DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Iz tabele 8 vidi se, da najveći dio prirasta otpada na hrast lužnjak, te
iznosi oko 10 m3 godišnje, po jednom hektaru.
U tabeli 9 doneseni su podaci o prirastu s obzirom na gornju i donju
etažu.


Tečajni godišnji prirast po jednom hektaru


Tabela 9
Gornja etaža (G) Donja etaža (D) Ukupno
Pokusna ploha i Odjel m3


Prva pokusna ploha, 157 10.70 1.32 12.02
Treća pokusna ploha, 155/11 9.59 1.64 11.23
Četvrta pokusna ploha, 155/1 11.09 1.04 12.13
Šesta pokusna ploha, 165 10.35 1.76 12.11


Na temelju podataka iz tabele 9 dolazi se do zaključka, da od ukupnog
prirasta otpada na gornju etažu oko 90%, a ostatak na donju etažu.


Tabela 10
Postotak prirasta ukupne drvne mase
Vrste drveća
Hrast Poljski Nizinski Obični Crna
Pokusna ploha i Odjel lužnjak jasen brijest grab joha Ostalo Ukupno
°/o


Prva pok. ploha, 157 3,40 1,20 2,00 2,30 0,60 2,80
Treća pok. ploha, 155/11 3,80 2,00 — 4,90 2,60 3,70
Četvrta pok. ploha, 155/1 3,70 1,50 3,10 4,20 0.10 5,20 3,60
Šesta pok. ploha, 165 4,40 1,70 2,40 4,90 4,20 4.10


Tabela 11
Postotak prirasta drvne mase gornje etaže (G)
Vrste drveća
Hrast Poljski Nizinski Obični Crna
Pokusna ploha i Odjel lužnjak jasen brijest grab joha. Ostalo Ukupno


Prva pok. ploha, 157 3,40 1,20 1,35 1,80 0,60 1,75
Treća pok. ploha, 155/11 3,75 2,00 3,40 2,35 3,60
Četvrta pok. ploha, 155/1 3,70 1,50 2,75 1,90 3,60
Šesta pok. ploha, 165 4.40 1,60 3,65 4,00


U tabeli 10 navedeni su postoci prirasta ukupne drvne mase za razliku
od postotaka prirasta drvne mase u gornjoj etaži (tabele 11). Navedeni
postoci izračunani su na bazi Leibnitzove formule.


7. Razmatranje o dobivenim rezultatima
a) Komparacija rezultata sa podacima o prirastu,
koji je obračunan po metodi izvrtaka


Radi komparacije rezultata o prirastu, koji je dobiven po kontrolnoj
metodi, izvršili smo obračun prirasta po metodama izvrtaka. U tom cilju
izabrali smo četvrtu pokusnu plohu u odjelu 155, gdje smo sa svakog hrastova
stabla u gornjoj etaži uzeli po 4 izvrtka Presslerovim svrdlom. Ui
"svemu je izbušeno 564 izvrtaka odmah nakon druge inventure. Ti su izvrći


267