DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 49     <-- 49 -->        PDF

U brdskim terenima dolaze četiri glavna tipa šuma.


1. Šuma planinskog bora i smrče. To su jednodobne sastojine u kojima
uz navedene vrste u smjesi dolaze bukva, jela, javor, ariš i limba. Ovaj tip
šume nalazimo na visinskoj regiji od 900—1350 m nadmorske visine.
2. Šuma brdskog bora. To su jednodcbne sastojine smrče sa primiješanim
listačama (bukva do 20%) na visini 650—900 m nadmorske visine
u Sudetima.
3. Brdska šuma — obuhvaća raznodobne tipove mješovitih šuma na
400—950 m nadmorske visine. Obzirom na vrste drveća ovdje razlikujemo:
šumu smrče, jele i bukve, šumu bukve (t. zv. brdski bukvici) na brdskim
vrhuncima, mješovitu šumu bukve sa 30—50% bukve uz smrču, bor ili
jelu, šumu bukve i jele u kojoj dominira jela, a u smjesi dolaze uglavnom
bukva i ariš, te uz to pojedinačno jasen, javor, breza, bor i crna joha.
4. Brdski ols — to su brdski jošići uz primjesu mekih vrsta listača u
dolinama i poplavnom području rijeka.
Brojčane podatke o rasprostranjenju pojedinih tipova šuma donosimo
u tablici 3. t


Učešće raznih tipova šumskih zajednica
Tablica br. 3
Tip šumske zajednice %


1. Suhi bor 9,8
2. Svježi i vlažni bor 40,9
3. Močvarni bor 0,6
4. Mješoviti bor (svježi i vlažni) 20,3
5. Mješovita šuma 10,7
6. Šuma listača (svježa, vlažna i livadska) 5,4
7. Ols — jasenov 0,6
8. Ols — tipični 2,5
9. Gornja regija (smrčev, planinski bor) 0,4
10. Donja regija (brdski mješoviti bor, brdska šuma) 8,8
Svega: 100,0
Iz tablice se vidi da u poljskim šumama dominiraju zajednice bora
(red. br. 1, 2, 3, 4, 5 iz tablice 3 sa 82.1%). Bor nalazi u Poljskoj optimalne
uslove svoga razvoja u Evropi. Prosječni bonitet borovih sastojina iznosi


2.6. U tim uslovima bor obrazuje drvo odličnih tehničkih svojstava. Postoje
neki naročito vrijedni ekotipovi bora kao što su to taborski i augustovski
bor.
Šume se ne nalaze u velikim kompleksima, nego su razbacane među
poljoprivrednim zemljištem. Samo nekoliko velikih kompleksa predstavlja
ostatke starih prašuma iskrčenih u prošlim stoljećima (si. 2).


Na sjevero-istočnoj granici u porječju Nareva i Jasiolde nalazi se
Bjalovješka prašuma (»Puszcza Bialowieska«). Ona zaprema oko 133 tisuće
ha od čega se u ´poljskim granicama nalazi 58 tisuća ha, a ostatak u
SSSR-u. Šume Bjalovješke. prašume se nalaze najbliže prvotnom stanju,
te predstavljaju u Srednjoj Evropi jedinstveni kompleks djevičanskih
prašuma, koje nisu naročito izmijenjene djelovanjem čovjeka. Ističu se
bogatstvom vrsta, te prastarim hrastovim, lipovim, smrčevim i borovim
stablima. U području prašume nalaze se ovi tipovi šuma: šuma borova,
četinjasta šuma bora i smrče, mješovita šuma u kojoj preteže bor sa smr