DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Tabela br. 6
Opuzen
2 m nad
morem I. II. III. IV.
Mjese c
V. VI. VII. VIII. IX. X.
God.
XI. XII. prosjek
Srednjatemp. C°
Količina
7,2
130
8,7 11,2 15,9 19,3 22,8 26,0
81 89 50 61 48 11
25,9
20
22,2
69
16,1
145
12,6
212
8,5
184
16,4
1100


oborina


Apsolutni minimum temperature —11,0C zabilježen je u siječnju. Podaci su
dobiveni od Hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu.


Prema ovim podacima, koji odgovaraju po prilici meteorološkoj stanici
u Little Rocku, Arkansas, u klimatskom bi pogledu dolina Neretve u
donjem toku odgovarala za taksodij. Trebalo bi još istražiti, da li mu odgovara
i tlo. U koliko bi ta ispitivanja dala pozitivne rezultate, ne bi bilo
ozbiljnijih zapreka, da se pomišlja na uvođenje taksodija kao pionirske
vrsti. U daljoj perspektivi sigurno je predviđena melioracija ovih neplodnih
površina. Obzirom na njihovo prostranstvo, melioracija će trajati duže
vremena i iziskivati velike materijalne žrtve. Unošenjem taksodija kao
prve kulture, koja bi vjerojatno olakšala samu melioraciju, smanjili bi se
znatno troškovi. Pored toga dobili bismo za nekoliko decenija vrijedne
drvne mase četinjavog drveta, koje nam je u našoj privredi uvijek dobro
došlo.


Ispitivanje taksodijeve kulture u Motovunskoj šumi obzirom na uzgojna
svojstva, a u dogledno vrijeme i s obzirom na tehnička svojstva
taksodijevog drveta, trebalo bi postaviti na širu osnovu, kako bi se došlo
do pouzdanih rezultata. Istovremeno bi trebalo osnovati rasadnik za uzgoj
biljaka, s kojima bi se provodile pokusne sadnje na terenima, koji po svojim
klimatskim i pedološkim značajkama govore u prilog mogućnosti uzgoja
močvarnog taksodija na njima.


LITERATURA


1. Ali e gr i Ernesto: II genere Taxodium. L´Alpe, NO. 11/12. Milano 1934.
2. A n i ć d r. Mi lan: Dendrologija (u Šumarskom priručniku I. dio). Zagreb 1946.
3. Barner dr. Johannes: Die Nutzholzer der Welt. I. Bd. Neudamm 1942.
4.
Baub y M.: L´utilisation đu cypres chauve pour le reboisement des marais de la
region mediterraneenne francaise. Bulletin de la Silva Mediterranea. Firenze 1926.
5.
Blaškovi ć ing. Petar : Hidropedološka studija doline donjeg toka rijeke
Mirne. Zagreb 1953.
6. Ettinge r Josip : Šumsko drveće i grmlje u Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb 1890.
7. Fitsche n J.: Handbuch der Nadelholzkunde, II. Auflage. Berlin 1930.
8. Fukare k
dr. Pavle : Prilog poznavaniu šumskih zajednica u koj´ma se javlja
poljski jasen. Šumarski list, Zagreb 1956.
9. Gotha n
dr. W.: Entvvicklungsgeschichte der Pflanzenvvelt (u djelu: France, Das
Leben der Pflanze I. Bd. Stuttgart 1911.).
10.
H a r 1 o w W. M. — H a r r a r E. S.: Textbook of Dendrologv. New York-Toronto-
London 1950.
11. Harrar Ellvvood and George: Guide to Southern Trees. New York 1946.
12. Hicke l R,: Dendrologie forestiere. Pariš 1932.