DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 88     <-- 88 -->        PDF

FEY ing. JOSIP — PRIGODOM GODIŠNJICE SMRTI


Šumarsko društvo Hrvatske s poštom se
sjeća svojih umrlih dugogodišnjih članova
i želi da im i ovim putem oda orižnanje za
njihovo revnosno članstvo i rad u društvu.


Dana 19. VI. 1S58. izgubilo je društvo
svog vrijednog člana Fey ing. Josipa, šumarskog
višeg savjetnika u mirovini. Umirovljen
na vlastitu molbu živio je smireno
u Sotinu kraj Vukovara u poznatoj obitelji
Galović. Ovdje je u 74 godini umro i pokopan
uz brojno učešće i saučešće sviju,
koji su ing. Fey-a poznavali kao odličnog
druga, šumarskog i lovnog stručnjaka.


Drug Fey bio je poznat sa svojih vrlo
istančanih osjećaja i ljubavi spram prirode
uopće, s kojom se kroz decenije saživio.
Stoga je i u mirovini radoznalo pratio svaki
važniji i napredniji dogođaj u vezi razvoja
šumarstva i lovstva i volio je o njemu
razglabati. Čeznutljivo je osluškivao treperenje
lišća sa krošanja nedalekih topolika
i vrbaka, uzraslih na obalama i adama Dunava,
kao i zov divljači, napose riku jelena,
a pritom se uvijek prenio u razdoblje svog
službovanja. To razdoblje ispunjeno je
plodnim i svestranim radom iz oblasti šumarstva
i lovstva.


Nakon diplomiranja šumarskih nauka u
Zagrebu 1907. god., već je te godine započeo
kao vrlo poletan i vedar društveni radnik
šumarskom praksom kod tadanjeg veleposjeda
u Miholjcu. Poslije položenog državnog
ispita za samostalno vođenje šumskog
gospodarstva, nisu mu kao domaćem
stručnjaku pruženi uvjeti da i dalje ostane


kod navedenog veleposjeda. Radi toga je
podnio otkaz, i 1910. godine prešao u službu
kod veleposjeda u Valpovu, kao upravitelj
šumarije u Poganovcima. Ovdje je ostao
do jeseni 1913. god., kada je, na poziv Šumarskog
otsjeka tadanje banske uprave
Savske banovine, preuzeo dužnost kotarskog
šumarskog referenta u Virovitici, gdje
je radio sve do 1932. godine.


Kroz gotovo 2 decenija vrlo inicijativnog
i ekonomičnog rada kod navedenog kotara
drug Fey mnogo je unapredio šumarsku i
lovnu privredu na tom području.


Godine 1932. premješten je bivšem Ministarstvu
šuma i rudnika u Beogradu, gdje
je u otsjeku za eksploataciju šuma bio vrlo
aktivan, naročito kod sastava uredaba za
reguliranje odnosa lova. Na tome radnom
mjestu uporno se zalagao za razvoj i podizanje
lovstva i lovne privrede. Prigodom
internacionalnog kongresa silvikulture u
Budimpešti 1936. godine napisao je prikaz i
obrazloženje Zakona o lovu stare Jugoslavije.
Od 1937. god. do umirovljenja u 1945.
god. službovao je kod Otsjeka za šumarstvo
bivše banske uprave savske banovine u
Zagrebu. I tu se, premda u zadnjem razdoblju
svoje aktivne službe, mladenačkim
poletom zalagao za što naprednije i uspješno
vođenje šumskog i lovnog gospodarenja,
kao i za što intenzivniji nadzor nad
istim, a u čemu je i uspio.


Neka je slava i drugarska hvala dobrom
i uvaženom drugu ing. Fey-u, koji će nam
ostati uvijek u svježoj i dragoj uspomeni.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 89     <-- 89 -->        PDF

UPRAVO JE IZIŠLA IZ ŠTAMPE


ŠUMARSKA BIBLIOGRAFIJA


(1946—1955)


od profesora A. KAUDERSA


Cijena za ustanove 2.500 Din,


a za pojedinca 1.000 Din po


komadu.


Preporučujemo čitaocima da


ovo vrijedno djelo naruče od


mah, jer je broj primjeraka


ograničen.


Narudžbe slati na:


ŠUMARSKO DRUŠTVO NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE


Mažuranićev trg br. 11


ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava 1 uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg. br. 11, telefon 36-473 —
GodlSnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove ostalih Šumarskih druStava
Jugoslavije Din 800.—, za studente Šumarstva 1 učenike srednjih Šumarskih i drvno-lndustrijsklh
Škola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—, Pojedini brojevi; za članove, studente Šumarstva 1
učenike srednjih Šumarskih 1 drvno-industrijskih Škola Din 100.—, za ustanove Din 200.—. Za
Inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 400-73/1-17S1. — Tisak:
Tiskara »Prosvjeta« Samobor
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Exi>mmiivo


.—


PODUZEĆE ZA IZVO Z DRVA I DRVNIH PROIZVODA


ZAGREB


MARULICEV TRG BROJ 18 — Poštanski pretinac broj 197
Telegram: EXPORTDRVO - Zagreb — Tel.: 36-251, 37-323
Teleprinter: 02-107
Filijala i skladišta — RIJEKA — Delta 11
Filijala — BEOGRAD — Topolska 22


IZVOZI


kvalitne proizvode renomiranog jugoslavenskog drva


REZANU GRAĐU TVRDU
REZANU GRAĐU MEKU
DUŽICE HRASTOVE
ŽELJEZNIČKE PRAGOVE
CELULOZNO DRVO
OGRJEVNO DRVO
UGALJ ŠUMSKI I RETORTNI
TANINSKE EKSTRAKTE
ŠPERPLOČE I PANELPLOCE
FURNIRE, PARKETE
SANDUKE, BAČVE
STOLICE IZ SAVIJENOG DRVA
NAMJEŠTAJ RAZNI
DRVNU GALANTERIJU
SPORTSKE ARTIKLE I OSTALE
FINALNE PROIZVODE OD DRVETA


VLASTITA PREDSTAVNIŠTVA


LONDON W. 1,- Temperance House, 223-227 Regent Street
NEW YORK 1, N. Y., 1181, Broadway
ALEXANDRIE, 23, Rue Port Est-ap. 28
FRANKFURT/M, Melemstrasse 8


AGENTURE u svim važnijim uvozničkim zemljama