DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 74     <-- 74 -->        PDF

seta 200 kub. m i mineralnih đubriva 300
kg po ha. Isti zadatak ima j sijanje lupine,
koju zaoravaju prije cvatnje.


Sjetva se obavlja sijačicom sa 4—5 redova
u razmaku od 25 cm i to u pomno
obrađeno tlo, a pojedine pruge redova udaljene
su međusobno 60 cm i položene strogo
u pravcu. Specijalni kultivatori služe za
uklanjanje korova i rahljenje tla. Svi su
radovi mehanizirani, osim »školovanja«
biljčica. To se vrši jeseni druge godine, jer
u proljeće manjka radna snaga.


Prije iskapanja prskaju se DDT-jem, da
ne bi oboljele, ali se prethodno pređe »čistačem
« (traktornim pogonom) preko biljčica,
koji ih četkama očisti od prašine. Sa
2 kg DDT razređenog u vodi oprska se 15
tisuća sadnica. Ponekad se i zalijeva. Do
rasadnika je i ledenica za pohranu i alat.
Zaštitom šuma (i drugih objekata) od požara
bavi se Centralna inspekcija pri Departmanu
unutrašnjih poslova i to na državni
račun. U svakoj leni (okružju) postoji
protivpožarna inspekcija,
koja primjenjuje sve protupožarne mjere
na svom teritoriju. Borbu s požarima vode
požarne komande, koje su u svakoj općini
i snose odgovornost za sve požare, pa i za
šumske. Gašenje je požara znatno mehanizirano.
U svakoj su općini specijalni automobili
sa šmrkovima akeionog radiusa od
500 m. Kako u švedskim šumama ima dosta
vode i dovoljno rijeka, to se šumski
požari lako gase.


U šumama je i 300 osmatračnica sa priborom
za ustanovljivanje lokacije požara i
s telefonskom vezom. Osim toga uvedeno
je i avionsko patruliranje.


Primarni štetnic i ne igraju veliku
ulogu; kornjaši su opasni samo kao raznosači
bakterijskih oboljenja. U borbi s njima
prskaju se otrovi kao suspenzije i
emulzije u ulju, koje stvara tanku kožicu.
Otrov drži 2 godine, a da se ne ispere. U
vezi s tim Institut za naučna istraživanja
u šumarstvu, preporuča mjesto okoravanja
prskanje kemijskim sredstvima na stovarištu.


Izgradnji šumskih putova pridaje
se veliko značenje. Za transport drva ne
grade se privremeni putovi, nego stalni za
trajnu upotrebu, jer je podloga iz kamena.
Postupak je ovakav: najprije se planira,
onda presijeca trasa, minira, izbacuje i
usitnjuje kamen, poravna buldožerima i
nabija teškim valjcima. Putovi su obično
3,5 m široki sa pokrovom od 10—15 cm.
Istovremeno se načine i stovarišta za drvo
i raskrsnice za kamione. Tri su tipa šumskih
putova u Švedskoj: l.-razredni s debelim
pokrovom frekventirani tokom čitave
godine, 2.-razredni kojima se vrši trans


port zimi i ljeti, a nisu rabljeni u doba
proljetne i jesenje bljuzgavice, i konačno
3.-razredni, koji su u upotrebi samo zimi.


Plan o izgradnji putova u državnim šumama
postavlja Generalna direkcija, koja
daje svake godine sredstva u tu svrhu u
visini do 15—17´°/o svih izdataka u reviru,
a tako i za održavanje i popravak postojećih
putova.


Pitanju radničkih kadrova i specijalista
poklanja se velika pažnja. Obrazovanje
radnika uglavnom vrši Uprava
privatnih šuma, koja obučava vlasnike šuma
(seljake) koji žele da steknu osnovno
znanje o gospodarenju sa šumama.


U zemlji ima 30 škola za obrazovanje
šumskih radnika sa 30—40 učenika u svakoj.
Učenici se primaju iz apsolvenata sedmoljetke,
a obuka traje 3—4 mjeseca. Kroz
to vrijeme učenici moraju svladati sve načine
pripremanja alata za sječu i uzgoj
(oštrenje i razvođenje pila, popravljanje
držalica, spremanje alata za rad u kulturama),
a tako i potpuno vladanje radom
motornih pila. Polovina se vremena utroši
na teoriju.


Posljednje godine u sedmoljetkama, naročita
na sjeveru, predaje se i opće upoznavanje
sa šumarstvom.


Specijalisti sa srednjom kvalifikacijom
obrazuju se u šumarskim školama sa 1,5
godišnjim studijem, ali moraju prije toga
završiti staž od najmanje 1,5—2 godine rada
u šumi.


Stalni se revirski radnici dijele
u 3 kategorije: izvlakači koji imaju vlastitog
konja, stan i od države do 5 ha zemlje.
Ta je kategorija dužna da odradi 100
dana godišnje, a ostalo vrijeme iskorišćavaju
u poljoprivrednom radu. Druga kategorija
ima isto tako svog konja, a livadu i
stan dobije od države. Dužni su da odrade
150 dana u godini. Prva i druga kategorija
radnika naziva se »torparima«. Treća kategorija
— to su drvosječe bez konja, a žive
u državnim* zgradama i moraju raditi u
šumi tokom čitave godine.


Kadrovi s visokom kvalifikacijo
m obrazuju se u Visokoj šumarskoj
školi u Stokholmu (studij traje 4 godine).
Studenti se primaju nakon završene srednje
škole i jednogodišnje prakse u šumi.
Apsolventi V. š. šk. prvih su godina »asistenti
«. Godišnje se upisuje 30—40 studenata.


Uporedo sa obrazovanjem kadrova, V. š´.
šk. ima zadatak .da pomaže razvitak šumarske
nauke (uglavnom teorijskih problema).
Međutim Šumarski naučno-istraživačkf
institut rješava konkretne zadatke
u proizvodnji. V