DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 17     <-- 17 -->        PDF

PREDRAST I NJEGA SASTOJINA
Ing. Ilija Lončar, Zagreb


Pitanje njege sastojinapostalo je kod nas poslije rata vrlo važno, naročito
u prostranim poratnim mladićima. Pri tome radu težište pada na
uklanjanje štetnog predrasta. Naše mlade sastojine obično obiluju raznim
predrastom. Poznato je, da predrast u svakom slučaju ne mora biti štetan,
čak i to, da može biti i koristan. Zato smatramo potrebnim, da se pitanje
korisnosti i štetnosti predrasta pobliže raspravi, tim više što ono nije još
dosta jasno u teoretskom, a pogotovu u praktičnom radu. Rasprava ovog
pitanja naročito je kod nas savremena obzirom na prostranstvo mladih
sastojina, čija njega je važna.


Prije svega potrebno je razmotriti kakovog predrasta, obzirom na
postanak, uglavnom ima. Pri tom razmatranju imat ćemo u vidu pretežno
sastojine bukve, kao najraširenije naše vrste, u kojima je pitanje predrasta
najaktuelnije.


Predrasti mogu nastati na slijedeće načine:


1. Iz obilnog uroda jedne godine mogu biljke iste vrste da se raznoliko
razvijaju, te pojedine bržim rastom sve više nadvisuju susjedne biljke.
To i onda ako je djelovanje svijetla jednako uslijed dovršne sječe neposredno
iza obilnog uroda. Razlog različitom razvoju može biti u raznolikoj
strukturi i dobroti tla ili prirodnoj većoj vitalnosti pojedine biljke, pa
i veće zalihe rezervne hrane u sjemenci iz koje se razvila jača biljka.
Na ne jednoličan razvoj biljaka iz jednoličnog obilnog uroda jak utjecaj
vrše preostala stabla u oplodnoj sječi, a prema stepenu raznolike
zasjene.


2. Sto se oplodna sječa provodi u više faza i uz više raznih uroda, to
će se jače očitovati raznolikost u strukturi mladika, koju će još pojačavati
i raznoliki ja zasjena višekratnih s jekova.
3. Pogotovu će biti velika raznolikost u uzrastu biljaka ako razni
urodi slijede više puta, a naročito ako su raniji urodi slabiji, a zatim sve
obilniji.
4. U bukovim sastojinama, koje dolaze na red za sječu, obično ima
već od ranije raznog podrasta, često već i zastarčenog, te raznoliko razvijenog,
pojedince rasutog ispod starih stabala ili u pojedinim raznolikim
grupama. Po načinu postanka i mogućnosti razvoja ovaj podrast je obično
vrlo raznolik. Nakon sječe takav predrast povećava raznolikost u strukturi
sastojine osnovane makar na koji pomenuti način, naročito na onaj
pod 3.
5. Jak predrast često nastaje iz izbojaka panja graba, kestena, hrasta,
pa i bukve. Panjača obično brzo nadvisi biljke iz sjemena.
6. U oplodnim sječama, pogotovu ako su jakog intenziteta, lako se
nasele meke vrste: breza, topola, iva. One brzim rastom naglo postaju
predrast.
7. I vrijedne vrste svijetla, kao hrast, jasen, kesten, ariš, bagrem,
dolaze u našim sastojinama gdje prirodno, gdje umjetno unesene. One
mogu uspjeti u smjesi sa vrstama sjene samo ako su ranije zasijane, nego