DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 15     <-- 15 -->        PDF

starosti od 80 godina daju godišnje 8,5 m3 prirasta po hektaru. Prirast hrasta
u navedenim pokusnim plohama iznosi u prosjeku oko 10 m3/ha. Razlog
za veći prirast u Posavskim šumama leži u boljim ekološkim prilikama
ovoga područja.


8. Primjena rezultata istraživanja na gospodarenje
Promatrajući podatke u tabeli 9, vidimo, da je glavni nosilac prirasta
gornja etaža na koju otpada oko 90% ukupnog prirasta. Iz toga slijedi, da
bi rad šumara prilikom njege sastojina trebalo usmjeriti uglavnom na
njegu gornje etaže. Stabla u donjoj etaži imaju uglavnom biološku funkciju
i za produkciju drvne mase nemaju naročito značenje. Rezultati o prirastu
gornje i donje etaže govore u prilog visokim proredama kakve su
dosada ovdje provađane. Ovo shvaćanje potkrepljuju i podaci o debljinskom
prirastu iz tabele 12. Iz te tabele se vidi, da u nijednom debljinskom
stepenu širina goda nije prešla 3,0 mm, a to znači, da se još uvijek proizvodi
fina hrastovina.


Rezultati o godišnjem prirastu u tabeli 8 mogu dobro poslužiti pri
određivanju intenziteta prorjeđivanja. Uz pretpostavku, da se u srednjedobnim
sastojinama proredama realizira jedna trećina prirasta, moglo bi
se uz turnus od 10 godina posjeći oko 30—40 m3 drvne mase po hektaru.
To, dakako, vrijedi u sastojinama, koje su slične navedenim pokusnim plohama.


Iz tabela 8, 10 i 11 izlazi, da hrast lužnjak pokazuje između svih vrsta
drveća najveći intenzitet prirašćivanja u zajednici hrasta lužnjaka suhog
tipa. Prema tome, to nas upućuje, da u toj biljnoj zajednici favoriziramo
hrast lužnjak, koji u tim ekološkim prilikama odbacuje veći i vrijedni]i
prirast od ostalih vrsta drveća. Na taj način može se podići produktivnost
rada u šumskom gospodarstvu.


SUMMERY


In this paper are presented the results of investigations on the volume increment
of the lowland forests of Pedunculate Oak (Quercus pedunculata Ehrh.) Narrow-leaved
Ash (Fraxinus angustifolia Vahl) and Lowland Elm ;(UImus campestris Smith). Investigations
were carried out on permanent experimental plots in the demonstration
forests at Lipovljani of the Forestry Faculty, Zagreb. Presented are the results of
investigation from 4 experimental plots. Size of the plot 0,5 ha. The ages of the stands
on the plots were 71, 73 and 92 years respectively. The thinning grade applied is a
moderate crown thinning.


The volume increment was established on the basis of the »methode du controle«.
The first inventory was performed in 1950, the second in 1955.


On the occasion of the inventories the girths of trees at breast height were measured
to the mm. At each inventory the stems were measured separatedl|y three times.
Stems were divided into the upper storey (G) and lower storey (D). The number of
stems of Pedunculate Ooak, Narrow-leaved Ash, Lowland Elm, European Hornbeam,
Black Alder and other species is presented in Tab. 4 by the girth classes.


The volumes were established on the basis of tariff tables of Algan and Schaeffer.
The correction factor, too, was investigated. It amounts to: for Pedunculate Oak 1,015,
Narrow-leaved Ash 1,024, Lowland Elm 1,025, and European Hornbeam 1,025. In Tab. 6