DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ševac. I ako je pri tome bilo pritično teškoća,
tečaj je ipak na vrijeme započeo radom
i priprema za polaganje državnog ispita
daljnjih 40 kandidata.


Pošto se polaganje ispita za zvanje lugara
dozvoljava kandidatima sa tečajem samo
do kraja 1959. godine, nastojali smo da
naš tečaj preraste u dvogodišnju nižu šumarsku
školu. I ako se Savjet za poljoprivredu
i šumarstvo kotara s tim složio, naša
nastojanja u tom pravcu nažalost nisu
uspjela. Ukoliko se nađe za dvogodišnju
nižu šumarsku školu povoljan smještaj na
drugom mjestu, pa bilo i izvan kotača Varaždin,
poduprijet ćemo svim silama tu akciju,
jer smo svijesni da je sposobno lugarsko
osoblje nosilac svih radova na terenu.


I osnivanje Stanice za šumsko sjemenarstvo
u Opeki u Vinici, koje je prihvatio
Savjet za poljoprivredu i šumarstvo nažalost
nije se realiziralo.


Poteškoća u izvršenju zadataka perspektivnog
plana ima mnogo, a za naše područje
od osobitog značenja su pilane, šumske
štete, čuvanje drvoreda, otkup šumskih
proizvoda, nadzor nad drvetom posječenim
izvan šuma, razgraničenje poljoprivrednih
i šumskih površina i problem Ivančice. O
svim tim problemima naširoko se diskutiralo
i naši zaključci dostavljeni su Šumarskom
društvu i Narodnim odborima kotareva
Varaždin i Krapina.


Predavanja su održana o ovim temama:


Ing. Drago Andrašić (kao gost): Suvremena
zaštita šuma i poljoprivrednih kultura
od divljači.


Ing. Vlado Husnjak: Mjerenje sastojinskog
prirasta (prema predavanjima na seminaru
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta).


Referati su se odnosili na slijedeće teme:


Đuro Haubrik: Radni procesi u Tvornici
tkalačkih čunjeva i utenzilija u Varaždinu
(sa razgledanjem tvornice).


Ing. Josip Antolić: Problematika šumarije
Pregrada (s ekskurzijom). . .
Ing. Nenad Nikolić: Problemi nastave u
Tečaju za zvanje lugara u Maruševcu.
Krtkometražni filmovi bili su sa ovim
temama:


Zec u lovnoj privredi; fazan i gubar


Ekskurzija j e održana svega jedna i to
na području Šumarije pregrada.


Teme predavanja, referata i kratkometražnih
filmova bile su aktualne i dobro
pripremljene.


Posebnu pažnju zaslužila je dobro organizirana
ekskurzija na područje Šumarije
Pregrada.


Ova ekskurzija imala je pored stručnošumarskog
vrlo naglašeni kulturno-histo


rijski momenat. Prolazeći kroz najljepše
krajeve Hrvatskog Zagorja zapazili smo
mnoštvo odjeljenih čestica nekada cjelokupnog
šumskog kompleksa sa znatnom
površinom privatnih, a manjom površinom
općenarodnih šuma.


Loše stanje općenarodnih, a još više
privatnih šuma zahtjeva od nas šumara
mnogo upornog sistematskog rada, koliko
na podizanju šumskog fonda, toliko možda
još i više na preodgajanju gledanja na gospodarenje
šumom. Naravno, da to nije samo
šumarska, nego mnogo šira problematika
pa se za rješavanje tog pitanja moraju
angažirati mnogo širi forumi, a mi šumari
treba da prikažemo sadašnje stanje i damo
stručno mišljenje i prijedloge.


Pustošenje šuma dovelo je mjestimično
do stvaranja vododerina i bujica, koje nanose
velike štete, a čije obuzdavanje stoji
narodnu privredu teške novce. Učesnici su
imali prilike da razgledaju takovu bujicu
i bujične pregrade u šumi Mala Gora gosp.
jedinica Pregrada—Klanjec.


I ako su konačni uspjesi rada kluba u
1958. godini slabiji nego u 1957. godini —
kad je rad kluba dobio najbolju ocjenu —
to ipak ne znači, da je ovogodišnji uspjeh
u razmjeru sa uloženim trudom i lijepim
zamislima, od kojih mnoge nažalost nisu
ostvarene.


Ing. I. Žukina


OSNOVANO JE UDRUŽENJE ŠUMSKO PRIVREDNIH
ORGANIZACIJA JUGOSLAVIJE


Na skupštini pretstavnika šumsko-privivrednih
organizacija, koja je održana 5. decembra
1958. godine u Beogradu, osnovano
je iSJtručno udruženje šumsko-privrednih
organizacija Jugoslavije.


Udruženje treba biti nosilac svih aktivnosti
na unapređenju djelatnosti šumskoprivrednih
organizacija.


Prema čl. 9 Statuta Udruženja, član
Udruženja može postati svaka šumska ili
lovno-privredna organizacija organizovana
kao preduzeće ili ustanova sa samostalnim
finansiranjem, poslovna udruženja za osnovne
i sporedne delatnosti šumsko i lovnoprivrednih
organizacija, preduzeca i ustanova,
koje rade na unapređenju šumske
proizvodnje i lovstva, profesionalno stručna
udruženja čija delatnost služi unapređenju
šumske privrede, privredne organizacije,
koje u okviru svoje osnovne delatnosti obavljaju
i privredne delatnosti za koje je
Udruženje osnovano, kao i preduzeca koja
se bave preradom i prometom šumskih
proizvoda, proizvodnjom i nabavkom opreme
za šumsku privredu i slično.