DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 71     <-- 71 -->        PDF

predavanjima znao spomenuti, da bi šuma
bila neophodna čak i onda, kad bi čelik,
cement, plastične materije dovele dotle, da
ne bi više trebalo drva. A tako bi zaista i
bilo! Važan je utjecaj šume na režim voda
u zemlji, na filtraciju atmosfere od štetnih
primjesa, na sprečavanje poplava, erozije
tla, lavina, oluja, osiguranja saobraćajnih
putova, stvaranje klimatskih uslova
koji najbolje odgovaraju i nama i poljoprivredi
i sprečavanje stvaranja pustoši. To
su sve funkcije šume bez kojih je nemoguća
narodna privreda. Točna je francuska
uzrečica: »Umre li šuma, umrijet će i narod!
«


Ne treba sumnjati u to, da će šumoprivreda
uvijek postojati. Današnje su naše
brige samo ekonomski računi. Mi smo se
s njima toliko srasli, da se iz te mreže ne
znamo iskobeljati. Ali mi imamo pravo da
apeliramo na državu i narod.


Stoljećima je šuma blagotvorno utjecala
na narodno gospodarstvo i njegovo blagostanje.
Uza sve to, nikad nije šumski posjed
ni dinara dobio ni tražio. A sada, kad
je opstanak šume ugrožen, treba da se i mi
odučimo slijepog »gledanja kroz dinar«, a
upravljači države, javne korporacije i privatnici
valja da pokažu razumijevanje i zahvalnost
spram šume, koja je svijetu kroz
vjekove služila.


Rezimirajmo: Šumarstvo je bez sumnje
krenulo na trnovit put. Nažalost, nije to
prvi puta. Autor ne misli da će doći do hiperprodukcije
drva, ali se valja prilično
uznojiti, da bi se dosadašnja područja upotrebe
održala i proširila, a nova otkrila.
Pored toga neophodan je naučni rad. I
ma da se na potrošnju drva može gledati
prije optimistički nego crno, ipak se to ne
može reći o ekonomskoj strani šumoprivrede.
Tu smo nemilosrdno konfrontirani
sa cijenom koštanja finalnih proizvoda.
Težište je u tome, da svaka kubik koji šuma
daje, industrija preradi tek polovicu.
Iz toga nužno slijedi: proizvoditi više i jeftinije!
A što ako to »više« postane manje?


Vjerujemo, da će našim zajedničkim naporima
i naučnim istraživačkim radom naše
drvo naći prođu i odgovarajuću cijenu,
jer će ljudski zdrav razum riješiti i te probleme
kao što je i teže riješio.


Đuro Knežević


PO ŠVEDSKIM ŠUMAMA


Jeseni 1958. posjetila je delegacija sovjetskih
šumara Švedsku, gdje se upoznala
s njihovim šumarstvom. Zadržala se u području
sjeverne i centralne Švedske i to u
revirima (šum. gospodarstvima): Hallen u
rajonu Ostersund, Solleftea, Huddiksvall i
Skinskatteberg (vidi kartu!). Posjetili su i


školu za obrazovanje radničkih kadrova; u
rajonu Malmo — bukove i hrastove šume
i rasadnik, u štokholmskom, šumarsku
školu za radnike, a u Ostermalmu školu za
jegere. (Njihova su zapažanja iznesena u
Lesnom hozjajstvu 2.-1959. kako slijedi).


Više od polovine površine čitave Švedske
zauzimaju šume. Uporedo sa željeznom
rudom šume su glavno prirodno bogatstvo
zemlje. Po vrstama drveća prilično su jednoličnog
sastava; prevladava omorika
(42*>/o) i bor (40,5´°/o). Breze je 13,5»/i>, a ostalih
lišćara (johe, jasike, hrasta i bukve) tek
4,(,/o. Bukve ima samo na jugu, hrasta na
jugu i u centralnom području, a ostali lišćari
rastepeni su po čitavoj zemlji, ali
spram sjevera sve su rjeđi.


Tek 1/5 svih šuma su državne, a više od
polovine je u rukama privatnika i dioničarskih
društava.


Danas vode švedsko šumarstvo dvije
uprave, koje su u sastavu Ministarstva poljoprivrede
i to: Uprava državnih šuma
pod imenom Generalne direkcije drž. šuma,
na čelu s gener. direktorom — i Centralna
uprava privatnih šuma. Državne su
šume razdijeljene na 10 okružja. U svakom
je 8—14 revira (šum. gospodarstava).
Ukupno ih je 106. Površine revira variraju
od 7 do 10 tisuća ha na jugu, pa do 70 do
100 tisuća na sjeveru. Revirima upravljaju
jegmester i (stručnjaci sa višim šum.