 2 — Karta poljskih šuma


Nazivi važnijih prašuma (»pušč«): 1 — Augustowska, 2 — Bialowieska, 3 — Knyszynjska,
4 — Kurpiowska, 5 — Piska, 6 — Kampinoska, 7 — Kozienicka, 8 — Swentokrzyska,
9 — Sanđomierska, 10 — Solska, 11 — Karpacka, 12 — Niepolomicka, 13 —
Donjo-šleski borici, 14 — Rzepinska, 15 — Bukowa, 16 — Wkrzanska, 17 — Gole


niowska, 18 — Tuholski borici, 19 — Nadnotecka.
000 — granice vojvodstava.


Istočno od Krakova leži Niepolomicka prašuma. Nakon pred 100 godina
provedenih melioracija danas je to vrijedan i dobro gospodaren kompleks
borovih šuma.


Južno od Torunja i Bidgošća proteže se dugi pojas borovih sastojina
nazvanih »Tuholski borici« (117.000 ha). Dugogodišnjim lošim gospodarenjem
te su šume pretvorene u jednodobne borove monokulture. Ovdje je


304