DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Aritmetska sredina ovih 4 rezultata iznosi 51,415 m3. Uzevši površinu
taksodijeve kulture sa 0,50 ha, drvna masa po 1 ha iznosi 102,83 m3. Temeljnica
po 1 ha: 19,06 m2 broj stabala po 1 ha 948. Poprečni godišnji


102,83
prirast iznosi = 4,11 m3/ha.
25


Baub y (4) navodi za 55-godišnju malu sastojinu u Francuskoj,
0,23 ha površine, da je imala drvnu masu od 211,4 m3 ili preračunato po
1 ha 919 m3, odnosno poprečni godišnji prirast od 16,7 m3. Ističe se, da
na ova sastojina nije bila proređivana, već su samo vađena stabla, koja su
uslijed prirodne selekcije posve zaostala (u Motovunskoj šumi nije do sada
ni to vršeno!).


Iz podataka analize može se sastaviti i prethodna prirasno-prihodna
tablica za razdoblje do 25. godine (tabela br. 4).


Tabela br. 4i


:arost Broj Temeljnica Srednjeg stabla Drvna Prirast
god. stabala
mprsnicm
0 visina
m
masa
m*
tečajni poprečn
m3
5 1142 — 1 — 0,9 — — —
10 948 0,6636 30 2,8 2,09 0,94 0,21
15 948 4,5504 7,8 4,6 14,02 2,39 0,93
20 948 13,9356 13,7 7,7 50,72 7,34 2,54
25 948 19,3392 16,1 10,6 102,83 10,42 4,11


Pretpostavlja se, da je na sadašnji broj stabala spala sastojina prvih
godina nakon sadnje (uginućem neprimljenih biljaka), jer nije vršen nikakav
zahvat (ni čišćenja ni prorede).


U jesen 1956., t. j . točno godinu dana nakon prvog klupiranja, izvršeno
je ponovno klupiranje svih stabala, te su dobivene slijedeće drvne
mase (po različitim formulama):


ad 1. V = v. n. = 0,12644 X 474 = . . . . 59,93256 m3


ad 2. V = G. hs. f = 10,565531 X 11,2 X 0,503 = . 59,64030 m3


ad 3. V = (2 g. h) . f = 118,250649 X 0,504 = . 59,59833 m3


G 10,565531
ad 4. V = v. — = 0,12644 x = . . 59,61972 m3
g 0,0224


Aritmetska sredina iznosi 59,698 m3. Ako od te vrijednosti odbijemo
aritmetsku sredinu drvne mase u 1955. godini, dobit ćemo tečajni prirast:
59,698 — 51,415 = 8,283 m3 ili po 1 ha dvaput toliko t. j . 16,566 m3. Naravno,
da je taj podatak nesiguran, obzirom na prekratki vremenski razmak
između dviju inventura. Osim toga, nisu bila na stablima obilježena
mjesta visine 1,30 m, pa nije sigurno, da su promjeri oba puta mjereni baš
na istim mjestima. Svakako se čini, da je dobiveni prirast nešto previsok.