DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 73     <-- 73 -->        PDF

uglja i primjena kemijskih sredstava) koje
su u smjesi s borom i omorikom. Istoremeno
vodi se briga o ravnomjernom razmještaju
bora i omorike i osiguranju dovoljne
hranljive površine pojedinoj biljci.
U starosti 8—10 g. smatra se da treba biti
na hektaru 2,5—3 tisuće strukova; sve što
je više od toga, sasiječe se, pa ma bio bor
ili omorika. Nastojanje oko slobodnog razvitka
strukova, neodloživo se provodi i dalje.
Pri periodički ponavljanim proredama
nastoji se onemogućiti uzajamno prigušivanje
stabala. Zato se osim breze i jasike
uklanjaju stabla loše krošnje, iskrivljena
i bolesna. Čišćenja i prorede vrše se i onda,
kad dobiveni materijal ne pokriva troškove.
Česte i razmjerno ubrzane prorede,
koje se periodički ponavljaju sve do konačne
sječe, uzrokuju prilično rijedak
sklop; obrast je većinom 0,6—0,7. Zato nema
u sastojini tzv. prirodnog izlučivanja
(sušaca), a čitav proredni materijal iznosi
oko 60% ukupno proizvedene drvne mase
sastojine.


Težnja k uzgajanju jednodobnih sastojina
i zapostavljanje pod´rasta izraslog davno
prije konačne sječe, jako pojednostavnjuje
sistem klasifikacije i nomenklature
svih sječa. Prorede koje se vrše u dozrijevajućim
i zrelim sastojinama, nemaju zadatak
da stvore povoljne uslove budućem
pođrastu i njegovom daljem rastenju. Uslijed
toga te sječe ne treba nazivati postepenim,
oplodnim, prebornim i t. d. Sve te
sporedne, međusječe, u osnovi nose eksploataoijski
karakter, ali ipak se one koordiniraju
sa zadatkom ostavljanja, u sastojini
najvrednijih stabala i stvaranja
povoljnih uslova za svjetlosni pojačani
prirast. Takvo prilaženje uzgajanju i iskorištavanju
sastojina, daje Šveđanima mogućnost
brzog obrtanja kapitala, a u sastojini
postiže se visok procenat tekućeg prirasta
i velik prihod po ha.


Ukupno i s k o r iš ć a v a n j e drvne mase
u svim šumama iznosi oko 50 mil. kub.
m ili u srednjem 2,2 kub. m po ha. Od toga
je 5,8 mil. pub. m u državnim šumama
(1,3 kub. m po ha) i 44,2 mil. kub. m u šumama
ostalih vlasnika (sa 2,4 kub. m po
ha). Međutim, ukupan tekući prirast u
svim šumama računa se sa 63 mil. kub. m
ili 2,7 kub. m po ha. U razdoblju od 1935.
do 1945. g. sjeklo se više od godišnjeg prirasta,
pa se drvna zaliha smanjila. Posljednjih
se godina povisio fond drvne mase
smanjenjem obujma sječa, isušivanjem
močvara i kultiviranjem loše pošumljenih
sječina.


U državnlim šumama reviri {gospodarstva)
izvršuju sve radove oko uzgajanja i
iskorišćavanja. U tu svrhu služe stalni ka


drovi radnika, ali se pomaže i sezonskom
radnom snagom. Većina je radnika snabdjeveno
benzinskomotornim pilama i dobrim
ručnim alatom (sjekirama, alatom za
okoravanje stabala) — uglavnom vlastitim.


Na sječinama neposredno pored panja
obavlja se čišćenje od grana i vrši prikrajianje.
Drvo se odvozi već sortirano. Izvoz
do ceste ili do splava vrši se obično
konjskom vučom, a samo ponekad traktorima.
Okorava se neposredno na sječini i
to ili ručno ili pomoću pokretnih ili stacionarnih
mašina na skladištima. Pokretna
mašina za okoravanje mont´rana je na
traktoru sa 35 HP koju poslužuju 4 radnika
(mašinist i 3 radnika). Okoravaju se
okrugli sortimenti s promjerom 5—35 cm,
čisto, u drvo se ne zadire, a mašina okori
70 kub. m u jednoj smjeni, a radi i zimi
i ljeti.


Konačne sječe (čiste) ne provode se na
velikim površinama (najveća je površina
10—15 ha). U sjevernim se područjima dopušta
čak do 100 i više ha. Neiskor´šćena
drvna masa (na sjeveru sve tanje od 7 cm,
u centralnom području do 5 cm, a na jugu
do 3 cm) ostaje na sječini i ne spaljuje se.
Uslijed toga prve 2—3 godine sječine izgledaju
neuredne i zatrpane otpacima.
Švedski šumari smatraju da ne bi bilo korisno
čistiti sjeeinu, jer ogranci sprečavaju
razvitak trava i time stvaraju bolje uslove
za prirodnu obnovu. Osim toga uslijed velike
vlažnosti većine rajona u Švedskoj ne
prijeti šumi opasnost od požara.


Posječena drvna masa racionalno se iskorišćuje
u svrhe kojim je namijenjena.
Smolarenja u švedskim šumama nema.


U slučajevima kad ne uspije prirod no
pošumljenje ili kad nije dovoljno,
pomaže se sadnjom. U svrhu pomaganja
prirodne obnove bora (komu se uvijek
daje prednost) i omorike primjenjuju se
ove mjere: borba s korovom i izbojcima
iz panja kod lišćara prskanjem otrovima,
sadiranje i spaljivanje debele naslage pokrova
od mahovine pomoću mlazova vatre
(iz aparata koji se nosi na leđima) i djelomično
rahljenje tla. Pripravljanje tla za
kulturu uglavnom je sporadično. Sadnja
se vrši: kod bora sa 3-godišnjim, a omorike
sa 4-godišnjim sadniicama (po hektaru
3,5—4 tisuće biljaka). Kulture se njeguju
prvih 3—4 g. svake godine, a sastoji se u
paljenju ili jesenjem košenju trave oko
biljčice.


Veliki su rasadnic i koncentrirani na
jugu i u centralnom dijelu Švedske. Uzoran
je rasadnik 50 km sjeverno od Malmo-
a sa površinom od 37 ha. Kao gnojivo
upotrebljava se treset i mineralna đubriva.
Ono se nanosi jednom u 4 godine i to: tre


239