DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 76     <-- 76 -->        PDF

SUME I ŠUMARSTVO VJETNAMA


Le Diii Trin


zamj. min. poljopriv. i šumarstva D. R. V.


Vjetnam * je zemlja veoma bogata šumom.
Šumom je pokriveno 13,45 miliona
hektara, a to je 41% površine čitave zemlje.
Više od 65% šuma, t. j . 8,85 miliona
hektara nalazi se na teritoriju D. R. Vjetnam.


Gotovo sve vjetnamske šume nastale su
prirodnim putem. Dijele se u dvije kategorije
(prema plodnosti tla i botaničkim
osobinama): heliofilne i skiofilne. Prve su
na siromašnom tlu i zauzimaju goleme prostore.
Druge su na dobrom tlu. Mnoge vrste
narastu 20—35 m i promjerom 50—80 cm.
U mnogim su područjima očuvane vrijedne
šume. O zalihama tehničkog drveta donosimo
slijedeće podatke:


Vruća klima, obilje oborina i velika zračna
vlaga tvore povoljne uslove za rastenje
tropskih šuma. U ravnicama d u brdu
do 1300 m na jugu i do 700 m nadmorske
visine na sjeveru Vjetnama rastu zimzelene
šume raznih vrsta drveća. Više se
prostiru subtropske vrste i listopadne šume
umjerene klime. Na ravnicama raste bam


bus, a na morskim obalama palme.


U područjima sa zimzelenim vrstama,
drveće raste veoma brzo. Uzmimo na pr.
godine 1946.-1948. t. j . godine seljačkih buna,
kada su plantaže kave francuskih kolonizatora
bile do temelja uništene, a za
10—12 godina na tim istim površinama iznikli
su neprohodni šumski gustiši u ko


* Narodna Republika Vjetnam ima 164.100
km2 i 12 miliona žitelja.
jima su mnoga stabalca kroz to vrijeme
dostigla visinu od 8—10 m i debljinu 10—
15 cm.


D. R. Vjetnam raspolaže sa zalihom oko
1,5 milijarde kub. m tehničkog drva. U
šumama je mnogo vrijednih vrsta drveća:
palisandar, crno drvo, tikovina, gvozdeno
drvo, sandalovina, crveno, ružino, kamforno,
cimetno drvo, ebanovina i niz drugih
vrsta, od kojih se većina upotrebljava za
izradbu pokućtva, škatulja i ukrasnih predmeta.
Sjeverni je Vjetnam bogat zelenim i
gvozdenim bambusom — našim univerzalnim
građevnim materijalom.
U D. R. V. ima mnogo šikara, raznovrsnih,
a daju vrijedne proizvode. Tu je crni i bijeli
kardamon (srdiš, arapski: kirtim —
sjeme jedne sa đumbirom srodne biljke;
upotrebljava se u medicini i kao začin u
kobasicama, likeru i si.), od koga se dobiva
već sada 200 tona godišnje; badjan (lili—
cium anisatum L. — Sternanis), iz koga se
ekstrahiralo oko 3.000 tona vrijednog ulja
u medicinske svrhe i za spravljanje poslastica;
zatim cimet koga se proizvelo do


6.000 tona; Karanfilić, anis i niz štavila,
ljepila, aromatičnih tvari i boja za tkanine.
U šumama ima divljih goveda, bivola, jelena,
srna, dikobraza i majmuna. Na močvarnim
područjima žive nosorozi i slonovi.
Brojni su čopori divljih svinja a grabijive
su zvijeri zastupane uglavnom porodicom
mačaka: tigrom, crnom panterom, bengalskom
mačkom. U subtropskim i crnogoričnim
šumama žive medvjedi — tibetski na
sjeveru, a malajski na jugu Vjetnama. U
brdskim predjelima sreće se himalajski medvjed.
U šumama je i mnogo ptica: brojne
su papige, rajske ptice, divlje kokoši i
druge.


Za vrijeme gazdovanja francuskih kolonizatora
haračile su se nesmiljeno vjetnamske
šume. Eksploateri u potjeri za profitom
narušavali su sva pravila šumskog gospodarenja.
U pravilu sjekli su pored saobraćajnih
putova ili u središtima preradbe.
Uslijed čestih sječa šume su na tim mjestima
razrijeđene, gušene korovom i obezvrijeđene
.


Pored toga u brdskim krajevima prakticirala
se u zemljoradnji sječno-paležna metoda
tzv. »raj«. Stabla su sječena na visini
1—1,5 m, sušila se do kišne periode i onda
se spaljivala. Na sječinama kultivirala se
riža, kukuruz, pamuk i druge kulture. Kad
se je takav komad zemlje iscrpao, tražile
su se nove šume. Taj je postupak uzrokovao
veoma česte i znatne požare.


Kolonizatori su poduzimali neke administrativne
mjere proti takvog načina zemljoradnje
— kazne i zatvor. Ali sve to nije
imalo nikakvog efekta, jer Francuzi nisu