DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 12     <-- 12 -->        PDF

(mase stabala s korom); zatim postotak tehničkog drveta od ukupne drvne
mase oborenih stabala i postotak od ukupne izrađene (iskorisćene) drvne
mase. Iste podatke donašamo i za ogrjev.


Tabela 7
Hrast Poljski Nizinski
Nazi v lužnjak jasen brijest Joha Grab


Postotak iskorišćenja 70,3 85,0 86,7 60,4 84,2
Postotak tehničkog drveta ođ mase
oborenih stabala 50,2 62,2 65,4 7,1 —
Postotak tehničkog drveta od izrađene
mase 71,3 73,2 75,5 11,7 —
Postotak ogrjeva od mase oborenih
stabala 20,1 22,8 21,3 53,3 84,2
Postotak ogrjeva od izrađene mase 28,7 26,8 24.5 88,3


Rezultati dobiveni za poljski jasen, brijest i grab te johu odnose se na
manji broj stabala.


5. Obračun prirasta
Prva inventura je izvršena u mjesecu martu 1951., te nosi naslov
inventura 1950. Drugu smo inventuru obavili u jesen 1955., to je inventura
1955. Prema tome raspolažemo sa 5 vegetacijskih perioda, odnosno 5
godišnjih priraštaja. Pri prvoj, kao i pri drugoj inventuri uzeli smo u račun
aritmetijsku sredinu između tri uzastopna mjerenja.


Obračun prirasta izveden je po formuli (1).
Iz tabele 6 vidi se obračun prirasta za četvrtu pokusnu plohu. Za ostale
pokusne plohe obračunali smo prirast na analogan način.


Zbog komparacije utvrđenih prirasta međusobno kao i s tablicama
prihoda navodimo starost jednodobnih sastojina na pojedinim pokusnim
plohama.


Starost sastojine na prvoj pokusnoj plohi je 92 godine, na trećoj 71
godina, a na šestoj 73 godine.


6. Rezultati o prirastu
U tabeli 8 svrstani su rezultati o godišnjem tekućem prirastu po
vrstama drveća i ukupno.


Tečajni godišnji prirast po jednom hektaru


Tabela 8


Vrst e drveć a
Pokusna ploha
i Odjel
Hrast
lužnjak
Poljski
jasen
Nizinski
brijest
m:
Obični
grab
Crna
joha Ostalo Ukupno
Prva pok.
ploha, 157
Treća pok.
ploha, 155/11
Četvrta pok.
ploha, 155/1
Šesta pok.
ploha, 165
8.400
8.948
10.928
10.708
0.344
0.444
0.104
0.648
0.144

0.208
0.064
3.072
1.500
0.764
1.956
0.056

0.004

0.004
0.3361
0.120
0.032
12.020
11.228
12.128
12.112