DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Industrija:


Industrija mehaničke obrade drveta 30


Industrija plute 2


Hemiska industrija 20


Drvo u građenju 15


Ekonomska i pravna znanja:


Šumarsko gravo 10


Ekonomija finansiranja 5


Osiguranja 8


Socijalna zaštita 5


Industriska ekonomija 12


Praktični radovi u drugoj godini


(čas traje 2—4 sata)


Br.


časova
Struktura i poznavanje drveta 22
Uzorci drveta 3
Hernija 6
Procena šuma 2
Oštećenja 4
Industriska ekonomija 12


S obzirom na karakter škole a i s obzirom
na ovakav nastavni plan svi nastavnici
u školi su honorarni. Iz spiska nastavnika
se vidi da su to sve specijalisti iz raznih
struka, koji se duži niz godina praktično ili
studiski bave pojedinim poslovima drvne
industrije ili trgovine drvetom. To su ili
šumarski stručnjaci, ili profesori drugih
stručnih fakulteta i specijalnih škola, ili
sindikalni funkcioneri, ili inženjeri specijalisti
raznih struka i si.


Koliko je materija specijalizovana vidi
se i iz toga što za dve godine nastave predaju
materiju 76 raznih nastavnika u obliku
52 predmeta.


Pored redovne nastave i praktičnih vežbanja
u samoj školi, učenici posećuju fabrike
drvne industrije i prave ekskurzije
radi upoznavanja sa šumama Francuske.
Osim ovoga, učenici imaju i obavezan staž
od najmanje dva meseca u šumarskim ili
drvno-industriskim preduzećima i to za
vreme velikog školskog raspusta.


Učenici nemaju rang studenata fakulteta.
Ali na osnovu školske karte imaju pristup
u sve univerzitetske restorane. Osim
ovoga socijalno su osigurani u slučaju bolesti,
kao i ostali učenici, a škola ih osigurava
za vreme školovanja i od nesreća na
radu.


Ocenjuju se na osnovu ispitivanja u toku
godine, na osnovu ocenjivanja njihovih
radova, projekata i staža, i na osnovu ispita
na kraju godine. Učenik može preći iz
prve godine u drugu samo onda ako ima
srednju ocenu više od 12, a nema nijednu
nižu ocenu od 6. U slučaju da ovo ne postigne
on se udaljuje iz škole. Ponavljanje


godine ne postoji. Isti propisi važe i za drugu
godinu, t. j . za dobijanje diplome.


Iako ponavljanje godine ne postoji, ipak
postoje izuzeci za opravdane slučajeve. Tako
je moguće eventualno ponavljanje godine
u slučaju bolesti učenika koja je trajala
više od šest nedelja, ili opravdanog osustvovanja
iz škole u istom trajanju. O ovome
donosi odluku ispitni žiri na kraju godine.


U poslednje vreme diskutuje se o produženju
školovanja na četiri godine, o dodeljivanju
inženjerske titule i o podizanju
škole na univerzitetski rang.


O PLITVIČKIM JEZERIMA


Naša je domovina puna prirodnih ljepota.
Uz divnu razvedenu obalu Jadrana,
niz otoka i poluotoka, uz bistro more bogata
je planinama, šumama, rijekama, slapovima
i jezerima.


U neposrednoj našoj blizini, u Maloj
Kapeli na prelazu u Liku nalazi se biser
naše domovine, divna Plitvička Jezera, kakvih
je malo na svijetu.


Taj prirodni sklop od 16 većih i manjih
jezera u tijesnoj je vezi sa razvojem turizma
na našem području, t. j . području Turističkog
Saveza na Gornjem Jadranu i
posjećuju ga gotovo svi turisti s naše obale.
Širokoj je međutim masi još uvijek nepristupačan
zbog loših saobraćajnih veza i
skupog putovanja, pa ćemo u ovom napisu
uz opis Jezera iznijeti i svoje mišljenje i
prijedloge za uređenje boljeg saobraćaja,
kako bi Plitvička Jezera mogao barem jedamput
u životu vidjeti naš radni čovjek.


I. Početni pothvati i radovi
Godine 1893. osnovano je u Zagrebu
»Društvo za uređenje i poljepšanje Plitvičkih
Jezera i okolice« s ciljem da uredi divlji,
ali romantični predjel u moderno ljetovalište
u Hrvatskoj.


Plitvička Jezera poznavali su i uređivali
stručnjaci bivše Zemaljske Vlade u Zagrebu,
a napose građevni i oni kod bivše
županijske oblasti u Gospiću, koji su upravljali
svim tehničkim radovima ličko-krbavske
županije, pa tako i sa radovima oko
uzdržavanja i gradnje puteva na Plitvičkim
Jezerima. Od njih imamo i slijedeće
podatke:


Do god. 1878. bila su Jezera pristupačna
samo vrlo primitivnim mjestimice jako strmim
putevima i to sa juga putem od Priboja
preko zaselka Jezerac do lugarske kuće
na Pl. Jezerima, a sa sjevera od slunj
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ske odnosno ogulinske strane preko zaselka
Plitvice do jezera Kozjak.


Ing. Josip Hvala, građev. inspektor u
Zagrebu, a tada (u jesen 1878.) tehnički
stručnjak bivše županijske oblasti u Gospiću
predložio je vladinom odsjeku za
gradnje na temelju pregledne karte okolice
Plitvica, da se počam od t. zv. Prošča kraj
sela Ljeskovac, gdje se Bijela i Crna Rijeka
slijevaju u Prošćansko Jezero uza sva
jezera izgradi valjana cesta za lagani kolni
promet. Taj prijedlog načelno je prihvaćen
i ing. Hvala pozvan, da u tom pogledu stavi
detaljan prijedlog sa generalnom trasom
ceste.


Terensko trasiranje ceste uza sama Jezera
i sastav tehn. elaborata izradio je 1884.
god. civilni inžinjer Josip Doljak. Radi
skromnih sredstava pristupilo se je izgradnji
samo 3.5 m široke ceste sa ugibalištima
u oštrijim zavojima.


Uza svu dobru volju pokazala se je ovdje
velika uskogrudnost i neshvaćanje većeg
značenja Plitv. Jezera, jer je tada trasirana
i izgrađena obična cestica za seoski saobraćaj,
umjesto da se je poduzela akcija


za izgradnju široke državne ceste široke 6
do 8 metara sa manje zavoja i velikim radiusima
krivina tako, da bi se danas od takve
ceste sa šljunkastom korom lako stvorila
automobilska cesta sa asfaltnom ili
sprameksiranom korom. Ta cesta iz djelomična
proširenja još i danas je glavna pristupnica
od Ljeskovca do samih Jezera.


Prvi dio ceste od Ljeskovca do lugarske
kuće na Kozjaku u duljini od 6.7 km dovršen
je god. 1892. i odmah predan prometu.


Od god. 1912. do 1916. pristupalo se je
spomenutom djelomičnom proširenju te ceste
uz istodobno proširenje i preloženje ceste
sa strane Priboja i Slunja i tako se je
do te godine po tadašnjem shvaćanju uredilo
lagane pristupe k Plitv. Jezerima, popravili
su se stari i podigli novi mostovi
preko potoka Plitvice i jezera Kozjak, i podigli
se neki vidikovci na sama Jezera.


Po rješenju tog i takovog komunikacionog
problema pristupilo je Društvo za uređenje
Plitv. Jezera gradnji društvenog hotela
i vodovoda.


Hotel je´ izgrađen odnosno vremenom
adaptiran sa 100 soba, velikom blagovaonom
i terasom, čitaonicom i tornjem vidikovcem.


God. 1921. preuzelo ga je novo dioničarsko
društvo, uvelo vodovod i električno
svijetlo, a poslije ga je od dion. društva kupila
bivša Banska uprava Savske banovine.


God. 1938. je izgorio. Hotelu je pripadalo
i zidano kupalište na Kozjaku s čamcima,
ali je i ono naskoro planulo i nestalo.


U međuvremenu su sagrađeni drugi
manji hoteli i pensioni, ali oni nisu mogli
nadomjestiti reklamu i udobnost hotela, te
je stoga promet stranaca u god. 1939. i 1940.
na Plitv. Jezerima jedva vegetirao.


Saobraćaj ni do danas nije regulisan,
naročito na odvojku Jadranske magistrale
kod Senja, preko Otočca i Vrhovina na Plitvička
Jezera.


Najpogodnija veza za primorske turiste
prije II. Svjetskog rata bila je autobusna
pruga Crikvenica—Novi—iSenj-^Plitvička
Jezera i istoga dana natrag u Crikvenicu.
Put je međutim trajao oko 10 sati dnevno,
pa je onda vrlo malo vremena ostalo putniku,
da pregleda sve one ljepote. Za pristup
širokim masama na Jezera iz Zagreba
i zaleđa trasirala se je i započela graditi


t. z. Koranska željeznička pruga Karlovac—
Slunj—Bihać, od koje bi se izgradio odvojak
od stanice Tržačka Raštela na Plitvička
Jezera. No i ta je trasa ostala samo u
projektu. Izgrađena je autobusna cesta
Karlovac—Slunj—Bihać s gradnjom odvojka
na Plit. Jezera, pa je pristup Jezerima
barem s te strane dosezan i pristupačan.


ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Prije II. Svjetskog rata trasirala je eki
pa šumarskih inžinjera pod rukovodstvom
Ing. M. Ježića autobusnu stradu od željezničke
stanice Rudopolje na jezero Kozjak
u dužini od cea 19 kilometara (5 km kraće
od postojeće ceste Vrhovine—Plitvička Jezera).
Trasa je bila po stručnjacima ispitana
i prihvaćena — međutim je i ona završilau
ladici stola.


Č;tamo u dnevnoj štampi, da je prihvaćena
trasa autostrade željeznička stanica
Javornik—Plitvička Jezera, kako je to predlagala
i Glavna Uprava za šumarstvo.


Stanica Javornik je susjedna stanica
Rudopolju na ličkoj željezničkoj pruzi, pa
je to uglavnom ista solucija kao i ova naprijed
Rudopolje—Plitvička Jezera. Ta pruga
je 5 do 7 km kraća od ceste Vrhovine—
Plitvička Jezera.


Daljnju brigu i rad oko uređenja i podizanja
Plit. Jezera vodila je bivša Zemaljska
vlada u Zagrebu preko Građevinske
direkcije u Otočcu, a njezin dugogodišnji
šef, Ing. Bozo Botić podigao je mnoge
manje mostiće, prelaze, stube i vidikovce,
a u staroj Jugoslaviji Ministarstvo šuma i
rudnika putem Direkcije šuma u Sušaku,
jer su šume i svi objekti uz Plit. Jezera bili
upisani u grunt. vlasnost Erara bivše Jugoslavije,
s kojima je upravljala Direkcija
šuma u Sušaku putem svoje podređene
šum. uprave u Plit. Ljeskovcu.


S osobitom ljubavi i zanosom posvetio
se je tada podizanju Plit. Jezera dugogodišnji
građevinski referent Direkcije šuma u
Sušaku Ing. Ante Premužić, koji je trasirao
i izgradio naročito mnogo turističkih
staza i puteva na Jezerima i bližoj i daljoj
okolici, uredio i opisao Plitvičke spilje,


I mnoga udruženja i pojedinci nastojali
su, da u svakoj prigodi naglase nenatkriljive
ljepote Plitvičkih Jezera, osobito potrebu
da se urede i moderniziraju.


Kod Ministarstva šuma i rudnika bilo
je nešto više razumijevanja za prijedloge
Direkcije šuma za radove na Plitvičkim Jezerima
i odobravano je redovno godišnje
svota od Din 100.000 za uređenje Plitvičkih
Jezera. Ovako se je bar popravljalo, čistilo,
mijenjalo i dalje izgrađivalo i svaki
je posjetilac mogao ipak lagano, udobno i
bez ikakvih zapreka pregledati svaki kutić
Plitvičkih Jezera i do kraja osjetiti i iskoristiti
sve prirodne ljepote, koje pružaju
Plitvička Jezera.


Teško je ocijeniti, jesu li Jezera privlačn´ja
i ljepša u ljeti s bujnim zelenilom, s
jeseni sa sjajem već požutjelog lišća i bujn´h
slapova, ili preko zime, kada je svako
drvo novogodišnja jelka, posuta finim bijelim
iglicama snijega i leda kraj dugih i
debelih smrznutih mlazova, jedinstvenih


slapova i jezerskih kaskada. Bez daljnjega
možemo utvrditi: Jezera su stalno lijepa.


Plitvička Jezera su se uređivala, ali i
oštećivala. Bogate šume u neposrednoj okolici
buržoazija je bezdušno eksploatirala, a
naš čovjek za malu zaradu haračio. Bogata
divljač (srne, medvjedi, tetrijebi, pa pastrve,
raci i t. d.) nemilosrdno se je ubijala.


Danas su Plitvička Jezera zaštićena. Zakonom
su proglašena Nacionalnim parkom,
kojim upravlja posebna Uprava u sastavu
od geoloških, građevinskih, šumarskih, poljoprivrednih,
urbanističkih i t. d. stručnjaka,
koji će ih znati i moći unapređivati i za
naše potomstvo sačuvati.


Uprava Nacionalnog parka sa sjedištem
u Pl. Ljeskovcu počela je radom 1. I. 1951.
na čelu sa šumar, inžinjerom, a pod rukovodstvom
Minist, šumarstva, kasnije Glavne
uprave za šumarstvo. Kod Ministarstva
šuma bio je osnovan Stručni savjet, koji
je radio u vezi sa Zakonom i Uredbom za
Nacionalni park Plitvičkih Jezera.


Stručni savjet sačinjavali su predstavnici:
Jugosl. akademije znanosti i umjetnosti,
Prirod.-matematskog fakulteta, Tehničkog,
Poljoprivrednog, Šumarskog fakulteta,
Geološko paleontol. muzeja, Zoološkog
muzeja, Savjeta za zaštitu spomenika
kulture i prirod, rijetkosti kod Minist, za
nauku i kulturu, Sanitarne inspekcije, Minist,
narodnog zdravlja, Minist, građevina,
Komiteta za vodoprivredu, Hidrometereol.
službe, Direkcije za puteve, Komiteta za turizam,
Minist. U. P., Glavne uprave za ribarstvo,
Direkcije elektroprivrede, Uprave
Gener. Urbanističkog plana, Konzervat. zavoda,
Odjela za zaštitu prirod, rijetkosti,
Odjela za zaštitu spomenika kulture, Hrvat,
prirodoslol. društva, Društva inžinjera
i tehničara, Sekcije arhitekata, Šumar, društva,
N. O. kotara Titova Korenica i Otočca
i Glavne uprave za šumarstvo.


Stručni savjet je savjetodavni organ
Glavne uprave za šumarstvo i ima za zadatak,
da proučava, stavlja prijedloge i daje
mišljenja za rješavanje stručnih pitanja
Uprave, zaštite i unapređenja Nacion. parka.


Savjet je radio u sekcijama: šumarskoj,
botaničkoj, zoološkoj, geološko-hidrološkoj
i arhitektonsko-inžinjerskoj.


Danas su gornje Uredbe i Savjeti možda
nešto izmijenjeni, ali smjernice uprave
i rada se provađaju.


U Nacionalnom parku propisane su i
posebne mjere sa svrhom, da se zaštite niže
navedene kategorije objekata:


1. Sedrene barijere, sedra, seđrotvore.
t. j . mahovine i alge i treset,
2. špilje i špiljski organski svijet,
3. erozijski i đenudacijski oblici korita


ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 75     <-- 75 -->        PDF

4. izvori i vodotoci,
5.
vodeni bazeni t. j . jezera i slapovi,
Plitvičkih Jezera,
6. vrtače,
stijene, glavice i grebeni kao
karakterni dijelovi terena,
7. šume,
8. livade i proplanci,
9. fauna, flora i vegetacija,
10. spomenici iz NOB-e,
11.
spomenici kulture.
Zabranjeno je: diranje u zemljište, mijenjanje
dosadašnjeg stanja, korištenje vodotoka
i vode iz jezera (za mlinove, pilane,
natapljanje zemlje, kaptiranje voda i t. d.),
zagađivanje vode, močenje lana i konoplja,
splavijanje drveta, vađenje izvaljenih stabala
i izvlačenje istih na obalu i t. d.
Sve se ove mjere provode, da se udovolji
principu zaštite prirode u cilju očuvanja
čitave biotičke zajednice ili prirodne okoline
čovjeka, koja uključuje zemaljske prirodne
izvore, koji se obnavljaju, a od kojih
se ona sastoji i na kojoj počivaju temelji
ljudske civilizacije (Ing. Dušan Đukić). Za
zaštitu Plitvičkih Jezera zainteresirana je
Međunarodna unija za zaštitu priroda, koja
djeluje u Brixellesu (Union international
pour la protection de la nature).


Geografske prilike


Plitvička Jezera nalaze se u jugozap. dijelu
Hrvatske u Lici između masiva Male
Kapele i Gole Plješivice, 24 km od želj. postaje
Vrhovine i oko 13 km od želj. postaje
Rudopolje na pruzi Ogulin—Gračac—Knin.


Prosječna visina 560 m, spadaju dakle
u srednjogorska jezera.


Jezerske vode ne gube se, što je na kršu
jedinstveno. Cine 16 jezera, koja se s tavana
na tavan i jedan u drugoga slijevaju neizbrojivim
kaskadama i slapovima.


Geološki položaj (Geneza Pl. Jezera)


Nalaze se između jugoistočnih pristranaka
Male Kapele i sjeverozapadnih pristranaka
Gole Plješivice — meridionalan
smjer. Morfološki spadaju u kras, koji se
sastoji od vapnenca i dolomita kredne formacije.
Gornja jezera dolomit, donja vapnenac.


Mnogi autori (geolozi) slažu se u pretpostavci,
da su Plitvička Jezera tektonska
tvorevina (Dr. Ferdo Koch), t. j . Plitvička
Jezera sastoje se od 3 doline: poprečne doline
gornjih jezera, koja ide od t. zv. Čudinog
Klanca, pa preko Prošćanog jezera do
Kozjaka, uzdužne doline Kozjaka i opet poprečne
doline donjih jezera i rijeke Korane.


Postanak ovih dolina u vezi je sa pukotinom,
koja je nastala tako, da je boranje


Male Kapele bilo zaustavljeno djelovanjem
suprotnog masiva Gole Plješivice.


U toj pukotini nastala su današnja jezera
na podlozi vrlo nepropusnih dolomitnih
slojeva, a koji sačinjavaju u jednom smjeru
plitke sinklinale, a u drugom strmije
uzdignute pregrade ili antiklinale. Sinklinale
su današnja jezerska korita, a antiklinale
pregrade preko kojih se voda ruši slapovima
u slijedeće niže sinklinalno korito.


Tako nastalo dolinsko dno napunilo se
vodom iz potoka Bijela i Crna Rijeka i Ljeskovac,
koji se slijevaju u Prošćansko jezero,
a kako je čitava pukotina nagnuta prema
S. I. s padom od 132 metra, to je i voda
tekla tim padom i ispunila drage, koje su u
pukotini nastale.


To su prvi začeci Plitvičkih Jezera, a
kasnije u geološko doba upotpunilo se je
tektonsko stvaranje jezera i slapova kemijskim
i mehaničkim djelovanjem vođe izlučivanjem
t. zv. sedre, pa su tako jezera dobivala
sve plastičnije, a slapovi sve ljepše
i bizarnije oblike.


S ovom tezom geologa o postanku jezerskih
bazena, koju odlučno zastupa Dr.
Koch, ne slaže se u svemu Ing. Premužić,
koji je promatrao i proučavao djelovanje
sedre i stvaranje sedrenih pregrada. On drži,
da su plitvičke vode stvorile same iz sebe
pregrade okamenjujući mahovine Brium
i Cratoneurom, pa su tako stvorile i jezerske
bazene, prema čemu nije apsolutno nužno,
da najprije postoje tektonski stvorene
pregrade. Protiv Kochovoj teoriji govori,
po mišljenju Premužića, t. zv. »rimska cesta
« u sredini sinklinale Gradinskog Jezera.
Ta »rimska cesta« je potopljena pregrada,
a pregrade se ne mogu stvarati u dnu
sinklinale, jer mahovine ne rastu duboko
u vodi, gdje nema dosta svijetla. Predgrađe
se potapljaju kad niža pregrada brže raste
(povoljnije svijetlo) i podiže nivo vode donjega
bazena. Tako je i nova pregrada


Gradin. jezera nastala ne tektonski, već
stvaranjem sedre (okamenjenjem mahovina).


Na malom Jovinovcu podešene su isto
tako 2 pregrade, a na njihovo mjesto stvorila
se nova.


Za Donja Jezera postoji teorija geologa,
koja nije sasvim identična onoj Gornjih
Jezera. I ovdje je kao glavni preduvjet postanka
jezera ranije spomenuta tekt. pukotina.
Kako su Donja Jezera izgrađena gotovo
isključivo od krednih vapnenaca, ti su
vapnenci postankom rečene pukotine bili
isprebacani i izlomljeni. Voda koja je navirala
iz Gornjih Jezera gubila se podzemno
po raznim pukotinama i stvarala sebi
stalan put.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Kemijskim i mehaničkim djelovanjem
vode na prostrane stijene stvorenih šupljina
bile su ove erodirane, pa je poradi toga
strop šupljine postao labilan i s vremenom
se urušavao. Tako su nastale razne udubine
donjih jezera i slapovi u njoj, a ruševni
materijal je voda odnosila i stvarala jedinstvenu
duboku dolinu.


Tragovi tog erozionog djelovanja jasno
se očituju i danas po izlizanim, izdubenim
i izbrušenim 20—30 metara visokim stijenama
(Kaluđerova pećina, Mračna spilja
i t. d.). Ne ćemo se upuštati u ispravnost
jedne ili druge teorije o stvaranju Plitvičkih
Jezera, ali jedno je sigurno, da se nove
pregrade stvaraju i danas kreacijom sedre.
Koristeći se tim iskustvom i shvativši genezu
pregrada ispravno, ne trebamo se puno
bojati ponora u koritu rijeka i jezera.
Umjetnim postavljanjem kamenog i drvenog
materijala (posječena i prevaljena stabla)
možemo pukotinu privremeno zatrpati,
a voda će vremenom isti okameniti, stvoriti
sedru i napraviti trajni zaštitni pokrov.


Stvaranjem pregrada i umjetnim pomaganjem
prirode možemo regulirati visine
slapova, postavljati visinske razlike pojedinih
kaskada i mijenjati nivo jezera.


Geneza Plitvičkih Jezera važna je za
obrazovana čovjeka, a osobito za stručnjake,
kojima se povjerava uređenje i unapređenje
Plitvičkih Jezera, jer bez poznavanja
može se slapove upropastiti ili ne znati se
pomoći, kada dođe do potrebe.


(Primjeri: Slap kod Jajca, vodopad Jaukovac
u Papuku u Slavoniji).


O postanju Plitvičkih Jezera u novije
doba pisao je Dr. Ivo Pevalek, sveučilišni
profesor u Zagrebu slijedeće:


Jezera predstavljaju biodinamični sistem,
u kojem vrlo važnu ulogu imaju sedrotvorne
biljke odnosno zadruge (mahovine
Crateneuron, Bryum i si.).


Za njihovo stvaranje valja u prvom redu
osigurati pravilan dotok voda, koje zadržavaju
veću ili manju količinu kalcij,
magnezij, karbonata, koje one talože posredstvom
mahovine i stvaraju barijere i
slapove raznih oblika.


Radi toga je kod određivanja granica
nacionalnog parka vođeno računa o geologijskim
razlozima za osiguranje priliva
vode.


Po mišljenju prof. A. Takšića geologa,
petrografska struktura područja Plitvičkih
Jezera je jednostavna. Ona se sastoji prema
geol. karti prof. Kocha od taložine gornje
krede i to od rudistnih vapnenaca dolomita
i pločastih vapnenaca. Uglavnom od
dolomita.


Od savremenika pisao je i sveuč. prof.
Dr. Josip Poljak o svojim radovima na iz


vršenim geološkim istraživanjima na području
Nacionalnog parka Plitvičkih Jezera.


Istraživanja o slakovod. ribarstvu vršio
je ihtiolog Zdravko Taler. Zoološke prilike
opisao je prof. Milan Kaman, dir. Zool. muzeja.
Kukce potkornjake opisao je Dr. Željko
Kovačević. Zaštitu faune od strane Instituta
za šumar, istraživanja obavljali su
Ing. Srđić i Dr. Rohr.


Geođ. snimanja obavio je ranije (pred
65 godina) prof. Dr. Gavazzi, historij. studije
pisao je Dr. Ferdo Čulinović.


U špiljama je vršio u najnovije doba
istraživanja Redanšek.


Od stranih poznavaoca i pisaca o nac.
parkovima uopće, čija su djela i rasprave
dale lijepe sugestije našim stručnjacima za
uređenje Plitvičkih Jezera spominjemo:


Bonnies Stefan — Basel — Švicarska,
Brzezinski Waclav — Poljska, Feiss Carl —


U. A., Hansendorff — Njemačka, Meisinger
Augustin — Austrija, Mikulski St Jozef
— Krakov, Papanek František — ČSL.,
Parke N. William — Engleska, Petitmermet
M. — Franc, Riieđik — Njemačka,
Simon Kazimierz — Krakov, Vischer Wilhelm
— Švicarska.
Sada je u štampi u izdanju Instituta za
šumarska istraživanja prva knjiga o Nac.
parku Plitvičkih Jezera pod naslovom »Studije
i istraživanja«, koja se s velikim interesom
očekuje.


Šetnje i izleti na Plitvičkim Jezerima


Plitvička Jezera položena su redom od
najvišeg Prošćanskog (639 m) do najnižeg
(507 m Novakovića-brod) za 132 m visinske
razlike. (Izvor Korane 470 m, razlika 150
m). Da bi se najlakše i s najmanje truda i
utrošena vremena moglo zahvatiti i upoznati
ljepote Plitvičkih Jezera potreban je
za onoga tko prvi put dolazi na Jezera, a na
njima dugo ne ostaje, naročit program razgledanja,
kako bi mogao onu ljepotu za divotom,
koja se poredala u dugom nizu od
9 kilometara bolje i korisnije vidjeti i osjetiti.


A) Donja Jezera


1. Od centra mjesta (hotela Plitvice) treba
se spustiti na jezero Kozjak stepenicama
kraj hotela Kozjak do mjesta, gdje se
vežu čamci (izgorjelo kupalište). Odavde ili
čamcem ili dobro uzdržanom stazom kraj
samog jezera do Donjih Jezera, Spomeni
slap kod mlina, Perišiće i Slapiće — burgotiće
i dalje donjim Marijinim putem uza
sva Donja Jezera. Ovo se preporuča s jutra
ili još bolje noću po mjesečini.


ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 77     <-- 77 -->        PDF

2. Istom stazom do kraja Kozjaka, a onda
gornjim Marijinim putem povrh Donjih
Jezera i slapova Korane. Ovo prije ili poslije
podne i
3. Pod večer čamcem preko jezera Kozjak
i onda pješ. stazama na zaravanak
Stubicu.
Idući jednom ´od spomenutih staza vidi
se:


Pad Kozjaka u Milanovac, Milanovac,
Slap »Milke Trinine« s divnim malim kaskadama
iz Milanovca u Gavanovac, koji
slapom »Velike Kaskade« preskakuje u
Kaluđerovac — Novakovića brod« 70 met.
visoki Slapovi Plitvice — Sastavci — Kaluđerova
spilja.


Polazeći gornjom stazom nailazimo na
vidikovce, s kojih se sa visine od 80—100 m
vide u avionskoj perspektivi gotovo sva
Donja jezera, zatim spilja Šupljara, najljepša
u njoj Čovjekova spilja (stalaktiti i
stalagniti) — Mokra (modra) Špilja.


S gornje staze spuštamo se serpentinama
(krasni pogledi) na Novakovića brod,
odavle do prvog slapa Korane i odmah do
Golubnjače (3 spilje — svijetlo — najljepša
srednja spilja sa 7 odjelitih dvorana s izvanrednim
ukrasima od mramorno bijele
ljeskave sige).


Ispod Golubnjače stazom do Mračne pećine.


Preko Korane na lijevoj obali prekrasna
spilja »Vila Jezerkinja« sa veličanstvenim
likom vile od bijele sige.


B) Gornja Jezera


Dok su Donja Jezera predjel vrletnih
gorskih stijena, udubina i kamenja, Gornja
su Jezera predjel ljupkih i prijatnih
zakutaka, s jedne strane svečane tišine, s
druge strane gromoglasne buke i šuma, a
mjestimice i grobnoga muka.


Za razgledanje Gornjih Jezera izgrađena
su 3 sistema podužnih staza.


1. Od Prevoza kod Perišića mlina stazom
na jug pa istočnom obalom Gradinskog
jezera pored Milinog Jezerca, Galovca
i Batinovca k pensionu Labudovac.
2. Od Prevoza kod mlina stazom, pa kod
raskrsnice desno, kod druge raskrsnice lijevo
i dalje zapadnom obalom Gradinskog
jezera, Galovca, Malog i Vel. Jezera, Okrugljaka,
te pored Ciginovca cestom k penzionu
Labudovac.
3. Od Prevoza kod mlina na raskrsnici
desno, kod druge raskrsnice opet desno, kod
treće raskrsnice lijevo, pa onda serpentinama
na Stubicu i dalje stazom kroz šumu i
livade povrh Jezera do Tomićeva pogledala
nad Ciginovcem i serpentinama k pensionu
Labudovac.
Idući ili istočnom ili zapadnom stazom
susrećemo odmah iza Perišića mlina skupinu
lijepih malih jezeraca zvanih skupnim
imenom Burgetići. Dalje se sa staze promatra
Gradinsko jezero, a k jugu između drveća
bljeskaju se vodopadi iz Galovca: bučni
Galovački Buk, Prštavac (24 metra), Mali
Galovac.


Dalje se stazom vidi kao na dlanu veliko
i lijepo jezero Galovac sa 4 slapa, što se
u nj ruše iz jezera povrh njega.


Od Galovca dolazi se istočnom stazom
izravno, a zapadnom uz jezera Okrugljak
i Ciginovac k pensionu Labudovac.


Pritom se preko Batinovca među grmi
j em divimo Zlatnome Buku sa sistemom
prekrasnih labudovih spilja, spiljskog bisera
s bezbrojem minuciozno izrađenih spiljskih
ukrasa.


Preko labuđovačkog posjeda vode manje
staze zapadnom obalom Prošćanskog jezera
sa dva vrelca za okrepu vodom: »Vrelo
Trnskoga« i »Vilovsko vrelo«, pa oko Limuna
cestom u Ljeskovac.


(Za dobre pješake prije podne čamcem
Pl. Ljeskovac—Limun, Prošćansko jezero i
pješice uz gornja jezera do Kozjaka i Hotela.
Po podne ili drugog dana donja Jezera
kao gore).


C) Pješački izleti u o k o 1 i cu


1. Na Čagalj i Rječicu
2. Na Biginu Poljanu
3. Na Medvjeđak
4. Na Vrelo Plitvice.
Ing. Miroslav Ježić