DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Konačno su napisani mnogi snažni dojmovi
posjetilaca izložbe u knjizi utisaka.


Šumarsko društvo Hrvatske kao i šumarski
klub -Zagreb, obradovan; i pono-


STRANO ŠUMARSTVO


KUDA IDE ŠUMARSTVO?


Na skupštini austrijskog Šumarskog druištva
u Bregenzu održao je 22. rujna proišle
godine njemački šumar Hubert Rupf
ff(Stuttgart) predavanje pod naslovom: Qu o
oovadi š Forstwirtschaft? Osterr. Vierteli-
-jahressohrift
f. Forstwesen u 1. ovogođ.


:0


broju donosi ga u cijelosti. Mi ćemo sažeto
prikazati taj toliko važan problem, kogta
aaautor tretira sa četiri gledišta.


I. Proizvodnja drva
re


Nema primjera u prošlosti, da bi sve
evropske zemlje, a i zemlje čitavog svijetataulagale tolike napore u nastojanje kako bdi
iipovećale količine drva. Spomenut ćemo naj


j_
prije zemlje čija šumoprivreda nij ei_,


ni-.
ka d znatno utjecala naj


snabdijevanjeeEvrope drvom.
Š p a n i j a će za 50 godina proširiti svo


3ju
šumsku površinu sa 5 mil. ha na 20 milil.
..
To će odgovarati trostrukoj površini šumla
aaSavezne repub. Njemačke. U Španiji ćče
eese očitovati povoljan utjecaj nai


poljoprivredna
zemljišta, a Evropa će povisiti svo


o


je drvne zalihe.
Italij a se već decenijima trsi, da b
bbi
iipovećala šumski fond. Rad talijanskih šu


tt


1


mara vidi se ne samo po južnim okrajcima


a


Alpa, po rubu Apenina i riječnim dolina


a-


ma, nego i van šume. U tom su smislu na


a-


ročito impresivne plantaže topole u ravnici


ici


rijeke Po-a.
Englesk a je znatno pošumljavala i


i


prije, i za vrijeme, i poslije Svjetskog ra


a


ta I., a i danas nije to zanemarila.
Francuska je zemlja u kojoj postoje
široke mogućnosti, da se uveća drvna masa


^a


njezinih šuma. Prirast srednjih šuma (u
rukama općina i privatnika) može sez a


*-ukratko vrijeme povisiti na 2—4 kub. m po
hektaru. Na tisuće hekara u centralnom


za


*Z


na pošumljenje. Francuzi su pokazali da


platou i po drugim mjestima željno čekaju


jja


znaju i mogu riješiti i teške probleme (po


0_


šumljenje 900.000 ha »Lanđima«). Danas


uas


Već mnogi inostrani šumari posjećuju nji


ji


hove plantaže topola.
Sada ćemo spomenuti zemlje, koje su j a
aa-
-če
utjecale na drvarsko tržište.
Skandinavske zemlje poznate s
ssu
uupo svom nastojanju, da se povisi proizvod


d


sni su na velikom uspjehu svoga člananjegove drugarice. Uz tople drugarske čestitke
žele im i nadalje plodan umjetnički
rad. P


nja drveta, a naročito su značajni radovi
oko uzgajanja šumskih sadnica, izmjeni
vrsta i nove metode za ubrzanje prirasta.


Jugoslavija.je prava izvozna zemlja
drva i ne želi da zaostane u staranju oko
poboljšanja svog šumarstva.


Cehoslovačka. O njoj manjkaju podaći.
Sigurno je da se može ubrojiti u tevozne
zemlje. Naročito je za Njema´%u važan
čsl. izvoz omorikove oblovine sad se
ostale zemlje ustežu od tog izvoza.


Njemačka, Austrija i Švicars
k a. U tim se zemljama provodi posumljavanje
degradiranih poljoprivrednih površina,
nastoji uvećati prirast šuma pomoću
odabranih tipova sastojina, njihovom njegom,
đubrenjem tla i si. Šumska se površina
povećava iz godine u godinu.
Poljska, Madžarska i Rumunjs
k a, prema objavljenim publikacijama,
statistikama, prema potrebi sadnica i pošumljenim
površinama, može se zaključiti


o porastu proizvodnje.
Rusij a je važna utoliko, što u tajgi
krije najprostranije područje crnogoričnih
šuma u svijetu, koje čekaju na poboljšanje
pomorskog saobraćaja na Sjevernom moru
i na rješenje problema električne energije
(atomskog pogona željeznica), koje je već
na dohvatu ruke. S obzirom na uvoz iz država
Istočnog Bloka valja držati na
umu, da uslijed tamošnjeg privrednog sistema
nije neophodno nužno da se prodajna
cijena izvodi iz troškova proizvodnje,
nego se kalkulira i sa drugih gledišta.


Radi pojeftinjenja parobrodarske vozarine
(veća ponuda od potražnje) došlo je
dotle, da se i Sjeverna Amerika
pojavila na drvarskom tržištu i da znade
djelovati na srednjeevropski prostor, na što
se prije ni pomisliti nije moglo. I ma da te
zemlje dolaze odmah iza SSSR-a bogatstvom
četinara ipak one nisu dovozile do
nas preko Atlantika velike količine industrijskog
drva. To drvo jedino zato podnosi
transport, jer kanadsko šumarstvo
nije osnovano na potrajnosti, nego na slobodnom
iskorištavanju uz neznatne proizvodne
troškove na osnovici kojih se onda
kalkulira cijena.