DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Analiza stabla dala je rezultate o visinskom, debljinskom, plošnom i
đrvno-gromadnom prirastu kubno-srednjeg stabla u 5-godišnjim periodama
od 0. do 25. godine, kako je prikazano u tabeli br. 3.


Tabela br. 3
Poprečni periodički U razdoblju između godina:
prirast 0. i 5. 5. i 10. 10. i 15. 15. i 20. 20. i 25.


Visinski om 18 38 36 62 58
Debljinski cm 0,87 0,98 1,12 0,46


2


Plošni m0,00017 0,00078 0,00182 0,00102


3


Volumni m0,000050 0,000360 0,002284 0,007024 0,oo7086


Opaska : Debljinski, plošni i volumni prirast izraženi su bez kore


Iz podataka analize vidimo, da je visinski prirast bio do 15. godine prilično
umjeren (cea 30 cm godišnje); od 15. godine je naglo porasao sve do


20. godine, kad je počeo jenjavati. Isto tako su i debljinski i plošni prirast
poslije 20. godine počeli opadati, a svakako je zbog toga i volumni prirast
u stagniranju. Uzrok tome ne može biti u posebno nepovoljnijem položaju
primjernog stabla obzirom na tlo i klimatske faktore prema ostalim stablima
sastojine, jer se radi o jednodobnoj kulturi na razmjerno maloj
površini s jednolikim smještajem stabala. Zdravstveno stanje primjernog
stabla dobro je, kao i svih ostalih stabala. Po svemu izgleda, da je već
bila potrebna proreda, jer je za 25-godišnju sastojinu razmak od 3 m
između pojedinih stabala premalen, pogotovo ako se ima na umu, da je
taksodij izrazita vrst svijetla.*
* Zanimivo je istaći, da iz panja oborenog primjernog stabla nij e potjerao
izbojak, premda je sječa izvršena u kasnu jesen, rez je bio gladak, a panj posve
nzak. Obzirom na dobru izbojnu snagu taksodija, ovo bi također bio jedan dokaz, da
je sastojina pregusta.
Drvna masa sastojine.


Drvnu smo masu izračunali na 4 načina: 1. umnoškom mase kubnosrednjeg
stabla s ukupnim brojem stabala; 2. umnoškom ukupnog zbroja
temeljnica sa srednjom visinom i obličnim brojem; 3. množenjem zbroja
umnožaka temeljnice i visine svakog pojedinog debljinskog stepena s obličnim
brojem; 4. umnoškom drvne mase primjernog stabla s kvocijentom
između zbroja svih stabalnih temeljnica i temeljnice primjernog stabla.


Oblični broj kubno-srednjeg stabla iznosi:


v 0,10867


f = = = 0,504


gh 0,02035 x 10,6


Taj je oblični broj uzet kao oblični broj za čitavu sastojinu. Ukupna
drvna masa dobivena je kako slijedi:


ad 1. V = v. n - 0,10867 x 474 = 51,51 m3


ad 2. V — G. ha . 1 - 9,527683 x 10,6 x 0,504 . . 50,90 m3


ad 3. V = (21 g . h). f = 103,9176075 x 0,504 . . 52,37 m3


G 9,527683


ad 4. V = v . — = 0,10867 X -. . 50,88 m3


0,020347985