DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Za gašenje šumskih požara većinom postoje
jednostavni planovi, ali je
za njihovu izvedbu potreban silan napor.


Požar suhara ili preloma, koji je zapaljen
udarom munje može ugasiti jedan ili
dva čovjeka, tako da suhar obore, a onda
ga polijevaju vodom iz leđne pumpe.


Kada nastane požar, ljudi se skupe, te
načine požarnu liniju kod, ili ispred
vatre. Najprije oni s elek. pilama ili ručnim
oruđem posijeku sva stabla i grmlje,
te naprave 1,5 do 2 m široku prosjeku. Zatim
lopatama iskopaju grabu i po prosjeci
prospu čistu zemlju. Tada pod povoljnim
okolnostima zapale uz liniju iskopane grabe
protuvatru tako, da ta polagano
gori od te linije natrag prema fronti požara.
Kad se plameni obih vatara susretnu,
oba se požara zbog pomanjkanja goriva
ugase. Ukoliko je moguće treba za požarnu
liniju upotrebiti cestu. Postojanjem ceste
uvelike olakšava gašenje požara. Kamioni
s pumpama mogu duž ceste zagasiti
zapaljeno drvo i zaustaviti plamen.


Osobito teška situacija nastaje, kada se
uz jaki vjetar zapali vrlo suho drvo i krošnje.
Takav se požar krošanja pretvori u
eksplozivno čudovište. On se brzo kreće,
prebacuje i žestoko huji kroz vrhove stabala,
te stvarno skače naglo preko gorskog
lanca ili dubodoline. Cak ni rijeka ili široki
put ne može takav požar da zaustavi.


Opće je pravilo da požare treba
zaustaviti dok su maleni. Tinjajuću
krhotinu je lako zagasiti, no ako
ju vjetar razbukti u požar od više hektara,
tad je to druga stvar.


Konstruisane su specijalne pump
e. Ima mnogo izgleda, da će se s njima
moći uspješno i brzo zagasiti šumske požare.
Takva se požarna pumpa, debljine oko
10 cm, montira na komad daske. Ona je posebno
građena i udešena, da se može pričvrstiti
na motor, koji tjera šumsku pilu
za obaranje stabala. Pila je na benzinski
pogon.


Jedan radnik uzme pumpu s daskom, a
drugi podulju cijev za gašenje vatre. Radnik
pri motornoj pili skine motor sa svoje
pile, donese ga do mjesta požara, spoji s
pumpom i naprava za gašenje požara
spremna je za upotrebu. Važna je stvar, da
radnik, koji radi s motornom pilom poznaje
dobro svoj motor i svaku njegovu ekscentričnost
tako, da ga može držati u pogonu
i pod najgorim okolnostima.


Danas se mnogo zagovara upotreba vozila
za zaštitu od požara. Većina drvnih poduzeća
imaju danas pokretne požarne patrole,
ljude, koji za vrijeme požarne sezone
ništa drugo ne rade, nego sprečavaju i
suzbijaju požar u šumama, u kojima ta


poduzeća rade. Federalne vlade i zajednice
za zaštitu šuma, koje čine po 3 susjedne


SI. 2 Željezni požarni toranj
sa televizijskom kupolom


farme imaju slične pokretne patrole, te
osmatračke tornjeve smještene na vrhu
bregova. Činjenica, da ima sve to manje
nedirnutih šuma, veoma je pomogla da patrole,
koje vrše patrolnu osmatračku požarnu
službu, mogu upotrebiti prometala.
Svaka novo.zgrautna cesca u ugroženim,
područjima mnogo olakšava, da se požar
spazi i brzo stigne do njega. Zajednice, koje
čine po tri susjedne farme, izgradile su
hiljade milja požarnih cesta tako, da se brzo
može stići do mjesta požara.


Dovoljno je da su ceste i putevi, koji
služe samo za zaštitu od požara nagrubo
iskidani tuneli kroz šumu, pristupačni samo
za suha vremena, kad je to jedino i potrebno.
Najpogodnija prometala za pokretne
patrole jesu Jee p (đip — mali auto) i
Dodge Power Wagon — na četiri kotača,
te platoi, koji se zakače da nose ljude
i opremu, kamo je potrebno. Mnoga vozila
sa platoima imaju primopredajne radio
aparate, dok se druga oslanjaju na telefonsku
mrežu u šumi. Većina tih patrolnih
kamiona nosi tenkove za vodu i malu
pumpu visokog pritiska sa potrebnim cijevima.
Pumpa radi na dva načina: ako je
blizu neke vode, ona pumpa šišajući vodu,
koju baca ravno na požar. U suhim područjima
pumpa puni tenkove na mjestima,
gdje ima vode, pa se voda prevozi do mjesta
požara i tamo upotrebljava za gašenje.