DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 16     <-- 16 -->        PDF

MOCVARSKI TAKSODIJ I MOGUĆNOST NJEGOVA UZGOJA
U NAŠIM KRAJEVIMA
Ing. Mirko Špiranec, Zagreb


UVOD


U biljnoj sistematici rod Taxodium pripada u porodicu Taxodiaceae
zajedno s rodovima: Sciadopvtis, Sequoia, Cryptomeria i Cunninghamia
(2), pa bi njegov položaj u biljnom svijetu bio ovaj:


Odjel : Phanerogamae


P o d o d j e 1 : Gvmnospermae


Razred: Coniferae


Porodica: Taxodiaceae


Rod : Taxodium


Rod Taxodium broji danas malo vrsti, svega četiri i to: 1. Taxodium
distichum Rich., 2. Taxodium ascendes Brongn., 3. Taxodium mucronatum
Ten., 4. Taxodium heterophyllum Brongn.


Prve dvije vrsti rastu u Sjedinjenim Državama Amerike, treća u Mexiku,
a četvrta u jugoistočnoj Kini.


BOTANIČKI OPIS TAKSODIJA


Glavne razlike među vrstama odnose se na veličinu i smještaj iglica, te položaj
grana na stablu.


Taxodium distichum ima grane manje više vodoravne; kratki su mu izbojci u
glavnom vodoravni, 5—10 cm dugački, te svake godine zajedno s iglicama otpadaju
u jesen. Iglice su 13—19 mm duge (11), linealne i češljasto poredane u dva reda.


Taxodium ascendes ima grane uspravne i krute, kratki su mu izbojci nešto duži
nego u T. distichuma, a iglice kraće (5—10 mm) i uz grančicu priljubljene (si. 1 a).


Si 1


Slika 1. Dio grančice s iglicama: a) T. ascendes {4 puta poveć.), b) T. distichum
(2 puta poveć.), c) T. heterophyllum (2 puta poveć. — sve po Silvi-Tarouca.


Taxodium mucronatum ima grane u luku savinute prema dolje, sa dugim i tankim
grančicama. Iglice su 7—17 mm duge (7), nisu priljubljene uz grančicu i otpadaju
zajedno s kratkim izbojcima druge godine.


Taxodium heterophyllum ima posve drugačije iglice (trobridne) i po obliku i po
smještaju. Dok su američki taksodiji visoka stabla, kineski je grmolik ili nisko stablo
do 10 m, te je više sličan na kriptomeriju nego na taksođij (3).
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Taxodium distichum Rich. ima više botaničkih sinonima: Cupressus americana
Catesbv, Cupressus disticha L., Cupressus virginiana tradescanti Ray., Schubertia
disticha Mirb. Brojni sinonimi upućuju na nesigurnost botaničara u sistematiziranju
taksodija, koji se prije ubrajao u Cupressacea e (Silva-Tarouca ga svrstava u
porodicu »Taxocupressaceae«).


U novije vrijeme ipak se sve više, gotovo isključivo, upotrebljava
naučni naziv Taxodium distichum, pa i u pojedinim živim jezicima
uvodi se umjesto »čempresa« lokalizirani naziv »taksodij«.


Kod nas, kao i većinom u Evropi, taksodije je ostao ograničen na parkove,
te je kao takav ostao nepoznat širim narodnim slojevima. Zbog toga
nije ni dobio neko naše ime, kao na pr. bagrem ili pajasen. Pojedini stručnjaci
daju mu naš naziv prevodeći koji od botaničkih sinonima ili naziv
u stranom jeziku. Tako ga Etiinge r (6) naziva (čepriš ljetni«, dok N.
Ples a (17) pledira za naziv »tisovica ljetna močvarna«. Petrovi ć (16)
ga spominje kao »močvarni čempres«, dok ga Petrači ć (15) i Ani ć


(2) označuju kao »močvarni taksodij«.
Držim, da je ovaj posljednji naziv najispravniji, kako s jezične tako
i s naučne strane.


Močvarni taksodij je drvo prvoga reda, koje u svojoj domovini naraste 30—46 m
visine, a pojedini primjerci i 50 m. U Evropi dosegne maks:malno 30 m. Prsni mu
se promjer u odrasloj dobi kreće od 1—3 m, ali su debla do cea 1,80 m visine veoma
konična, te kod taksodija preko 50 godina starosti, na močvarnom terenu, »prsni«
promjer treba mjeriti na 2 m visine. Karakterističan mu je korijenov sistem, koji
od razmjerno plitkog žilja pušta okomito t. zv. viškove (»sinkers«) i time na mekom
i glibovitom terenu osigurava stabilnost debla. Osim toga na takvim terenima žilje
pušta i u obratnom smjeru t. j . prema površini tla izrasline, zvane »koljena« ili
»pneumatofore«, koje znadu doseći visinu preko 2 m. O funkciji ovih koljena postoje
podvojena mišljenja (1, 2, 7, 16). Neki smatraju, da je to zračno korijenje, koje služi
taksodiju za disanje na glibovitim, močvarnim terenima, gdje normalno žilje ne dobiva
dovoljno kisika. No pokusi, koje je vršila američka U.S. Forest-Service, pokazali
su, da uklanjanje ovih koljena ne smeta taksodiju ništa u razvoju i daljem
rastu (10). Zbog toga se smatra, da ta koljena imaju mehaničku funkciju učvršćenja
stabla na nestabilnom tlu. Ustanovljeno je, da je taksodij veoma otporan na pritisak
vjetra, pa njegove sastojine dobro odolijevaju i jakim orkanima (10).


U mladosti je taksodij strogo piramidalnog habitusa, dok starija stabla poka


zuju nepravilnu, često puta plosnato-cilindričnu krošnju (12).


Grane imaju dvojake izbojke: duge i kratke. Iglice se nalaze na dugim i kratkim


izbojcima , i to na dugima spiralno poredane, a na kratkima linealno i dvoredno


(»distichum«). Kratki izbojci zajedno s iglicama u jesen opadaju. Jasno zelene iglice


Slika 2. Češeri: a) T. distichum, b) T. heterophvllum, c) T. ascendes — sve u naravnoj
veličini. (Prema Silva-Tarouca i Little-u).
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— odozdo kadšto bijelo srebrnaste — poprimaju u jesen narančasto-smeđu boju, koja
daje stablu naročito dekorativan izgled, te je zbog toga taksodij omiljelo ukrasno
drvo u parkovima.


Cvijetovi su jednodomni; muški u dugačkim (7—15 cm) cvatovima, purpurno
smeđi sa 0—8 prašnika na tankim dršcima; ženski su cvijetovi sami ili po 2 do 3
u cvatu na kraju prošlogodišnjih izbojaka, sa 2 sjemena zameta. Taksodij cvate rano
u proljeće prije listanja.


Češeri su gotovo okrugli, 20—25 mm u promjeru, žućkasto-smeđi, po ispadanju
sjemenaka ostaju na stablu na kratkom dršku. Ispod svake češerne ljuske nalaze
se po 2 sjemenke , dosta velike ´(12—15 mm) i trobridne, s kožastom ođebljalom
ljuskom, nepravilnog piramidalnog oblika. Klijavost mu je kratkotrajna, a postotak
klijavosti 60—87%> (20). Jedan češer ima 18—30 sjemenaka.


Pupovi se nalaze samo na terminalnim izbojcima; gotovo su okruglasti sa šiljastim
ljuskama. Kora je crvenkasto smeđa (cimetove boje), tanka, vlaknasta, dosta
slabo ispucana. Ima duge uzdužne bore ali plitke.


Areal. Močvarni taksodij preostao je još samo u jugoistočnom dijelu Sjedinjenih
Država te pridolazi na obalama Atlantika od južne Delaware kroz istočne
dijelove Marylanda, Virginije, Sjeverne i Južne Karoline i Georgije; zatim na čitavoj
Floridi, u južnoj Alabami i jugoistočnom Texasu, u porječju Red Rivera i Mississippi-
a u državi Louisiani, Mississppi-u, Arkansasu, Tennesse-u i Missouri-u, sve
do južnog Illinoisa i zapadnog Kentucky-a. Glavno mu je područje močvarno porječje
rijeke Mississippi u Louisiani, kao i na Floridi (3, 20).


Slika 3. Prirodni areal močvarnog taksodija


UZGOJNA SVOJSTVA TAKSODIJA


Taksodij dolazi od prirode u Americi između 29. i 40. stupnja sjeverne
širine, a u manjim količinama na sjever i do 43. stupnja (20). Zbog dosta
velike prostorne udaljenosti između sjevernog i južnog ruba njegova
areala, stabla su naviknuta na različite klimatske uvjete, prema tome iz
kojeg su dijela njegova područja rasprostiranja. Taksodij iz južnih krajeva
(oko Meksičkog zaljeva i sa Floride) nije naučen na mrazeve, a minimalnan
temperatura zimi može se spustiti iznimno do —15° C. Naprotiv,
na sjevernom rubu taksodijeva areala temperatura znade pasti i do —30° C,
Mrazevi su tamo češći i jači, ali je taksodij samo u prvoj mladosti osjetljiv
na mraz. Kad pređe visinu od cea 1,5 do 2,0 m, onda je već.prilično otporan
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 19     <-- 19 -->        PDF

protiv mraza i studeni. Svakako, u koliko se importira u Evropu, u prvom
redu dolazi u obzir sjeme iz sjevernog dijela areala.


I ako je taksodij izrazito močvarna vrst, ipak ne traži i zračnu vlagu,
premda mu ova pogoduje. Više voli polako tekuću vodu, nego stagnirajuću,
te mu naročito odgovaraju obale rijeka i slatkih jezera te mirne močvare,
u kojima voda ipak lagano otiče (16). Slanu vodu ne podnosi. Uspijeva
dobro i na vlažnim pijescima, a u Evropi mu najbolje prija vlažna i svježa
pjeskovita ilovača, u kojoj ima vapna. Taxodium ascendes,. naprotiv,
izbjegava vapnenac.


Nekada, pred kojih 150—200 godina, taksodij je u smjesi s nekim
listačama tvorio goleme komplekse prašuma u Sjedinjenim Državama;
danas su ti kompleksi smanjenia i razbijeni; velike sječe prorijedile su
prašume i stvorile´tip gospodarske šume, ,u kojoj taksodij ipak još dominira.
Danas u Americi razlikuju u glavnom dva tipa taksodijevih šuma
(23): čiste taksodijeve sastojine i mješovite sastojine taksodija s listačama.


Čiste taksodijeve sastojine. Taksodij je sklon formiranju čistih sastojina i premda
ima u njima primiješanih i nekih drugih vrsti, taksodij je ipak daleko nadmoćniji,
pa su druge vrsti od sekundarnog značenja. Ovaj tip šume zauzima veći dio taksodijeva
područja, a sortimenti dobiveni iz taksodija ovog tipa sastojina, imaju visoku
trgovačku vrijednost. Taj se tip nalazi na prostranim močvarama, na rubovima
močvarnih riječnih rukava i u riječnim nizinama, koje su duže vremena poplavljene.
Osim močvarnog taksodija, koji ovdje kadšto tvori posve čiste sastojine, pridolazi
kao najvažnija pratilica Nyssa silvatica Marsh, .(vodeni tupelo). Od sporednih
vrsti, koje ovdje dolaze, ističu se Acer rubrum L., Planera a q u at
i c a (Walt.) Gmel., Quercus nigra L. i N y s s a silvatica var. biflor
a (W a 11.) S a r g. Naročito bizarni izgled imaju taksodijeve sastojine uz donji
tok Mississippi-a, gdje na taksodiju živi epifitska biljka Tillandsi a usneoide s
iz porodice Bromeliaceae . Ona obavija grane taksodija svojim dugačkim, sivkastim
stabljikama, ispreplićući se tako, da šuma izgleda, kao da je obavijena golemom
paučinom ili ribarskom mrežom (18).


Mješovite sastojine taksodija s listačama. Ovaj tip taksodijevih šuma zauzima
manje površine, a vrijednost drvnih sortimenata je nešto manja, nego u prvom tipu.
Ove šume pridolaze na glinenim tlima ili zamuljenoj ilovači aluvijalnih naplavljenih
nizina, gdje voda često stagnira. Pored taksodija ovdje čine glavnu sastojinu još i
Fraxinus pennsvlvanica lanceolata (Borkh.), !Liquidambar styraciflua
L-, Acer rubrum L. i Acer saccharinum L. Osim njih pridolaze
još, kao manje važni: Quercus lyrata Wlt., Quercus nuttallii
Palme r, tJlmus americana L., Quercus palustris Muenchh., Celtis
occidentalis L. i Carya aqatica (Michx. f.) N u 11.


Močvarni taksodij je izrazita vrst svijetla. Zbog toga na području
svog prirodnog rasprostiranja njegove biljke najbolje uspijevaju na otvorenim
položajima, ali podnose i djelomičnu zasjenu. Pomlađenje sjemenom
nailazi na poteškoće premda taksodij dobro rodi gotovo svake godine,
a obilno svake treće godine. Ali njegovi pratioci, a naročito crveni javor
(Acer rubrum) i vodenj tupelo (Nyssa silvatica) još obilnije i češće fruktificiraju
i sjeme im ima veći postotak klijavosti, stoga su oni najopasniji
konkurenti taksodiju. Jedino brz rast u mladosti omogućuje taksodiju, da
dobije prednost pred biljkama svojih takmaca. U prve dvije godine naraste
taksodij 35—50 cm, a u četvrtoj godini dosegne do 1,80 m.


U Evropi se preporuča proljetna sjetva u rasadnicima, a nakon klijanja
treba ponik i mlade biljke pažljivo čuvati od mraza. Osobito su
opasni kasni proljetni mrazevi, pa se u tu svrhu preporuča gredice s takso
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 20     <-- 20 -->        PDF

dijem ograditi zaštitnom živicom (od tuje) sa sjeveroistočne, istočne i jugoistočne
strane (22). Treba voditi računa o tome, da tlo na taksodij evim
gredicama u rasadniku bude i preko zime dovoljno vlažno, a paziti treba
na opasnost od sriježi, te u slučaju njene pojave mlade biljke natrag pritisnuti
u tlo. Pikiranje se vrši u jesen. Sadnju biljaka na terenu bolje je,
prema B a u b y-u (4) vršiti u proljeće, nego u jesen, jer bismo u jesen
doveli biljke u opasnost, da budu odmah nakon sadnje poplavljene. Proljetna
se sjetva može, naprotiv, vršiti i dosta kasno, pače i nakon početka
vegetacije. Baub y navodi, da su na glibovitim terenima francuskog
Juga s uspjehom sadili taksodij na posve jednostavan način: zašiljenim
sadiljem načini se u mekom tlu rupa, u koju se smjesti korijen biljke.
Zatim se rupa sadiljem dobro stisne ubodom sa strane i pritiskom zemlje
prema biljci.


Taksodije nema mnogo neprijatelja u biljnom i životinjskom svijetu.
Od gljiva napada gaFomes geotropus, koja uzrokuje trulež srca,
ali nije od većeg značenja po opsegu svoje zaraze. Sjeme taksodija zaštićeno
je od ptica i vjeverica neugodnim mirisom, ali to ima i slabu stranu,
da se ne širi daleko od stabla, jer ga ove životinje ne raznose; budući da
ga ni vjetar ne nosi, to je proširenje taksodijeva sjemena ovisno jedino o
poplavama.


Drvo taksodija veoma je cijenjeno u Americi zbog svojih dobrih
svojstava. Lagano je: specifična težina iznosi mu u zračno-suhom stanju
0,450, a inače se kreće od 0,340 do 0,600. Posve sirovo drvo teži 800—
1000 kg po 1 m3. Specifična težina »koljena« iznosi samo 0,190. Drvo je
vrlo trajno na suhom i na vlazi. Čvrstoća mu nije naročito velika, a niti
tvrdoća. Bogato je smolom; bijel mu je žućkaste boje, a srce prelazi u narančastu
i u smeđu boju. U boji se razlikuje prema staništu, sa kojega
drvo potječe. Drvo taksodija iz šuma oko Meksičkog zaljeva je tamnije,
a iz područja oko Mississippi-a svijetlije (ružičasto). To je glasoviti lujzijanski
»crveni taksodij« (Louisiana Red Cypress). Ono sa Floride je žutosmeđe
ili narančasto-smeđe boje i prodaje se pod imenom »žuti čempres«.


Drvo taksodija teško se suši, ali se ne baca i ne krivi. Homogene je
građe i lako obradivo. Drvo prima boju i dade se lako polirati. Zbog svih
ovih svojstava njegova je upotreba u Sjedinjenim Državama mnogostruka.
Upotrebljava se kod gradnje dokova i mostova, za silose, cisterne i razne
mlinske uređaje; za željezničke pragove, staklenike u vrtlarstvu, za drvene
krovove, parkete, obloge zidova, u umjetnom stolarstvu, za stupove i kolje,
za lijesove, podove i stepenice, vrata i prozore, te razne unutrašnje uređaje.
Naročito je cijenjeno drvo taksodija u bačvarstvu, kao i za izradu
drvenih posuda uopće, jer ne sadrži topivih supstanca, koje bi mogle pokvariti
miris tekućine, koja se u posudu sprema. Smola iz njegovih češera
dobro je sredstvo za liječenje ozlijeda kože. Od drveta »pneumatofora«
izrađivali su Indijanci košnice za pčele, a danas se mnogo izrađuju razni
ukrasni predmeti, koji se prodaju u turističkom prometu, a upotrebljava
se i umjesto pluta za izradu plivača ribarskih mreža.


Za drvo taksodija, uzgojenog u Evropi, vele, da je slabije kvalitete
od američkoga (1). Baub y (4) navodi rezultate ispitivanja taksodijevog
drveta iz 55-godišnje sastojine uzgojene u Francuskoj. Prema
tim ispitivanjima drvo taksodija može se usporediti s drvetom naših do
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 21     <-- 21 -->        PDF

maćih četinjača, naročito što se tiče bijeli. Srž mu je navodno manje
otporna na tlak i savijanje. Stoga preporuča upotrebu u oblom stanju.
Kako u Evropi zapravo i nema taksodij evih sastojina ili su veoma malene,
to su kao uzorci za ispitivanje služila jamačno pojedinačna stabla uzrasla
u parkovima. Takvi uzorci nisu posve mjerodavni, da se utvrdi kvalitet
taksodija kao šumskog drveta.


KULTURA TAKSODIJA U MOTOVUNSKOJ ŠUMI


U Evropu je taksodij uveden još god. 1640., ali se ipak nije proširio
kao šumsko drvo, nego se mnogo uzgaja u parkovima. U Njemačkoj je
klima za njega u glavnom preoštra, a nisu ga ni sadili na odgovarajuće
tlo: na tresetu taksodij ne uspijeva. Niti u Italiji nisu naročito uspjeli pokusi
s osnivanjem šumskih kultura (1). U Francuskoj se nešto više radilo
s taksodij em kao šumskom vrsti (močvarni tereni oko ušća rijeke Rhone
u Lionskom zaljevu) (4, 12).


Kod nas se također nalazi taksodij svuda po parkovima, a D. P e t r o-
v i ć (16) navodi jednu manju kulturu u Bačkoj Palanci od cea 300 biljaka,
koju su navodno osnovali Madžari za vrijeme okupacije u II. svjetskom
ratu. Godine 1949., u starosti od 6 godina, kultura je vrlo dobro napredovala.


U Hrvatskoj, koliko nam je poznato, postoji samo jedna šumska kul
tura taksodija itouMotovunskoj šumi na području šumarije Buzet.
Ona je god. 1955. imala 25 godina — svakako premalena starost, da
bi se mogli stvarati neki definitivni zaključci o uspjehu ili neuspjehu njezina
uzgoja. Ipak je i za tu starost interesantna ta kultura kao objekt
izmjere radi utvrđivanja dosadašnje g prirasta i produkcije drvne
mase.


Opis objekta


Kultura taksodija u gospodarskoj jedinici Motovun zauzima površinu od cea
0,50 ha, te je izlučen u posebni otsjek 4 b.


Motovunska šuma prostire se u dolini rijeke Mirne i njezina pritoka Botonege


na dužini od 18 km. Širina joj iznosi od 130—1000 m, u prosjeku 600 m (13)j Dolina


Mirne je izdignuti morski kanal, kao i dolina Dragonje te Raše. Tlo je aluvijalna


naplavina, koja je još uvijek u fazi nanošenja finog glinenog materijala (13). Peru


dične poplave javljaju se u jesen i u rano proljeće. One su, slično kao i u slavonskoj


Posavini, tokom vremena stvorile povoljno tlo za hrast lužnjak u zajednici s brijr


stom i jasenom. Međutim u starijoj dobi opaža se zaostajanje hrasta u razvoju i su


šenje vrhova. Smatra se, da je tomu uzrok dugotrajno stagniranje vode i nepropusno;.*.


gline u dubljim slojevima, koje lužnjakovo korijenje teško probija (13).


Otsjek se nalazi oko 4 km istočno od mjesta Livade (centar za Motovunsku šumu).


Tlo je dosta duboko i humozno, prilično vlažno. Sa fitocenološkog stanovišta Moto


vunska šuma još nije definitivno obrađena, ali uz glavne vrsti drveća: hrast lužnjak,


poljski jasen i nizinski brijest, dolaze obični grab i crna joha te grmlje i prizemno


rašće, koje je inače karakteristično za asocijaciju Querceto-Genistetum


elata e Horv. — izuzevši najtipičnijeg predstavnika: žutilovku! Umjesto nje po


javljuju se neki termofilni submediteranski elementi (kao Ruscus i si.). Fukarek


(8) smatra, da setu radi o posebnoj zajednici Querceto-Fraxinetum angustifoliae
, no konačna riječ o fitocenološkoj pripadnosti ove šume nije još donijeta.
Klima je na prijelazu između mediteranske i kontinentalne uz nešto jači maritimni
utjecaj, koji se uz tok Mirne prema istoku sve v´.še gubi. Budući da nemamo
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 22     <-- 22 -->        PDF

podataka o srednjim mjesečnim temperaturama za mjesto Livade, to donosimo (na
tabeli br. 1) pregled prosječnih mjesečnih temperatura za Novigrad (na moru, oko
20 km zapadno od taksodijve sastojine) i za Buzet (oko 10 km zračne udaljenosti
sjeveroistočno od otsjeka 4b). Izoterma za Livade kreće se od prilike između izcterma
ovih dvaju mjesta.


Tabela br. 1


M j e s e c God.
Mjesto I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. prosj.
srednjj i temperatura C 0


Novigrad 3,4 4,5 7,2 12,1 16,2 20,3 22,9 22,4 18,9 14,4 8,6 5,1 13,0
Buzet 5,4 -1,6 6,5 10,5 16,8 18,8 22,1 21,2 18,7 12,8 7,6 5,5 12,0


(Podaci za Novigrad, period 1851.—1900., iz knjige ing. Blaškovića (5), a za
Buzet, 1955.—1956., od Hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu).
Količine oborina po mjesecOma prikazane su za obje stanice kao i za same Livade


— u tabeli br. 2.
Tabela br. 2
Mjesec Godišnji


Pluviometr. I. II. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. prosjek


III. rv.
postaja prosječna količina oborina u m/m


Novigrad 55 41 81 59 95 64 58 65 97 116 113 62 906
Buzet 153 m 64 42 88 108 102 89 71 67 102 90 144 65 1032
Livade 20 m 62 40 87 68 125 102 70 96 116 135 135 68 1104


Podaci potječu za Buzet od šumarije Buzet, za Novigrad po Blaškoviću (5), a za
Livade od Hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu.


Iz podataka (po Schenecku 20) vidi se, da je u pogledu temperature
taksodij u svojoj domovini navikao na topliju klimu, dok bi količine oborina
u glavnom odgovarale. No, kako je već spomenuto, areal taksodija seže
dosta daleko na sjever, pa su meteorološki podaci na pr. za Washington
približno jednaki onima za Livade. Obzirom na prostrani areal, sa većim
klimatskim razlikama, izdržava taksodij minimalnu temperaturu od
—15° C dobro, dok na sjevernim granicama svog područja podnosi čak i
—30° C. Stoga mu klima u dolini Mirne, obzirom na temperaturu, odgovara
i on sa lakoćom podnosi tamošnje zimske minimume, pa je i izuzetno
jaku studen u veljači 1956. (od —14° C) izdržao bez ikakovih štetnih
posljedica. Isto tako i obzirom na količinu vlage (oborine i zračna vlaga,
te vlažnost zemljišta) Motovunska šuma mu odgovara.


Podaci o dosadašnjem razvoju"


Kultura je podignuta između god. 1933. i 1936. sadnjom biljaka. Nije
točno poznato, koliko su bile stare upđtrebljene sadnice, ali godine 1955.
u jesen sastojina je imala punih 25 godina. Primijenjena je bila trokutna
sadnja s razmakom redova i biljaka 3 metra. Danas je ostalo 474 stabala,
što bi prema rekonstrukciji sadne površine iznosilo 83% od ukupnog broja
posađenih biljaka. Godine 1953., dakle u starosti od 23 godine, počela su
rubna stabla rađati sjemenom. Gotovo sva stabla imaju koljenaste izrasline,
pneumatofore, visine od 5—30 cm.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Premda je 25 godina kratko razdoblje u životu jedne sastojine, ipak
se može po dosadašnjem rastu naslućivati o budućem razvoju i uspjehu
ove kulture. Zbog toga je izvršena analiza primjernog stabla. Radi pronalaženja
kubno-srednjeg stabla obavljeno je klupiranje svih stabala u
sastojini te izmjera visina u stojećem stanju (u studenom 1955.). Klupiranje
je izvršeno milimetarskom promjerkom, a debljinski stepeni zaokruživani
su na 0,5 cm. Visine su mjerene hipsometrom Blume-Leiss.
Ukupno je izbrojeno 474 stabala sa prsnim promjerima od 4,0 do 26,0 cm.
Zbroj temeljnica iznosio je G = 9,527683 m2, te je prema tomu srednja
temeljnica bila 0,0201006 m2, odnosno prsni promjer plošno-srednjeg stabla
iznosio je 16,0 cm, a visina iz izravnane visinske krivulje 10,4 m. Međutim
visina kubno srednjeg stabla izračunana je po Lorey-evoj formuli sa
10,9 m.


U sastojini je pronađeno stablo s prosječnim prsnim promjerom od
16 cm (točno je imalo 156/167 mm, odnosno srednja vrijednost 161 mm).
Kad je oboreno, izmjerena mu je totalna visina sa 10,6 m, dakle za 0,3 m
manja od izračunane po formuli, a za 0,2 m više od visine plošno-srednjeg
stabla iz visinske krivulje. Zbog toga, jer su razlike veoma malene, moglo
se to stablo smatrati reprezentantom sastojine.


Samo jedno primjerno stablo za cijelu sastojinu uzeto je s razloga,
što je sastojina malena, pa i ukupni broj stabala nije velik, a iz frekvencijske
krivulje vidi se, da je broj stabala ispod 10 cm i iznad 22 cm prsnog
promjera daleko manji od broja stabala unutar ovog intervala od 10—22 cm


(18 : 82%). Stoga, kao i da se ne obara više modelnih stabala, uzeto je
samo jedno kubno-srednje stablo, koje iz naprijed navedenih razloga dovoljno
reprezentira sastojinu.
Sekcioniranje kubno-srednjeg stabla.


Da bi se dobila što točnija ukupna kubatura primjernog stabla, mjerenje je
izvršeno na više načina. Deblo je razdijeljeno na sekcije i to donji dio od panja do
1,30 m visine razdijeljen je zbog koničnosti na 4 sekcije: prve dvije po 0,30 m, a
druge dvije po 0,35 m dužine. Od 1,30 m visine dalje deblo je razdijeljeno na jednako
duge sekcije po 0,50 m, a posljednja je sekcija dugačka 0,30 m. Mjerenje je obavljeno
na ove načine: a) najprije su mjereni promjeri na sredini svake sekcije; b) zatim su
mjereni gornji i donji promjeri svake sekcije; c) konačno je mjeren opseg u sredini
svake sekcije. Time su se dobili različiti rezultati za drvnu masu deblovine i to:


1. po kombiniranoj Huberovoj formuli . . . . . . 0,09624 m3
2. po II. Smalianovoj formuli 0,09444 m8
3. po kombiniranoj Smalianovoj formuli 0,09580 m3
4. po pravoj kombiniranoj Riecke-ovoj formuli ... . 0,09992 m*
5. na temelju mjerenja opsega 0,10654 m3
Aritmetska sredina iz ovih 5 rezultata dznosi 0,09859 m3. Kubatura granja izračunana
je samo mjerenjem promjera u sredini sekdija (jer su grane bile debele tek
4—20 mm), t iznosi 0,01008 m3. Prema tomu totalna drvna masa kubno-srednjeg stabla
iznosi 0,10867 ms.


Rezultati analize kubno-srednjeg stabla.


Nakon izvršenog sekcioniranja kubno-srednjeg stabla, od istoga su
uzeti prerezi radi vršenja analize stabla. Prerezi su načinjeni kod panja,
u visini 0,30 m, 1,30 m i svaki daljnji prerez za 1 m više (t. j . na 2,30,
3,30 m Ltd.).
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Analiza stabla dala je rezultate o visinskom, debljinskom, plošnom i
đrvno-gromadnom prirastu kubno-srednjeg stabla u 5-godišnjim periodama
od 0. do 25. godine, kako je prikazano u tabeli br. 3.


Tabela br. 3
Poprečni periodički U razdoblju između godina:
prirast 0. i 5. 5. i 10. 10. i 15. 15. i 20. 20. i 25.


Visinski om 18 38 36 62 58
Debljinski cm 0,87 0,98 1,12 0,46


2


Plošni m0,00017 0,00078 0,00182 0,00102


3


Volumni m0,000050 0,000360 0,002284 0,007024 0,oo7086


Opaska : Debljinski, plošni i volumni prirast izraženi su bez kore


Iz podataka analize vidimo, da je visinski prirast bio do 15. godine prilično
umjeren (cea 30 cm godišnje); od 15. godine je naglo porasao sve do


20. godine, kad je počeo jenjavati. Isto tako su i debljinski i plošni prirast
poslije 20. godine počeli opadati, a svakako je zbog toga i volumni prirast
u stagniranju. Uzrok tome ne može biti u posebno nepovoljnijem položaju
primjernog stabla obzirom na tlo i klimatske faktore prema ostalim stablima
sastojine, jer se radi o jednodobnoj kulturi na razmjerno maloj
površini s jednolikim smještajem stabala. Zdravstveno stanje primjernog
stabla dobro je, kao i svih ostalih stabala. Po svemu izgleda, da je već
bila potrebna proreda, jer je za 25-godišnju sastojinu razmak od 3 m
između pojedinih stabala premalen, pogotovo ako se ima na umu, da je
taksodij izrazita vrst svijetla.*
* Zanimivo je istaći, da iz panja oborenog primjernog stabla nij e potjerao
izbojak, premda je sječa izvršena u kasnu jesen, rez je bio gladak, a panj posve
nzak. Obzirom na dobru izbojnu snagu taksodija, ovo bi također bio jedan dokaz, da
je sastojina pregusta.
Drvna masa sastojine.


Drvnu smo masu izračunali na 4 načina: 1. umnoškom mase kubnosrednjeg
stabla s ukupnim brojem stabala; 2. umnoškom ukupnog zbroja
temeljnica sa srednjom visinom i obličnim brojem; 3. množenjem zbroja
umnožaka temeljnice i visine svakog pojedinog debljinskog stepena s obličnim
brojem; 4. umnoškom drvne mase primjernog stabla s kvocijentom
između zbroja svih stabalnih temeljnica i temeljnice primjernog stabla.


Oblični broj kubno-srednjeg stabla iznosi:


v 0,10867


f = = = 0,504


gh 0,02035 x 10,6


Taj je oblični broj uzet kao oblični broj za čitavu sastojinu. Ukupna
drvna masa dobivena je kako slijedi:


ad 1. V = v. n - 0,10867 x 474 = 51,51 m3


ad 2. V — G. ha . 1 - 9,527683 x 10,6 x 0,504 . . 50,90 m3


ad 3. V = (21 g . h). f = 103,9176075 x 0,504 . . 52,37 m3


G 9,527683


ad 4. V = v . — = 0,10867 X -. . 50,88 m3


0,020347985
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Aritmetska sredina ovih 4 rezultata iznosi 51,415 m3. Uzevši površinu
taksodijeve kulture sa 0,50 ha, drvna masa po 1 ha iznosi 102,83 m3. Temeljnica
po 1 ha: 19,06 m2 broj stabala po 1 ha 948. Poprečni godišnji


102,83
prirast iznosi = 4,11 m3/ha.
25


Baub y (4) navodi za 55-godišnju malu sastojinu u Francuskoj,
0,23 ha površine, da je imala drvnu masu od 211,4 m3 ili preračunato po
1 ha 919 m3, odnosno poprečni godišnji prirast od 16,7 m3. Ističe se, da
na ova sastojina nije bila proređivana, već su samo vađena stabla, koja su
uslijed prirodne selekcije posve zaostala (u Motovunskoj šumi nije do sada
ni to vršeno!).


Iz podataka analize može se sastaviti i prethodna prirasno-prihodna
tablica za razdoblje do 25. godine (tabela br. 4).


Tabela br. 4i


:arost Broj Temeljnica Srednjeg stabla Drvna Prirast
god. stabala
mprsnicm
0 visina
m
masa
m*
tečajni poprečn
m3
5 1142 — 1 — 0,9 — — —
10 948 0,6636 30 2,8 2,09 0,94 0,21
15 948 4,5504 7,8 4,6 14,02 2,39 0,93
20 948 13,9356 13,7 7,7 50,72 7,34 2,54
25 948 19,3392 16,1 10,6 102,83 10,42 4,11


Pretpostavlja se, da je na sadašnji broj stabala spala sastojina prvih
godina nakon sadnje (uginućem neprimljenih biljaka), jer nije vršen nikakav
zahvat (ni čišćenja ni prorede).


U jesen 1956., t. j . točno godinu dana nakon prvog klupiranja, izvršeno
je ponovno klupiranje svih stabala, te su dobivene slijedeće drvne
mase (po različitim formulama):


ad 1. V = v. n. = 0,12644 X 474 = . . . . 59,93256 m3


ad 2. V = G. hs. f = 10,565531 X 11,2 X 0,503 = . 59,64030 m3


ad 3. V = (2 g. h) . f = 118,250649 X 0,504 = . 59,59833 m3


G 10,565531
ad 4. V = v. — = 0,12644 x = . . 59,61972 m3
g 0,0224


Aritmetska sredina iznosi 59,698 m3. Ako od te vrijednosti odbijemo
aritmetsku sredinu drvne mase u 1955. godini, dobit ćemo tečajni prirast:
59,698 — 51,415 = 8,283 m3 ili po 1 ha dvaput toliko t. j . 16,566 m3. Naravno,
da je taj podatak nesiguran, obzirom na prekratki vremenski razmak
između dviju inventura. Osim toga, nisu bila na stablima obilježena
mjesta visine 1,30 m, pa nije sigurno, da su promjeri oba puta mjereni baš
na istim mjestima. Svakako se čini, da je dobiveni prirast nešto previsok.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Vjerojatno je najpribližniji tečajni prirast, dobiven razlikom drvnih masa
po formuli 3, t. j . 59,60 — 52,37 = 7,23 ili 14,46 m3 po 1 ha.


Ako usporedimo podatke iz tablice br. 5 sa podacima prihodno-prirasnih
tablica za neke druge četinjače (21), dobijemo ovakovu sliku (tabela
br. 5):


Tabela br. 5


Vrst drveća Bonitet Starost Broj Srednjeg stabla TemeljDrvna
Poprečni
stabala prsni 0 visina nica masa dobni
prirast
god. kom. cm m m2 ms m8
Omorika I. 25 5110 7,6 9,2 23,2 183 7,3
Jela I. 25 — — 4,5 — 88 3,5
Ob. bor I. 25 4380 8,7 10,0 26,0 220 8,8


Taksodij u
Motovunskoj šumi 25 948 16,1 10,6 19,3 103 . 4,1


Vidimo, da taksodij ima veći prsni promjer i visinu srednjeg stabla,
dok mu je temeljnica i drvna masa manja, nego u omorike i bora (a veća,
nego u jele). Ovo se mora u prvom redu pripisati daleko manjem broju
stabala po 1 ha, premda bi s većim brojem stabala pao i prsni promjer. U
glavnom, ipak se može zaključiti, da taksodij ne zaostaje u rastu i prirastu
za našim četinjačama, a dolazi na staništima, gdje ove ne uspijevaju.


O mogućnosti uzgoja taksodija u našim krajevima


Prema dosadašnjem razvoju taksodijeve kulture u Motovunskoj šumi
dalo bi se zaključiti, da bi pokušaj unošenja taksodija na odgovarajuća
staništa kod nas mogao uspjeti. Pri tome se ne misli preporučiti unošenje
taksodija u područja, koja su već zauzele druge vrsti drveća (hrast lužnejak,
topole, jasen i dr.), već bi trebalo s taksodijem pokušati na terenima,
koji su slobodni. To su močvarni predjeli oko nereguliranih rijeka, depresije,
na kojima ne uspijevaju meke listače, ukratko takova staništa, koja
su sada neproduktivna. Svakako treba kod toga paziti, da se izbjegavaju
mrazišta i uopće predjeli oštre kontinentalne klime, jer je taksodij u ranoj
mladosti kako je već spomenuto, osjetljiv na mraz. Dolaze u obzir dakle
topliji predjeli, koji su pod utjecajem sredozemne klime. Možda bi dobro
hilo, da se pokuša na pr. sa dolinom Neretve u njezinu donjem toku. Tamo
ima prostranih močvarnih površina, izvrgnutih poplavama Neretve i njezinih
pritoka, koje su danas neproduktivne ili vrlo slabo produktivne.


U klimatskom pogledu taj bi kraj odgovarao taksodiju, koji nije suviše
osjetljiv, osim u najmlađoj dobi. U tabeli br. 6 prikazane su srednje
mjesečne temperature i količine oborina mjesta Opuzen u dolini Neretve
za razdoblje od 1946.—1952.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Tabela br. 6
Opuzen
2 m nad
morem I. II. III. IV.
Mjese c
V. VI. VII. VIII. IX. X.
God.
XI. XII. prosjek
Srednjatemp. C°
Količina
7,2
130
8,7 11,2 15,9 19,3 22,8 26,0
81 89 50 61 48 11
25,9
20
22,2
69
16,1
145
12,6
212
8,5
184
16,4
1100


oborina


Apsolutni minimum temperature —11,0C zabilježen je u siječnju. Podaci su
dobiveni od Hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu.


Prema ovim podacima, koji odgovaraju po prilici meteorološkoj stanici
u Little Rocku, Arkansas, u klimatskom bi pogledu dolina Neretve u
donjem toku odgovarala za taksodij. Trebalo bi još istražiti, da li mu odgovara
i tlo. U koliko bi ta ispitivanja dala pozitivne rezultate, ne bi bilo
ozbiljnijih zapreka, da se pomišlja na uvođenje taksodija kao pionirske
vrsti. U daljoj perspektivi sigurno je predviđena melioracija ovih neplodnih
površina. Obzirom na njihovo prostranstvo, melioracija će trajati duže
vremena i iziskivati velike materijalne žrtve. Unošenjem taksodija kao
prve kulture, koja bi vjerojatno olakšala samu melioraciju, smanjili bi se
znatno troškovi. Pored toga dobili bismo za nekoliko decenija vrijedne
drvne mase četinjavog drveta, koje nam je u našoj privredi uvijek dobro
došlo.


Ispitivanje taksodijeve kulture u Motovunskoj šumi obzirom na uzgojna
svojstva, a u dogledno vrijeme i s obzirom na tehnička svojstva
taksodijevog drveta, trebalo bi postaviti na širu osnovu, kako bi se došlo
do pouzdanih rezultata. Istovremeno bi trebalo osnovati rasadnik za uzgoj
biljaka, s kojima bi se provodile pokusne sadnje na terenima, koji po svojim
klimatskim i pedološkim značajkama govore u prilog mogućnosti uzgoja
močvarnog taksodija na njima.


LITERATURA


1. Ali e gr i Ernesto: II genere Taxodium. L´Alpe, NO. 11/12. Milano 1934.
2. A n i ć d r. Mi lan: Dendrologija (u Šumarskom priručniku I. dio). Zagreb 1946.
3. Barner dr. Johannes: Die Nutzholzer der Welt. I. Bd. Neudamm 1942.
4.
Baub y M.: L´utilisation đu cypres chauve pour le reboisement des marais de la
region mediterraneenne francaise. Bulletin de la Silva Mediterranea. Firenze 1926.
5.
Blaškovi ć ing. Petar : Hidropedološka studija doline donjeg toka rijeke
Mirne. Zagreb 1953.
6. Ettinge r Josip : Šumsko drveće i grmlje u Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb 1890.
7. Fitsche n J.: Handbuch der Nadelholzkunde, II. Auflage. Berlin 1930.
8. Fukare k
dr. Pavle : Prilog poznavaniu šumskih zajednica u koj´ma se javlja
poljski jasen. Šumarski list, Zagreb 1956.
9. Gotha n
dr. W.: Entvvicklungsgeschichte der Pflanzenvvelt (u djelu: France, Das
Leben der Pflanze I. Bd. Stuttgart 1911.).
10.
H a r 1 o w W. M. — H a r r a r E. S.: Textbook of Dendrologv. New York-Toronto-
London 1950.
11. Harrar Ellvvood and George: Guide to Southern Trees. New York 1946.
12. Hicke l R,: Dendrologie forestiere. Pariš 1932.


ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 28     <-- 28 -->        PDF

13. Hofma n A.: II bosco di S. Marco di Montone. L´Alpe. Milano 1935.
14.
Littl e L. Elbert : Important Forest Trees of the United States (u zborniku:
Trees. The Yearbook of Agriculture. Washington 1949.).
15. Pe traci ć dr. Andrija: Uzgajanje šuma I. dio. Zagreb 1925.
16. P e t r o v i ć dr. Dragoljub: Strane vrste drveća (egzoti) u Srbiji. Beograd 1951.
17. Ples a N.: Tisovica. Šumarski list, Zagreb 1907.
18.
Pourte t Jean : Itineraire forestier en Am.rique du Nord. Annales de l´Ecole
nationale des Eaux et Forets. XI/2. Nancy 1949.
19.
Rol R.: Les Peupliers et les principales essences forestieres de l´Est des Etats-
Unis. Annales de l´Ecole nationale des Eaux et Forets. XII/2, Nancy 1951.
20. Schenc k dr. C. A.: Fremdlandische Wald- und Parkbaume. Bd. I/II. Berlin 1939.
21.
S c h w a p p a c h dr. A.: Ertragstafeln der wichtigeren Holzarten. II. Aufl. Neudamm
1929.
22.
Silva Tarouca — Schneider C: Unsere Freiland-Nadelholzer. II. Aufl.
Wien—Leipzig 1923.
23. Westvel d R. H.: Applied Silviculture in the United States. New York 1949.
Le cypres chauve et la possibilite de aa cultivation đans notre pays


Le cypres chauve (Taxodium distichum R:ch) et une conifere d´origine d´Amerique
du Nord a croissance assez rapide. Apres avoir donne sa description botanique
l´A. presente ses proprietes sylviculturales ainsi que l´emploi de son bois. Ensuite l´A.
expose les donnees sur une culture de cypres chauve agee de 25 ans se trouvant dans
la foret de Motovun en Istrie. Au mo:yen de tige moyenne cub;que qui fut abattue et
sectionnee et ensuite analysee par sections on a obtenu les donnees sur le developpement
accompli jusqu´ici par ladite culture. Les donnees sont presentees dans la table
No. 5, d´ou l´on voit qu´a l´age de 25 ans il y avait dans le peuplement 948 tiges par
hectare; la surface terriere etait de 19.34 m2, le diametre a hauteur d´homme de l´arbre
moyen de 16.1 cm, la hauteur de 10.6 m. Le materiel sur pied s´elevait a 103 m3, et
l´accroissement courant a 10.4 m3 par hectare. Enfin l´A. considere la possibilite de la
culture de cypres chauve dans les regions de ce pay et tout particulierement il recommande
l´etablissement des experiences sur les terrains marecageux dans le cours bas
de la riviere de Neretva (Dalmatie).


]94