DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Vjerojatno je najpribližniji tečajni prirast, dobiven razlikom drvnih masa
po formuli 3, t. j . 59,60 — 52,37 = 7,23 ili 14,46 m3 po 1 ha.


Ako usporedimo podatke iz tablice br. 5 sa podacima prihodno-prirasnih
tablica za neke druge četinjače (21), dobijemo ovakovu sliku (tabela
br. 5):


Tabela br. 5


Vrst drveća Bonitet Starost Broj Srednjeg stabla TemeljDrvna
Poprečni
stabala prsni 0 visina nica masa dobni
prirast
god. kom. cm m m2 ms m8
Omorika I. 25 5110 7,6 9,2 23,2 183 7,3
Jela I. 25 — — 4,5 — 88 3,5
Ob. bor I. 25 4380 8,7 10,0 26,0 220 8,8


Taksodij u
Motovunskoj šumi 25 948 16,1 10,6 19,3 103 . 4,1


Vidimo, da taksodij ima veći prsni promjer i visinu srednjeg stabla,
dok mu je temeljnica i drvna masa manja, nego u omorike i bora (a veća,
nego u jele). Ovo se mora u prvom redu pripisati daleko manjem broju
stabala po 1 ha, premda bi s većim brojem stabala pao i prsni promjer. U
glavnom, ipak se može zaključiti, da taksodij ne zaostaje u rastu i prirastu
za našim četinjačama, a dolazi na staništima, gdje ove ne uspijevaju.


O mogućnosti uzgoja taksodija u našim krajevima


Prema dosadašnjem razvoju taksodijeve kulture u Motovunskoj šumi
dalo bi se zaključiti, da bi pokušaj unošenja taksodija na odgovarajuća
staništa kod nas mogao uspjeti. Pri tome se ne misli preporučiti unošenje
taksodija u područja, koja su već zauzele druge vrsti drveća (hrast lužnejak,
topole, jasen i dr.), već bi trebalo s taksodijem pokušati na terenima,
koji su slobodni. To su močvarni predjeli oko nereguliranih rijeka, depresije,
na kojima ne uspijevaju meke listače, ukratko takova staništa, koja
su sada neproduktivna. Svakako treba kod toga paziti, da se izbjegavaju
mrazišta i uopće predjeli oštre kontinentalne klime, jer je taksodij u ranoj
mladosti kako je već spomenuto, osjetljiv na mraz. Dolaze u obzir dakle
topliji predjeli, koji su pod utjecajem sredozemne klime. Možda bi dobro
hilo, da se pokuša na pr. sa dolinom Neretve u njezinu donjem toku. Tamo
ima prostranih močvarnih površina, izvrgnutih poplavama Neretve i njezinih
pritoka, koje su danas neproduktivne ili vrlo slabo produktivne.


U klimatskom pogledu taj bi kraj odgovarao taksodiju, koji nije suviše
osjetljiv, osim u najmlađoj dobi. U tabeli br. 6 prikazane su srednje
mjesečne temperature i količine oborina mjesta Opuzen u dolini Neretve
za razdoblje od 1946.—1952.