DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 84     <-- 84 -->        PDF

4. Zadaci na školovanju i usavršavaju
tehničkih kadrova u šumarstvu i drvnoj industriji.
5. Zadaci na sektoru naučno istraživačkog
rada.
6. Zadaci u vezi sa stručnom štampom.
7. Saradnja sa državnim organima i
društvenim organizacijama.
8. Organizaciono kadrovski zadaci.
Naokn toga drug Ljub. Petrović je podnio
izvještaj: O radu Predsjedništva Saveza
za period od XIV. do XV. Plenuma i o
programu rada u 1959. i 1960. g.


DOMAĆi STRUČNI ČASOFiSi


(nastavak)


ŠUMARSTVO — Beograd


7/8 — Dr. ing. Milutin Knežević:
Uticaj ugla presecanja vlakanaca na čvrstoću
pritiska i savijanja kod bukovine. —
Dr. ing. Žarko Miletić: Jedan novi metod
prevođenja (konverzije) izdanačkih šuma
u visoke. — Ing. Vladimir Bel tram:
Savremene mere nege šuma kao faktor produktivnosti
rada. — Ing. Dragoslav M arinković
i ing. Slavoljub Milosevic:
Gradoni. — Ing. Sreten Nikolić: Neka
aktuelna pitanja smolarenja u NR Srbiji.


— Dr. ing. Ivan Soljanik: Ogledi razmnožavanja
srebrolisnog javora i crvenog
hrasta kod nas.
9/12 — Ing. Jefta Jeremić: Problemi
šumarstva i mere za unapređenje šumske
proizvodnje. — Ing. Danilo Todorović:
Osvrt na definiciju oblika stabla. — Dr.
Dušan Klepac : Mjere za podizanje šumske
proizvodnje. — Ing. Đorđe M a š i r ević
: Natrulo drvo kao sirovina za proizvodnju
celuloze. — Ing. Žarko D i mi t ri je
vi ć: Jedan metod za istraživanje prirasta
u zavisnosti od boniteta. — Dr. ing. Branislav
Jovanovic : Prilog proučavanju
varijabilnosti ploda cera. — Dr. ing. Svetislav
Vasiljević: Novi postupak izrade
mikroskopskih preparata maceracijom. —
Dr. ing. Pavle Fukarek : Nekoliko podataka
o rasprostranjenju borika na Balkanskom
poluostrvu.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


7/9 — Poruka Maršala Josipa Broza Tit
a inženjerima i tehničarima šumarstva
i drvarske industrije Jugoslavije. — Ing.


H. Em: Slučajevi nestajanja i širenja četinara
u našim planinskim šumama. — Dr.
162


Usvojeni je prijedlog da se slijedeći Plenum
održi oktobra u Skoplju.


27. i 28. IV. članovi Plenuma prisustvovali
su ekskurziji na području Mostaraokolice čiji ćemo prikaz donijeti na drugom
mjestu. Za vrijeme plenuma članove je
primio predsjednik N O sreza Mostar drug
Fran c Novak. Za uspješan rad i ekskurzije
naročito je zasluga pored druga
Alikalfić a i zalaganje direktora Direkcije
šuma ing. Ivana Rebca, šefa šumske
uprave Mostar Muhameda Čemalović
a i ostalog osoblja Direkcije šuma
Mostar.
Androić


M. Ćirić : Neki važni problemi šumarske
pedologije. — Ing. J. Šaf ar: Prilog termilogiji
za pojam »mladi naraštaj u prebornoj
šumi«. — Ing. F. Kordiš : Proređivanje
u nenjegovanoj bukovoj šumi. — Ing. T.
Deanković : Prorede u sastojinama smrče.
— Ing. V. Bel tram: Njega mladika i
kolosijeka. — Dr. K. Pintarić: O mogućnostima
unošenja ariša u šume Bosne.
— Ing. V. Stefanović: Zelena duglazija
i njena kultura na području NR BiH. —
Ing. Z. Radovanović: Obnova sastojina
crnog bora u području »Donja Krivaja«.
Ing. T. Č a b r a j i ć: Uticaj ekspozicije na
razvoj šišarica i sjemenja crnog bora. —
Ing. F. Alikalfić : Ekstenzivna poljoprivreda
u našoj zemlji koči uspješan razvoj
šumarstva.
10/12 — Prof. dr. H. ´Leibundgut:
Razmatranja uz primjenu metoda prebiranja
i grupimičnog gospodarenja u šumama
Jugoslavije. — Prof. dr. B. Jovanovic
i ing. A. Tucović : Dolina rijeke Neretve
i njene topole kao baza za hibridizaciju. —
Ing. A. P a n o v: Mangan u sklopu problema
ishrane šuma. — Ing. N. E i ć: Unapređenje
taksacionih radova. — Prof. ing. B.
B e g o v i ć: Bosansko-hercegovačke šume u
svijetlu imovinskopravnih odnosa za vrijeme
otomanske vladavine. — Ing. A. P os
t n i k o v: Abonosovo drvo u Bosni i Hercegovini.
— Prof. dr. P. Fukarek i ing.


V. Stefanović: Istraživanja i kartiranja
šumske vegetacije u Bosni i Hercegovini
u 1958. godini. — Ing. H. B u j u k a 1 i ć:
Šumski fond NR BiH i podmirivanje potreba
u rudničkom drvu. — Ing, F. Kordiš:
Motorni izvlakač — savremeno sredstvo za
izvlačenje drveta iz šume.