DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Naša zemlja sa velikim šumskim površinama
ima uslove da uredi svoje šume i
stvori sastojine visokog kvaliteta sa trajnim
iskorišćavanjem. Međutim, zasada organizacija
šumarstva nailazi na mnoštvo
zapreka. Uslijed raznovrsnosti naših šuma,
veoma nam je teško odabrati najbolje načine
uzgajanja i iskorišcavanja. Još nije
usklađena pravilna eksploatacija; još uvijek
se vrši ručnim alatom. Radi nepoznavanja
sastava šuma nije nam još moguće


da sastavimo perspektivni plan razvitka
našeg šumarstva.


Današnji naši napori usmjereni su na
reorganizaciju šumarske službe, ispravljanje
postojećeg zakonodavstva, izučavanje
planiranja i spremanje kadrova. Nadamo
se da će nam te mjere pomoći da popravimo
naše zaostalo šumarstvo.


Les Hoz. br. 11. 1958.


"Preveo: Đuro Knežević


U redakciji SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


Izašle su u januaru 1959 godine ove knjige:


1) RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE
1945—1956 GODINE,
strana 500 velikog formata, cijena: za ustanove i poduzeća 4.000 dinara,
za članove Saveza (pojedince) 2.500 dinara.


2) TREOl KONGRES INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE,
strana 320, cijena: za ustanove i preduzeća 2.5000 dinara, za članove
Saveza (pojedince) 800 dinara.


i


3) SAVJETOVANJE O KRŠU JUGOSLAVIJE,
strana 220 velikog formata, cijena: za ustanove i poduzeća 2.500 dinara
za članove Saveza (pojedince) 1.200 dinara.
Sve tri publikacije štampane su na finom papiru povezane u poluplatno
i ilustrovane velikim brojem fotografija.


Broj štampanih primjeraka je ograničen, pa je potrebno da svaka
ustanova i poduzeće šumarstva i drvne industrije, kao i svaki inženjer i
tehničar, što prije naruče ove knjige.


Članovi Saveza mogu dobiti knjige i na mjesečnu otplatu od 500 dinara
po knjizi.


Knjige treba naručivati direktno ili preko svog republičkog društva
kod Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije,
Beograd, Kneza Miloša 7/III, tekući račun kod Narodne banke u Beogradu
broj 101-703-3-887.