DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ŠUMARIJA DVOR


RASPISUJE


I. JAVNO NADMETANJE
za izgradnju šumske ceste Cvjetojevići—Javnica, u dužini od 14,3 km i
objektima, sa predračunskom sumom 99,025.000.— Din.


U godini 1959. izvesti će se radovi u vrijednosti od 10,000.000 Din.
Uvjeti nadmetanja i tehnička dokumentacija za navedeni objekt mogu
se vidjeti svakog radnog dana od 8—14 sati, u uredu Šumarije Dvor.
Nadmetanje će se održati 5. V. 1959. godine, u 11 sati u kancelariji
Šumarije Dvor.
Nadmetanje će se izvršiti prema propisima Pravilnika za provedbu
uredbe o izdavanju građevinskih radova na izvođenju putem javnih nadmetanja.
Interesenti su dužni po Uredbi o građenju položiti kauciju 5B/o od
predračunske sume na žiro-račun Šumarije Dvor kod Komunalne banke
Sisak, Filijala Dvor br. 405-701-1-75.
Ponudi treba priložiti slijedeće:


1. Potvrdu o registraciji poduzeća i ovlaštenje, o izvedbi građevinskih
radova.
2. Potvrdu od Narodne banke da je poduzeće kreditno sposobno.
3. Potvrdu o položenoj kauciji.
4. Ovlaštenje za lice, koje zastupa poduzeće.