DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 26     <-- 26 -->        PDF

IZRAČUNAVANJE GUBITKA NA PRIRASTU U SASTOJINAMA
KOJE JE NAPAO GUBAR (LYMANTRIA DISPAR)
Prof. dr. Dušan Klepac


Problem


Napadaji gubara (Lymantria dispar, L.) vrlo su česti u našim šumama.
Štete, koje nastaju uslijed toga su višestruke. Oslabljena je biološka
otpornost šume, stvorena je mogućnost za sekundarne napadaje,
smanjen je prirasni potencijal stabala i t. d. i t. d.


Napadnute sastojine ili su potpuno ili su djelomično obrštene. Uslijed
toga dolazi do gubitka u proizvodnji drvne supstance. Za šumsko gospodarstvo
je važno, da se utvrdi koliki su ti gubici. Stoga smo odlučili, da
pokušamo izračunati gubitak na prirastu, koji nastaje uslijed napadaja
gubara.


Pokusni objekt


U proljeće 1956. godine zabilježen je jaki napadaj gubara. Jedan dio
lipovljanske šumarije gubar je obrstio mjestimice potpuno, a mjestimice
djelomično. U onom dijelu šume, gdje je gubar obrstio hrast lužnjak do
gola, izabrali smo jednu mješovitu sastojinu kao pokusni objekt za istraživanja.
To je odsjek 150/a, gospodarske jedinice »Josip Kozarac« u šumariji
Lipovljani. Uzgred spominjemo, da u toj sastojini gubar nije obrstio
lišće ostalih vrsta drveća. Odsjek 150/a je 72-godišnja mješovita sastojina,
u kojoj su pojedine vrste drveća po drvnoj masi ovako zastupane:


Hrast lužnjakPoljski jasenObični grabNizinski brijestOstale vrste
sa
sa
sa
sa
sa
56%
25%
14%
2%
3%
Površina odsjeka 150/a iznosidirektnim mjerenjem na terenu.
14,82 ha. Ta je površina kontrolirana


Sastojina u odsjeku 150/a ubraja se među lijepe mješovite, nizinske
šume. Gornja etaža sastojine sastavljena je od hrasta lužnjaka, poljskog
jasena s po kojim nizinskim brijestom. Grab sa ponešto potisnutog jasena
i brijesta čini donju etažu, koja je dobro razvijena. Sastojina je uglavnom
lijepog uzrasta, te ima vrlo lijepih stabala hrasta lužnjaka s dobro, razvijenom
krunom. Biološka vitalnost tih sastojina već je istaknuta u radnji
Plavšić-Klepac : Utvrđivanje prirasta po kontrolnoj metodi na pokusnim
plohama gospodarske jedinice »Posavske šume« u šumariji Lipovljani.


Napomena : Ova je istraživanja materijalno omogućila Polj.-šumarska ko


mora NRH i šumarija u Lipovljanima na čemu im zahvaljujem. U radu su mi poma


gali Ing. B. Hribljan, D. Ribić, Vrgoč K. i R. Križanec, aps. šumarstva, te dm za to


lijepa hvala.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ta be/a ±


. 8A0J STABALA .


Šumarija Lipov/jani; odsjek -JSO/oipov. i4,32 ha


v « # r A 0 ft V L C A


DEBU/HSK) MČLJINSKI


hrasf poljski obični nizinski


STEPEN ostalo STEPEN


iužnjak Jasen grob brijest


cm Cm


4 2 3 4-5 6 7


40 27 46 4794 427 48 40
42 24 39 42)54 4 00 44 42
U 59 42 987 74-45 44
46 99 53 756 67 37 46
48 430 79 469 54 44 48
20 204 425 346 42 69 20
22 245 133 179 34 58 22
24 244 453 445 20 56 24
26 24 5 449 55 48 36 26
23 258 4 34 30 47 22 23
30 248 445 44 46 43 30
32 259 400 6 6 9 32
34 485 98 2 42 9 34
36 468 66 4 2 2 36
38 446 65 2 38
40 82> 37 4 4 4 40
42 72 55 3 4 4-2
44 49 25 44
46 54 49 4 4 46
48 25 23 48
SO 49 42 50
52 6 40 52
54 3 4 5456
6 4 56
.58 4 6 56
60 2 2 60
62 2 4 62


64. 4 64.
66 66
63 4 68
70 70
72 72
74 4 74
76 4 76


2 752 4S27 6 076 S90 3W


UKUPNO: UKUPNO


Poha 486 403 440 4o 27 Poha


UKUPAN BROJ STABALA PO HEKTARU 766
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 28     <-- 28 -->        PDF

U tabeli 1 navedeni su podaci o broju stabala.u odsjeku 150/a. Iznad


-10 centimetara prsnog promjera sva su stabla izmjerena i svrstana u
debljinske stepene po 2 cm. U svemu ima 766 stabala po hektaru iznad
10 cm prsnog promjera i to 186 stabala hrasta lužnjaka, 103 stabla poljskog
jasena, 410 stabala običnog graba, 40 stabala nizinskog brijesta i 27 stabala
ostalih vrsta drveća. Drvna masa po hektaru iznosi: 190 m3 hrasta
lužnjaka, 84 m3 poljskog jasena, 46 m3 običnog graba, 10 m3 nizinskog brijesta
i 10 m3 ostalih vrsta drveća.


Hrast lužnjak smo kubici rali po Emrovićevo j tarifi br. 12 (vidi
Šumarski list br. 4—5 od 1953. god.). Drvnu masu poljskog jasena utvrdili
smo na temelju Plavšićevi h jednoulaznih tablica drvnih masa za


I. bonitet (vidi Šumarski list br. 11—12 od 1954. god.). Grab i ostale vrste
drveća kubicirali smo po Šurićevi m tablicama za II. bonitet bukve
(vidi Mali šumarsko-tehnički priručnik, Zagreb 1949., strana 148). Za kubiciranje
nizinskog brijesta upotrebili smo Plavšićev u jednoulaznu
tablicu drvnih masa za I. bonitet poljskog jasena.
Podaci u tabeli 1 dobiveni su mjerenjem svih stabala u sastojini počevši
od 10 cm prsnog promjera na više. Mjerenje je izvršeno u toku zime
1957., tako da inventura nosi naziv M 1957.


Iz svega iznešenog se vidi, da se sastojina u odsjeku 150/a nalazi na
odličnom bonitetu prema njemačkim prirasno-prihodnim tablicama.


IVJetoda rada


Na početku 1958. godine izbušili smo pomoću Presslerov a svrdla u odsjeku
150/a 383 izvrtka ;sa 383 hrastovih stabala i 180 izvrtaka sa 180 jasenovih stabala.
Svaki je izvrtak analiziran i to tako, da je posebno izmjerena širina goda:


1. u godini 1955.;
2. u godini 1956.;
3. u godini 1957.;
4. za godine 1954., 1953., 1952., 1951. i 1950. zajedno (Pr.), kako je to shematski
označeno na slici 1.
SI. 1


Prema tome je na svakom izvrtku izmjeren godišnji đebljinski prirast s jedne
strane stabla u godinama: 1955., 1956., 1957. Pored toga je izmjeren petgodišnji đebljinski
prirast s jedne strane stabla za periodu od 1950.—1955.


Izvrći su analizirani djelomice mikroskopski u Zavodu za anatomiju drva Polj.šumarskog
fakulteta u Zagrebu, a djelomice pomoću Zeissov e lupe s povećanjem
osam puta.


Na temelju analize izvrtaka dobili smo podatke o tome, kako su hrast lužnjak
i poljski jasen prirašćivali u debljinu u pojedinim godinama. Ti su podaci svrstani
u tabeli 2.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Tabela 2


Dvostruka prosječna širina goda ili godišnji debljinski prirast


L´ accroissement annuel du diametre a hauteur d´ homme


Deb. stepen (D)
Categorie de Quercus pedunculata, Ehrh. Fraxinus angustifolia, Wahl.
diametre (D)


1955. 1956. 1957. 1950-55. 1955. 1956. 1957. 1950-55.
14 0,120 0,100 0,060 0,092 0,146 0,200 0,220 0,162
16 0,320 0,230 0,140 0,480 0,144 0,176 0,140 0,168
18 0,248 0,132 0,152 0,224 0,186 0,182 0,172 0,238
20 0,238 0,146 0,108 0,240 0,154 0,150 0,150 0,200
22 0,254 0,182 0,130 0,264 0,166 0,194 0,206 0,216
24 0,298 0,174 0,136 0,288 0,186 0,180 0,156 0,212
26 0,392 0,250 0,222 0,386 0,174 0,160 0,150 0,192
28 0,420 0,268 0,222 0,424 0,162 0,158 0,132 0,178
30 0,452 0,290 0,236 0,442 0,196 0,176 0,128 0,204
32 0,478 0,308 0,262 0,454 0,184 0,194 0,168 0,204
34 0,516 0,330 0,304 0,520 0,202 0,258 0,200 0,246
36 0,604 0,388 0,340 0,584 0,236 0,216 0,224 0,258
38 0,596´ 0,384 0,340 0,596 0,214 0,214 0,176 0,266
40 0,700 0,460 0,384 0,680 0,220 0,230 0,190 0,288
42 .0,682 0,458 0,432 0,674 0,216 0,206 0,186 0,266
44 0,728 0,490 0,480 0,776 0,176 0,164 0,164 0,244
46 0,762 0,464 0,482 0,762 0,174 0,202 0,174 0,212
48 0,722 0,444 0,422 0,720 0,234 0,256 0,214 0,274
50 0,616 0,460 0,470 0,696 0,226 0,206 0,206 0,256
52 0,668 0,452 0,408 0,762 0,350 0,360 0,320 0,328
54 0,724 0,504 0,432 0,740 0,360 0,540 0,380 0,404
56 0,740 0,440 0,480 0,720 0,200 0,200 0,200 0,184
58 0,520 0,360 0,400 0,600 0,394 0,354 0,240 0,338
60 0,760 0,594 0,520 0,774 — — — —
62 0,760 0,420 0,400 0,700 0,260 0,300 0,260 0,320


Pomoću godišnjeg debljinskog prirasta izračunali smo godišnji volumni
prirast (A) po Meyerovo j diferencijalnoj metodi, koju smo već
opisali u Šumarskom listu br. 11-12/1955. na str. 612 i 613.


Gubitak na prirastu (G i956) ugodini 1956. izračunali smo po jednadžbama
(1) i (2).


G 1956 = A 1955 A 1950 (1)


G´l956 = A 1950-1955 A 1950 (2)


~~5~~
G 1956 označava gubitak na godišnjem volumnom prirastu u 1956. godini;
A 1955 označava godišnji volumni prirast u godini 1955; A i9se u go
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 30     <-- 30 -->        PDF

dini 1956, A 1950-1955 označava srednji godišnji volumni prirast u periodi od
5
1950.—1955. godine.


Formule (1) i (2) definiraju gubitak na prirastu drvne mase u 1956.
godini, koji je nastao uslijed napadaja po gubaru uz uvjet, da u 1956.
godini nije bilo drugih napadaja ili štetnih utjecaja, kao što su na pr. sušne
periode i ostalo. Zato ćemo priraste u pojedinim godinama usporediti s klimatskim
faktorima (oborinama i temperaturom)*, izmjerenim u meteorološkoj
stanici Lipovljani.


Sumarj/o LIPOVL MNI; ećtjek JS0/o


Vrsta dmca i H«r\iT LUŽNJAK


, Qt/LKCC/S PLOUNCI/LATA, Ehr.


X r^


VN/ // >
u \


T-^S


3a


w


-,J


´i


ta/


v !\


/


h


ta´ ;.-/


1 \


U


i \


i \


i \


PROSJEČNA ŠIRINA GODA ´


L epa/sseur cfeJ cernea annue//es


?/\


...i 19SS


protjrt tSSO-tSSS
, _ 19S6


.1957


L2 2* 36 20 3o »7 4M U ** L0 S3 Si SS SS


SI. 2


U formuli (1) uzeta je kao baza godišnji prirast u 1955. godini (A 1955),
jer u toj godini nije gubar napao sastojinu u odsjeku 150/a, a ni drugi štetni
utjecaji nisu zabilježeni te godine. Formula (2) dat će sigurniji rezultat,
jer je u njoj za bazu uzet godišnji volumni prirast u prosječnom iznosu za
periodu od 1950.—1955. godine.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Šumarija LIPOVLJAN I, . odsjek Vrsta drveća
POLJSKI JASEN
FRAXJtVVS AMGVST/rOL/A. WaM.


PROSJEČNA j ŠIRINA. ´ GODA
i- epoisseur des cernes onnue/les
IKS pnuJ**l9>0-tS
<*»_ 1937
9 m
n U X 33 *> *3 W M *đ ti m U it-
Si i


Rezultati


Rezultati mjerenja i analize o prosječnoj širini goda u pojedinim godinama
prikazani su na slici 2 za hrast lužnjak, a na slici 3 za poljski jasen.


Na temelju podataka iz tabele 1 i tabele 2, te uz pomoć Emrovićeve
tarif e br. 12 izračunali smo godišnje volumne priraste za hrast lužnjak
u pojedinim godinama kako slijedi:


A 1955 = 104,09 m3 ili 7,03 m3/ha (vidi tabelu 3.)


A 1956 = 68,41 m3 ili 4,62 nrVha


A 1957 = 59,04 m3 ili 3,98 m3/ha


A 1950-1955 = 103,74 m3 ili 7,00 nrVha


(prosjek)


Obračun prirasta za godinu 1955. se vidi iz tabele 3. Obračuni prirasta
za ostale godine su potpuno analogni, pa smo zbog štednje na prostoru ispustili
dokazni materijal.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Tobefor 3


OBRAČUN PR/RASTA zo hras/ /užnjak za 4955


MLYLROVA DIFERENCIJALNA METODA


Sumarja LIPOVL JAN/,-odsjek 450/Q; površ/ha 44,61 ha.


Si K
<* si s ">


»»; . .


S "O vO


^-^ ,—^ 1


1L 1 * Š §


* 0
V9
5


cm /»» crn mJ ro>


4 2 3 4 S 6 7 0


0,09 ----


i -^


0,05
! ^ 0,44 0,055 0,420 0, 003 300 59 0,495


0,06
\ J6 0,20 Q065 0,320 0, OJO 400 99 4,030 .


0,0J\ Jd 0,2? 0,030 0,243 0,009 920 430 4,290
0,09
\ 20 .0,36 0,095 0,238 0,044 305 204 2,272


0,40\ 22 0,46 0/40 0,254, 0,043 970 245 3004


0/2I 24 0,56 0,425 0,293 0,048 625 244 4489


0/3
\ 26 Q/JA 0,435 Q392 0,026 460 243 6,430


\ 23 0,85
0,44
0/65 0,420 0,032 550 258 8,393 1
0/7
30 402 0,4JO 0,452 0,033 420 24-8 9.523


\


\0/7


32 4.49 0,4SO 0,478 0,043 020 239 40282 i


0/9 11 34 436 0,200 Q546 0,054 600 485 9,546


\ 36 4,59
0,24
0,245 0,604 0,064 930 468 40,908 1


| 38 4,34
0,22
0,22)0 0,596 0,068 540 446 7,954 !


0,241 40 2,05 0,245 0,/oo 0,085 750 83 7,4470,26


j


I 42 2 so 0,255 0,682 0,086 955 72 6264


0,26
1 44 2.5S O/IJO 0,728 0,098 280 49 4846


0,26
i 46 2,34 0,290 0,762 0,440 490 34 3,425 ,


0,50
: 48 3/4 0,300 0J22 0,408 300 25 2,7oa


0,30
\ 50 3, U 0,345 0,646 0,097 020 49 4,843 j


0,33 :


| S2 3.77 0,235 0,668 0,444 890 6 0,674


0,iU
4,44 0,355 0,724 0,423 540 3 <%386 i
0,57
< 55 4,48 O.SJO 0j4o 0,436 900 6 0,824o,y]


J .53 4,85 0,335 0520 0, 400 400 4 0,400
0,4a


1


60 5,25 0,400 0,760 0,452 000 2 )i04


o,4o
\ 62 6,65 0M0 Q 760 0459 600 2 0,349


OM


!. 64 6,09 ----


UKUPNO: 2704 404,O9 m*


Ječa/ni god/šnji vo/umni priras/po hek/arw 7o$ nA


L __
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Gubitak na prirastu (G) hrasta lužnjaka u 1956. godini iznosi:


Gi956 = 104,09 m3 — 68,41 m3 = 35,68 m3 ili 2,41 ms/ha


G´iM6= 103,74 m3 — 68,41 m3 = 35,33 m3 ili 2,38 m3/ha


Na temelju podataka iz tabele 1, iz tabele 2, te uz pomoć Plavšićeve
jednoulazne tabele drvnih masa za poljski jasen na I. bonitetu, izračunali


smo
godišnje volumne priraste za poljski jasen u pojedinim godinama
kako slijedi:
. A 1955 = 17,69 m3 ili 1,19 m3/ha


A lose = 18,10 m3 ili 1,22 rrrVha


A 1957 = 15,88 m3 ili 1,07 m3/ha


A 1950-1955 = 20,54 m3 ili 1,39 m3/ha


(pros´jek)


Prema formulama (1) i (2) gubitak na prirastu poljskog jasena u 1956.
godini praktički ne postoji, što je u skladu s našim očekivanjima, jer u
1956. godini jasen nije bio napadnut.


Razmatranje dobivenih rezultata


Oscilacija izmjerenog godišnjeg volumnog prirasta po hektaru u pojedinim
godinama je ovakva:


Odsjek 150/a, šumarija Lipovljani


Godina Hrast lužnjak Poljski jasen
(1950—1955) 7,0 m3 1,4 m3


(prospek)
1955 7,0 m3 1,2 m3
1956 4,6 m3 1,2 m3
1957 4,0 m3 1,1 m3


Iz tih se rezultata jasno razabire štetno djelovanje gubara u proiz


vodnji drvne mase odsjeka 150/a, gdje je gubar napao 1956. godine hrast


lužnjak, dok je poljski jasen iste godine ostao ondje pošteđen. Prirast hrasta


lužnjaka pao je za preko 30% poslije napadaja gubara.


No makar je djelovanje gubara tako evidentno, ipak se postavlja pi


tanje: »Možemo li izračunani gubitak na prirastu drvne mase pripisati


jedino napadaju gubara?«


Kako u 1956. godini nisu zabilježeni, osim gubara, drugi štetni napa


daji u odsjeku 150/a, posegnuli smo za podacima meteoroloških stanica o


temperaturi i oborinama. Napominjemo, da smo za godine 1950. i 1951.


uzeli podatke meteorološke stanice Slavonski Brod, jer u tim godinama


lipovljanska metereološka stanica nije još radila.


Iz tabela 4 i 5 vidimo, da je u Lipovljanima 1955. godina bila nešto


povoljnija za vegetaciju, nego godina 1956. U 1955. bilo je za vrijeme vege


tacije oko 70 milimetara više kiše negoli u 1956. godini. Prema tome, gu


bitak na prirastu, izračunan po formuli (1), ne mora biti samo rezultat na


padaja od gubara, nego se može pripisivati nepovoljnim klimatskim pri


likama u godini 1956. No razlike u oborinama u 1955. i 1956. godini nisu


jako osjetljive, te poljski jasen nije pokazao smanjenje prirasta u 1956. god.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 34     <-- 34 -->        PDF

PODAO O OBOR/NAMA


(L/POVLJANI ) Tabela 4


GODINE
JX7LSLC/ 4950 4954 i952 | -1953 4954 Prosjek
J950 SS 4955 4956 4957
MJESEČNA HOUC/NA OBORINA
i 70 25 75 45 3i 49 58 49 47
u .55 82 44 98 57 65 95 78 62
11/ 20 64 55 \ i 62 SS 13 42 22
% IV 90 55 52 U 412 10 59 59 55
i V ´23 62 55 106 475 84 101 121 95
VI -17 99 57 135 294 416 15 437 26
VII 34 83 9 48 60 46 442 J37 65
VI/I ´ 8 27 25 71 51 36 92 34 404
IX 56 29 91 59 45 52 44 4 87
X 413 21 106 15 65 64 494 12 65
XI 108 65 92 17 45 66 47 85 40
XII 404 40 205 32 73 90 18 89 27
-.Ukupno godišn/e 672 . 650 806 669 1075 772 983 777 690
.. Ukupno
za vrijeme veoeT 225 555 249 i61 757 ia4 461 391 A29
periode rr> m
PODAO O TEMPERATUR/
( L/POVLJAN/ ) Tabela v´5
OOOINE \
MJESEC/ 4950 4954 4952 4955 4954 Prosjek
^950-55 4955 \ 4956: i 4957i
SREONJA MJESEČNA TEMPERATURA o °C
1 ´30 3,4 0,2 -0,2 -5,2 -4.0 4,2 3,4 -2,9
II 2.4 5,1 4,2 4.0 5.0 0,9 3,6 -8.5 6,6
Hl 7,4 7.2 5,4 6,7 7,4 6.6 3,i 2 5 8,9
IV 424 44.4 448 12.8 9.0 42.4 S.9 . ,44,0 44,0
V 48,6 46.5 45,3 44,8 44,8 45,9 44,6 45,6 42,9
VI 24.5 49.7 20,2 .494. 205 20,5 43,7 47.7 24.4
VII 24,4 20,5 25,7 22,4 49S 22,0 203 24.4 2<7
VIII 23.0 24,6 24,2 49,4 20,4 24.6 490 20,8 49,5
IX 17.8 48,0 46,4 41,6 48,4 47.S 465 47.8 45,7
X 9.5 40,0 44,8 43.4 44.0 44.4 40,8 44.2 40,9
XI 7.0 8,2 5,4 38 5,4 6.0 4.5 24 $9
Xđ 3.4 2.9 0,8 4,4 3.9 2.4 JU ´ -0,6 4,6
t°roS/ectiO godišnja
42,0 42.0 44,6 40.9 40,0 4i3 40,5 9,6 44,2.:
Prosječna temp.
zo vrijeme vegef 49.5 47.9 49.4 47.5 47,0 482 46, b 47,4 470
periode u °C .
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Formula (2) je u svakom slučaju sigurnija, u toliko više, što se prosječna
količina godišnjih oborina u vrijeme vegetacije za pe.riodu od
1950—1955 (404 mm) gotovo slaže s količinom godišnjih oborina za vrijeme
vegetacijske periode u 1956. godini (392 mm). A kako smo po formuli (1)
i po formuli (2) dobili gotovo isti rezultat (G1956 = 2,41 m3/ha i G´IASB =
2,38 m3/ha), slijedi, da se utvrđeni gubitak na prirastu može u cijelosti
pripisati gubaru.


Iz naših se rezultata vidi, da je u 1956. godini gubar prouzrokovao
smanjenje proizvodnje drvne mase za preko 30% u odnosu na proizvodnju
u 1955. godini (ili u odnosu na prosječni prirast za periodu od 1950.—1955.).


Apsolutni gubitak na prirastu iznosi 2,4 m3 drvne mase hrastovine,
koja je izgubljena na sedamdesetgodišnjim hrastovim stablima odsjeka
150/a. Prema tome je u spomenutoj sastojini izgubljeno oko 8.000.— dinara
po jednom hektaru u 1956. godini.


Nije potrebno isticati, da će u čistim hrasticima taj gubitak biti nekoliko
puta veći; taj će gubitak biti još veći u sastojinama, koje nisu tako
vitalne kao odsjek 150/a.


Oscilacija prirasta u pojedinim godinama nam pokazuje, da je u 1957.
godini prirast bio najmanji kako za hrast lužnjak, tako i za poljski jasen.
Kako to protumačiti? To smanjenje se ne može pripisati klimatskim faktorima,
jer je u toku 1957. za vrijeme vegetacijske periode zabilježeno više
kiše negoli u prethodnoj godini (vidi tabelu 4). Pored toga treba imati
pred očima, da je u proljeće 1957. godine cijelo područje lipovljanske šumarije
bilo zamagljeno DTT-om iz aviona, te nisu zabilježena brštenja
po gubaru. Prema tome se čini, da se štetno djelovanje gubara ne očituje
samo u jednoj nego i u drugoj godini iza napadaja. Gubitak na proizvodnji
drvne mase u 1957. još je veći u odnosu na prosječni godišnji prirast
za periodu 1950—1955., te doseže iznos od 40%. Smanjeni prirast jasena
u 1957. godini može se protumačiti napadom jasenove pipe u toj godini.


Rezultate o prirastu u 1957. godini trebalo bi možda tretirati s izvjesnom
rezervom zbog toga, što su (uzorci) izvrći uzimani Presslerovi m
svrdlom u početku 1958., pa se može pomišljati na mogućnost, da je zadnji
(god. 1957.) bio nešto stisnut uslijed bušenja svrdlom. No pritom se pitamo
ne bi li se to moralo odraziti podjednako kod hrasta, kao i kod jasena. Iz
podataka 0 oscilaciji prirasta u pojedinim godinama za hrast i jasen vidimo,
da je prirast jasena u 1957. neznatno pao, pa se prema tome jako smanjenje
prirasta hrasta ne bi moglo pripisivati samoj tehnici rada Pres slerovim
svrdlom.


* Ostali klimatski faktori ne mogu se zasad obuhvatiti, jer nema detaljnih mjerenja
u tom smjeru.
* U račun su uzete cijene drveta na panju iz Narodnih Novina br. 46/1954.
LITERATURA


Andre i ć M.: Izbor sastojina za suzbijanje gubara aviometodom i rentabilitet ovog


suzbijanja, Narodni šumar, 1—3, Sarajevo 1958.
Emrovi ć B.: O konstrukciji lokalnih jednoulaznih drvnogromadnih tablica (tarifa);


Šum. list br. 4—5, 1957.
Klepa c D.: Utjecaj imele na prirast jelovih šuma, Šum. list br. 7—8, 1955.
Plavši ć M.: Tabele drvnih masa za poljski jasen, Šum. list 1954.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 36     <-- 36 -->        PDF

RESUME


La determination de la perte de l´accroissement dans les forets attaquees par
Lymantria dispar, L.


Lymantria dispar, L., l´insecte phyllophage, est tres redoutable pour ncs forets


de chene pedoncule. Certaines annees, au printemps, Lymantria dispar defeuille les


peuplements de chene pedoncule presque totalement. Les degats sont considerables


au point de vue biologique et economique.


En 1956 il´ y a eu une forte invasion du Lymantria dispar dans le domaine de
la Faculte Forestiere et Agronomique de Zagreb. Nous avons remarque une tres
severe defeuillaison printaniere chez le chene pedoncule a cause du L. dispar. Quelques
semaines apres l´invasion nous avons constate une deuxieme foliation chez la
meme essence. Notons que les autres essences dans la meme foret etaient restees
intactes.


Aiin de determiner la perte de l´accroissement a cause du Lymantria dispar, nous
avons choisi une parcelle de la foret attaqee en 1956. II s´agit de la parcelle No 150´a
dans le domaine »Lipovljani«, a peu pres a 100 km de Zagreb. A la fin de 1957., nous
avons fait rdnventaire de la parcelle 150/a. Voici quelques chiffres caracterisitiques
pour cette parcelle. Surface de la parcelle: 14,82 ha; nombre de tiges par hectare:
186 tiges de chene pedoncule, 103 tiges de frene oxyphylle, 410 tiges de charme, 40
tiges d´orme champetre et 27 tiges de diverses essences. Volume sur pied par hectare:
190 m3 de chene pedoncule, 84 m3 de frene oxyphylle, 46 m3 de charme, 10 m3 d´orme
champetre et 10 m3 diverses essences. Age: 80 ans. Fertilite excellente (tarif d´amenagement
d´Algan No 19).


Apres l´inventaire de la parcelle nous avons pris 383 echantillons. (cigarettes) du
bois sur 383 tiges de chene et 180 echantillons du bois1 sur 180 t:ges de frene. Grace
a l´analyse microscopique nous avens obtenu l´epaisseur des couches (cernes) annuelles
pour les annees suivantes: 1055, 1956, 1957 et la moyenne pour la periode 1950—
1955. Ces donnees sont presentees sur les figures No 2 et 3. Le double de l´epaisseur
des couches annuelles nous donne l´accroissement annuel du diametre pour les annees
mentionnees, ce qu´on voit dans le tableau No 2.


En utilisant les tarifs d´amenagement, le nombre de tiges et l´accroissement annuel
du diametre, nous avons calcule l´accroissement annuel en volume (A) selon la methode
de Meyer:


Accroissement annuel en volume par hectare


Annee Chene pedoncule Frene oxyphylle
(1950—1955) 7,0 m3 1,4 m3


moyenne
1955 7,0 m3 1,2 m3
1959 4,6 m3 1,2 m3
s


1957 4,0 m3 1,1 m


En 1955 il n´y a pas eu d´attaques dans la foret. C´est pourquoi, il semble permis,
de comparer l´accroissement annuel en 1955 avec celui-ci en 1956. II serait encore
plus sur de comparer l´accroissement annuel moyen pour la periode 1950—1955 avec
l´accroissement en 1956. La difference nous donne la perte de l´accroissement causee par
Lymantria dispar, parce que les circonstances climatiques — tout specialement la pluviosite
— etaient tres semblables dans les annees mentionnees.


La perte de 1´accrossement est de 2,4 m3 par hectare (7,0 m3 — 4,6 m3) en 1956
ce qui signifie que l´accroissement en volume des chenes pedoncules, attaques par
Lymantria dispar, etait diminue de 30p/o.


En ce qui concerne l´accroissement du frene oxyphylle on ne voit pas une oscillation
aussi frappante que chez le chene, ce qui est tout a fait naturel, car le frene n´a
pas ete attaque par Lymantria dispar en 1956.


(Primljeno za štampu 11. XI. 1958.)