DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 14     <-- 14 -->        PDF

analizirani na dva načina. Najprije je utvrđen debljinski prirast za posljednijh
5 godina. U tabeli 12 doneseni su rezultati o godišnjem debljinskom
prirastu za hrast lužnjak.


Tabela 12
Deblj´inski stepeni (cm):
20 25 30 35 40 45 50 55
Godišnji debljinski prirast u milimetrima
1,3 2,0 2,9 3,8 4,0 4,5 4,9 5,7


Nezavisno od toga, isti su izvrći ponovno analizirani tako, da je utvrđeno
prosječno vrijeme prijelaza za debljinske stepene od 5 cm. U tabeli 13
svrstani su podaci o prosječnim vremenima prijelaza za hrast lužnjak na
istoj plohi.


Tabela 13
Debljinski stepeni (cm):
20 25 30 35 40 45 50 55
Prosječno vrijeme prijelaza u godinama
35 22 17 12 11 9 8,5 6,5


Na temeju podataka iz tabele 12 izračunali smo tečajni godišnji prirast
hrasta lužnjaka u gornjoj etaži po različitim metodama. Dobiveni su ovi
rezultati:


1. po Hufnaglovoj metodi 9,1 m3/ha
2. po metodi prelaženja stabala ... . 9,1 m3/ha
3. po Meyerovoj diferencijalnoj metodi . 7,7 m3/ha
4. po Meyerovoj metodi postotka prirasta 8,5 m3/ha
Na temelju prosječnog vremena prijelaza, t. j . pomoću podataka iz
tabele 13, dobili smo po metodi Klepca rezultat od 7,7 m3/ha, koji odgovara
rezultatu dobivenom po Meyerovoj diferencijalnoj metodi.
Rezultat o godišnjem prirastu hrastovine u iznosu od 10,88 m3/ha (tabela
6) viši je od rezultata, koji su dobiveni po metodama izvrtaka. Razlog
za to leži u tome, što metode izvrtaka ne uzimlju u račun prirast kore. No
to se može uzeti u obzir tako, da se navedeni rezultati pomnože sa fakto-
D
rom kore (—) (Vidi Šumarski list br. 3—4/1957), koji za tu pokusnu plohu
d
iznosi 1,0770.
ad — 1. 9,1 m3 X 1,077 = 9,8 m3/ha
ad — 2. 9,1 m3 X 1,077 = 9,8 m3/ha


ad — 3. 7,7 m3 X 1,077 = 8,3 m3/ha
ad — 4. 8,5 m3 X 1,077 - 9,2 m3/ha
Nakon upotrebe faktora kore, rezultati o prirastu po metodi izvrtaka,


ne razlikuju se praktički mnogo od rezultata, dobivenog kontrolnom metodom.
Međutim oni su svi niži od rezultata dobivenog kontrolnom metodom.


b) Komparacija dobivenih rezultata s njemačkim
p r i r a s n o - p r i h o d n i m tablicama


Prema Wimmenauerovim prirasno-prihodnim tablicama (Allgemeine
Forst. und Jagdzeitung, Frankfurt am Main, 1900.) hrastove sastojine u