DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 83 AUGUST—SEPTEMBAR GODINA 1959


UTVRĐIVANJE PRIRASTA PO KONTROLNOJ METODI NA POKUSNIM
PLOHAMA GOSPODARSKE JEDINICE »POSAVSKE ŠUME«
U ŠUMARIJI LIPOVLJANI


Dr. M. Plavšić — Dr. D. Klepac, Zagreb


A. Dosadašnja iskustva o kontrolnoj metodi
Po kontrolnoj metodi prosječna godišnja šumska proizvodnja računa
se po formuli (1):
Kk + N-Mp
Pr = (1)
n
Kk = sadašnja drvna masa na panju; MP = drvna masa na panju
pred (n) godina; N = posječena drvna masa u vremenskom razdoblju od


(n) godina,
t. j . između prve i druge inventure.
Produkcija (Pr), definirana formulom (1), sastoji se od dva dijela, prvo,
od priliva stabala* u sastojinu i, drugo, od prirasta inventarizirane drvne
mase.
Formula (1) daje točne rezultate, ako su zadovoljeni ovi uvjeti:


1. mjerenje prsnih promjera treba obaviti za vrijeme mirovanja
vegetacije; pri mjerenju prsnih promjera treba zadržati uvijek istu taksacijsku
granicu;
2. članovi Mk, N i MP treba da su izmjereni istom točnošću i treba da
su izraženi uvijek istom jediničnom mjerom;
3. kontrolna perioda (n) ne smije biti ni prekratka ni preduga;
4. evidencija posječenih stabala treba da bude točna.
1. Mjerenje prsnih promjera
Prsni se promjeri mjere zaokruženom promjerkom. U Švicarskoj primjenjuju
debljinske stepene od 4 cm, u Francuskoj i Njemačkoj stepene od 5 cm. Razlika između
francuskog i njemačkog sistema samo je u tome, što su sredine debljinskih
stepena u Francuza cijeli brojevi (15, 20, 25, 30 i t. d.), a u Nijemaca to nije slučaj
(12.5, 17.5, 22.5, 27.5 i t. d.)


Pri mjerenju prsnih promjera postupa se tako, da se najprije zadiračem označi
križ, odnosno slovo »X«, na stablu u prsnoj visini. Zatim se na križ prisloni ravnalo
promjerke i to tako, da krakovi promjerke budu podjednako udaljeni od sjecišta
križa. Nakon toga se očita promjer stabla i javi voditelju manuala — na pr. jela 4
(što znači jela prsnog promjera od 30 cm u francuskom sistemu).