DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 22     <-- 22 -->        PDF

podataka o srednjim mjesečnim temperaturama za mjesto Livade, to donosimo (na
tabeli br. 1) pregled prosječnih mjesečnih temperatura za Novigrad (na moru, oko
20 km zapadno od taksodijve sastojine) i za Buzet (oko 10 km zračne udaljenosti
sjeveroistočno od otsjeka 4b). Izoterma za Livade kreće se od prilike između izcterma
ovih dvaju mjesta.


Tabela br. 1


M j e s e c God.
Mjesto I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. prosj.
srednjj i temperatura C 0


Novigrad 3,4 4,5 7,2 12,1 16,2 20,3 22,9 22,4 18,9 14,4 8,6 5,1 13,0
Buzet 5,4 -1,6 6,5 10,5 16,8 18,8 22,1 21,2 18,7 12,8 7,6 5,5 12,0


(Podaci za Novigrad, period 1851.—1900., iz knjige ing. Blaškovića (5), a za
Buzet, 1955.—1956., od Hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu).
Količine oborina po mjesecOma prikazane su za obje stanice kao i za same Livade


— u tabeli br. 2.
Tabela br. 2
Mjesec Godišnji


Pluviometr. I. II. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. prosjek


III. rv.
postaja prosječna količina oborina u m/m


Novigrad 55 41 81 59 95 64 58 65 97 116 113 62 906
Buzet 153 m 64 42 88 108 102 89 71 67 102 90 144 65 1032
Livade 20 m 62 40 87 68 125 102 70 96 116 135 135 68 1104


Podaci potječu za Buzet od šumarije Buzet, za Novigrad po Blaškoviću (5), a za
Livade od Hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu.


Iz podataka (po Schenecku 20) vidi se, da je u pogledu temperature
taksodij u svojoj domovini navikao na topliju klimu, dok bi količine oborina
u glavnom odgovarale. No, kako je već spomenuto, areal taksodija seže
dosta daleko na sjever, pa su meteorološki podaci na pr. za Washington
približno jednaki onima za Livade. Obzirom na prostrani areal, sa većim
klimatskim razlikama, izdržava taksodij minimalnu temperaturu od
—15° C dobro, dok na sjevernim granicama svog područja podnosi čak i
—30° C. Stoga mu klima u dolini Mirne, obzirom na temperaturu, odgovara
i on sa lakoćom podnosi tamošnje zimske minimume, pa je i izuzetno
jaku studen u veljači 1956. (od —14° C) izdržao bez ikakovih štetnih
posljedica. Isto tako i obzirom na količinu vlage (oborine i zračna vlaga,
te vlažnost zemljišta) Motovunska šuma mu odgovara.


Podaci o dosadašnjem razvoju"


Kultura je podignuta između god. 1933. i 1936. sadnjom biljaka. Nije
točno poznato, koliko su bile stare upđtrebljene sadnice, ali godine 1955.
u jesen sastojina je imala punih 25 godina. Primijenjena je bila trokutna
sadnja s razmakom redova i biljaka 3 metra. Danas je ostalo 474 stabala,
što bi prema rekonstrukciji sadne površine iznosilo 83% od ukupnog broja
posađenih biljaka. Godine 1953., dakle u starosti od 23 godine, počela su
rubna stabla rađati sjemenom. Gotovo sva stabla imaju koljenaste izrasline,
pneumatofore, visine od 5—30 cm.