DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 82     <-- 82 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg. br. 11, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 800.—, za studente šumarstva 1 učenike srednjih šumarskih 1 đrvno-inđustrijskih
škola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—, Pojedini brojevi; za članove, studente šumarstva 1
učenike srednjih šumarskih 1 đrvno-industrijskih škola Din 100.—, za ustanove Din 200.—. Za
inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 400-73/3-1751. — Tisak:
Tiskara »Prosvjeta« Samobor