DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Da upotreba vode iz tenkova bude ekono


mična, voda se rasprskava u sitne maglene


čestice.


Danas se u S. A. D. rijetko vidi, da par


na lokomotiva izvlači po industriskoj že


ljeznici trupce i drvo, već tu vuču vrše


diesel lokomotive, koje su manje


opasne za požar.


Šumske uprave i zajednice za zaštitu
šuma imaju u strateški postavljenim nastambama
za gašenje požara spremnu t ešku
opremu. Već su dobro prokušane
velike pumpe, koje vuku teretnjaci i
motorna kola, te buldožeri za pravljenje
požarnih linija. Najpopularniji model
pumpe je Ford F-8 koji sobom nosi 4.500
litara vode. Visokotlačna pumpa za raspršivanje
vođe u maglene čestice ima 2 visokotlačne
ili tri nisko-tlačne cijevi, koje
upotrebljuju za gašenje požara na požarnoj
liniji. Te pumpe crpu vodu iz svojih vlastitih
tenkova ili iz neke obližnje vode, kao
što to čine i lakši patrolni teretnjaci. Neke
požarne zajednice rabe i velike tenkove, u
koje stane 36.000 1 vode, sa pumpama. Njih
vuku jaka motorna kola. Tokom cijele godine
poduzimaju se i druge zaštitne mjere.
Duž cesta u požarnim područjima pripravljaju
se jame s vodom iz brdskih potoka,
i udešavaju mala jezera iz kojih će se za
slučaj požara moći crpsti voda.


Suha leževina na tlu u svako je doba
opasna; treba se riješiti i vrlo suhih vrhova
stabala i drugih otpadataka od sječe.


Grupe građana dale su svoj udio u ovoj
proširenoj akciji protiv šumskih požara.
Šumske industrije su učinile mnogo. Uz
glavne drumove vidimo mnogo ispisanih
parola kao »Drži Virginiju zelenom ili drži
Washington zelenim« — prema programu,
kakav je organizirala država.


U nekim su državama (Oregon) aktivne
i velike skupine omladine, organizirane u
Zelenoj gardi. Omladinci uče, kako će najbrže
dojaviti zapaženi požar, kako ga spriječiti,
i što treba raditi pri požaru. Marljivi
rad građanskih organizacija dao je korisne
rezultate. Šumski požari smanjeni su u
SAD do te mjere, da njihove štete iznose
danas samo jednu trećinu od šteta što ih
na stojećim stablima čine insekti. Ali borba
sa šumskim požarom vodi se i dalje, jer
on još uvijek razara ogroman broj stabala.
Požar spaljuje mlada stabla, ponik i češere
na tlu. Protupožarna armija treba da i dalje
daje svoju pomoć.


Bezbrižni pušači , koji odbacuju upaljene
cigarete uzrokuju danas oko 1/4 šumskih
požara. Isto toliko ima promišljeno
podmetnutih šumskih požara. Bezbrižni
logoraši, koji ne mare jesu li im


se logorske vatre zatrnile_ i ljetne oluje s
munjama spadaju među druge glavne uzroke.
Protiv munje, ne možemo ništa, ali to
je samo jedan takav faktor od navedenih.«


U prikazanom je članku izneseno više
značajnih metoda u akcijama zaštite šuma
od požara i njegovog suzbijanja, o kojima
bi trebalo razmisliti ne bi li se u nekim
okolnostima dale i kod nas primijeniti.


Z. J. Vajda
Karneev I. E,: Kultura oranžereinokomnatnih
rastenii, Moskva 1957., s. 558,
obični oktavni format, 107 fotografija u
tekstu i 8 koloriranih tabla.


U knjizi su opisani rezultati 40-godišnjeg
autorova praktičnog rada na uzgoju subtropsk-
h i tropskih stakleničkih i sobnih drvenastih
i zeljastih biljaka. Knjiga je namijenjena
ljubiteljima stakleničkog i sobnog
b-lja. Öna je dobar priručnik za uzgajače
biljaka u botaničkim nasadima, u staklenicima,
klijalištima, sobama i si.


U poglavlju: Ekologija i geografsko rasprostranjenje
tropskih i subtropskih biljaka
raspravlja se o vlažnim tropskim šumama,
o tropskim šumama koje odbacuju
lišće za sušnog dijela godine, o pustinjskom
bilju, te o subtropskom drveću i grmlju.
Među vrste toplijih i svježijih područja
autor ubraja sekvoje, tise, patise, tuje, čemprese,
mirtu, lovor, maslinu, oleandar, pitomi
kesten, istočnu platanu, mogranj, dudove,
konopljiku, rogač, judino drvo, foje
i dr. U području crnomorskih obala, odnosno
kavkaskih zemalja uz Crno more i
na Krimu rastu Prunus laurocerasus, Laurus
nobihs, Rhododendron ponticum, Taxus
baccata, Cydonia oblonga, Castanea sativa,
Zelkowa crenata, Punica granatum, Parrotia
persica, a uspješno se uzgajaju: Rosa
damascena, dracene, juke, razne palme i dr.


U ovećem poglavlju raspravlja se o
osnovnim uslovima uzgoja tropskog i subtropskog
bilja u staklenicima i sobama. Tu
se govori o važnijem bilju, koje za tu svrhu
dolazi u obzir, te o mogućnosti njegova
masovnog uzgoja. Poklanja se pažnja opisu
staklenika za južne, srednje i sjeverne
rajone. U istom smislu obrađuju se i klijališta,
bazeni za vodeno bilje, akvariji,
sobna klijališta i si. Detaljnije se prikazuje
staklenički inventar. Posebno poglavlje posvećeno
je njezi biljaka, i to s obzirom na
tlo, upotrebu raznih vrsta komposta, treseta,
papratne zemlje, ugljena, pijeska itd.
Tu se govori o načinima presadnje biljaka,


o gnojenju nasada, dezinfekciji tla, suzbijanju
šteta od insekata i bolesti itd. U posebnom
poglavlju raspravlja se o razmnažanju
biljaka sjemenom i vegetativnim putem