DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ŠUME I ŠUMARSTVO POLJSKE*
Prof. mgr. inž. Edward Kaminski, Warszawa


1. Prirodne karakteristike
Poljska se nalazi u srednje-evropskom području mješovitih šuma. Na
zapadu Poljske proteže se zona listopadnih, a na istoku zona četinjastih
šuma. Na jugoistoku se nastavlja zona stepske flore, a u Tatrama se
susreće, iako uska, alpska zona. Djelovanjem čovjeka su uništene stare
prašume listača i mješovitih vrsta drveća u kojima su pretežno dolazili
bor, hrast i grab, a na njihovom mjestu su umjetno podignute sastojine
četinjača, koje danas zapremaju preko 85% ukupne površine šuma. Kao
posljedica razvoja poljoprivrede te brojnih i teških ratova smanjena je
prvotna površina šuma tako da šumovitost iznosi danas samo oko 24%.
Šume nisu ravnomjerno raspoređene. Najšumovitija su zapadna, sjeverna
i južna vojvodstva, a najmanje šuma nalazimo u centralnim vojvodstvima.
Podaci o šumovitosti Poljske, ukupnoj površini šuma i površini šuma koja
otpada na jednog stanovnika dati su u tabeli br. 1.


Šumovitost Poljske
Tablica br. 1


Vojvodstvo Ukupna Površin3 Šumovito: 3t Broj Broj Na 1 stanov.
površina šuma stanovnika stanovnika otpada
km2 000 ha °/o u 000 na 1 km2 šuma ha


1. Varšava 29 858 525,0 17,3 3 356 112 0,16
2. Bidgošć 20 770 430,7 20,7 1644 79 0,26
3. Poznanj 26 925 558,9 20,7 2 337 87 0,24
4. Lodz 17 416 295,3 16,9 2 294 132 0,13
5. Kielce 19 382 449,7 23,2 1801 93 0,25
6. Lubel 24 885 477,9 19,2 1 762 71 0,27
7. Bialistok 23 160 527,6 22,8 1077 47 0,49
8. Olštin 20 980 485,4 23,1 847 40 0,59
9. Gdanjsk 10 917 260 1 23,8 1 154 106 0,23
10. Košalin 17 915 571,5 32,0 655 37 0,87
11. Šćećin 12 737 321,7 25,3 702 55 0,46
12. Zelenagora 14 514 604,2 41.7 729 50 0,83
13. Vroclav 19 052 495,7 26.0 2 077 109 0.23
14. Opol 9 509 240,1 25,4 908 96 0,24
15. Katovice 9 484 281.1 29,6 3 139 331 0,09
16. Krakov 15 549 401.6 25,8 2 458 158 0,16
17.
Zešov 18 677 540,9 29,0 1 595 85 0,36
Svega : 311730 7467,9 24,0 28 535 92 0,26
Iz navedenih podataka vidi se da se Poljska obzirom na šumovitost
nalazi na evropskom prosjeku. U poljskim šumama je najrasprostranjenija
vrsta bijeli bor (P. s i 1 v e s t r i s), koja se susreće na cijelom području, a
ide do visine 700—800 m nad morem. Po površini na drugom mjestu dolazi
smrča (P. e x c e 1 s a). Nema je jedino u uskom pojasu centralne Poljske.
Jela (A. a 1 b a) je malo zastupana u karpatskim šumama, u kotlini
Sandomieža i na Lubelskim i Malopoljskim visoravnima. Od ostalih četi


* Članak koji je za Šumarski list napisao Prof. ing. Eduard Kaminski pod gornjim
naslovom, preveo je na naš jezik prof. Roko Benić.